Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα
 • 2310 891.455
 • alailoglou uom.gr

  Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Γραφείο Φυσικής Αγωγής

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
   (ΕΑ0402)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γενικών γνώσεων για τη φυσική αγωγή καθώς και για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής άθλησης σε άτομα όλων των ηλικιών καθώς και σε άτομα με αναπηρία.  Τα προγράμματα μαζικής άθλησης στοχεύουν στη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή των αθλουμένων.  Επιπλέον, το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για την έννοια της άσκησης και τα οφέλη της, τη μαζική άθληση και τη «δια βίου» άσκηση.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ότι η άσκηση με τη συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και σε μια καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Ειδικότερα, τα θέματα που αναφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:

  • Έννοια της άσκησης - Οφέλη άσκησης - ΄΄Δια βίου άσκηση΄΄.
  • Ελεύθερος χρόνος και Μαζική άθληση - Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου με φυσικές δραστηριότητες.
  • Συμβολή της άσκησης και των φυσικών δραστηριοτήτων στην ποιότητα ζωής.
  • Διατατικές ασκήσεις
  • Άσκηση στην παιδική και εφηβική ηλικία.
  • Άσκηση σε ενήλικες.
  • Άσκηση σε ηλικιωμένους.
  • Άσκηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Βασικές αρχές για την δημιουργία προγραμμάτων άσκησης
  • Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης σε φορείς (Ιδρύματα, ΟΤΑ, οργανισμούς κ.α).

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ I
   (ΠΑ0120-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι η «παραγγελματική», ευρύτατα διαδεδομένη σε όσους διδάσκουν κινήσεις (χορό, aerobic κλπ). Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου αναφέρεται στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ασκήσεων, στη σαφή περιγραφή, στην επιβλητική απόδειξη, στην επίδειξη και στην ταυτόχρονη εκτέλεση. Αντικειμενικός σκοπός είναι η αναπαραγωγή των χορευτικών κινήσεων που διδάσκω, για το λόγο αυτό επιλέγω, με βάση τους στόχους του μαθήματος, την κατανομή και το είδος των ασκήσεων, την αρχή, τη διάρκεια, το τέλος της κάθε άσκησης. Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται από τον δάσκαλο να έχει πολύπλευρη κατάρτιση με καλαίσθητο λόγο και κίνηση. Προκειμένου λοιπόν να διδάξω αποτελεσματικά χορό προσπαθώ να:

  • χρησιμοποιώ κατάλληλες και κατανοητές λέξεις για να αναλύσω τιςκινήσεις του σώματος (μέρος σώματος, τροχιά, κατεύθυνση, τελική στάση) και συγχρόνως εκφωνώ τις οδηγίες με διαφορετική χροιά φωνής,
  • εκτελώ τους χορούς το δυνατόν καλύτερα τοποθετώντας τους μαθητές μου έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν εύκολα,
  • απαιτώ συγχρονισμό των κινήσεων των διδασκομένων με τις δικές μου και

  • επαναλαμβάνω τις κινήσεις πολλές φορές για να επιφέρω τη βέβαιη καταγραφή τους στην κινητική μνήμη. Οι παρατηρήσεις που κάνω χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των επιμέρους κινήσεων και χορών και όχι τα άτομα. Τους πιο απλούς χορούς προτιμώ να τους διδάσκω δείχνοντας από την αρχή ολοκληρωμένο το κινητικό τους μοτίβο. Τους πιο πολύπλοκους χορούς τους διαχωρίζω σε κινητικά μέρη που το σύνολο τους βέβαια δίνει ολοκληρωμένο τον χορό, εφαρμόζω επομένως τη μέθοδο από τα απλά στα σύνθετα (αναλυτική). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όσο το επιτρέπει ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος, γίνονται και μικρές διαλέξεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό και τη μελέτη του.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ II
   (ΠΑ0120-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι η «παραγγελματική»,ευρύτατα διαδεδομένη σε όσους διδάσκουν κινήσεις (χορό, aerobic κλπ). Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου αναφέρεται στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ασκήσεων, στη σαφή περιγραφή, στην επιβλητική υπόδειξη, στην επίδειξη και στην ταυτόχρονη εκτέλεση.
  Αντικειμενικός σκοπός είναι η αναπαραγωγή των χορευτικών κινήσεων που διδάσκω, για το λόγο αυτό επιλέγω, με βάση τους στόχους του μαθήματος, την κατανομή και το είδος των ασκήσεων, την αρχή, τη διάρκεια, το τέλος της κάθε άσκησης. Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται από τον δάσκαλο να έχει πολύπλευρη κατάρτιση με καλαίσθητο λόγο και κίνηση. Προκειμένου λοιπόν να διδάξω αποτελεσματικά χορό προσπαθώ να:
  • χρησιμοποιώ κατάλληλες και κατανοητές λέξεις για να αναλύσω τις κινήσεις του σώματος (μέρος σώματος, τροχιά, κατεύθυνση, τελική στάση) και συγχρόνως εκφωνώ τις οδηγίες με διαφορετική χροιά φωνής,
  • εκτελώ τους χορούς το δυνατόν καλύτερα τοποθετώντας τους μαθητές μου έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν εύκολα,
  • απαιτώ συγχρονισμό των κινήσεων των διδασκομένων με τις δικές μου και
  • επαναλαμβάνω τις κινήσεις πολλές φορές για να επιφέρω τη βέβαιη καταγραφή τους στην κινητική μνήμη. Οι παρατηρήσεις που κάνω χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των επιμέρους κινήσεων και χορών και όχι τα άτομα. Τους πιο απλούς χορούς προτιμώ να τους διδάσκω δείχνοντας από την αρχή ολοκληρωμένο το κινητικό τους μοτίβο.Τους πιο πολύπλοκους χορούς τους διαχωρίζω σε κινητικά μέρη που το σύνολο τους βέβαια δίνει ολοκληρωμένο τον χορό, εφαρμόζω επομένως τη μέθοδο από τα απλά στα σύνθετα (αναλυτική). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όσο το επιτρέπει ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος, γίνονται και μικρές διαλέξεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό και τη μελέτη του.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.