Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα
 • 2310 891.455
 • alailoglou uom.gr

  Λαϊλόγλου Αλεξάνδρα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Γραφείο Φυσικής Αγωγής

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
   (ΕΑ0402)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ I
   (ΠΑ0120-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιώ είναι η «παραγγελματική», ευρύτατα διαδεδομένη σε όσους διδάσκουν κινήσεις (χορό, aerobic κλπ). Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου αναφέρεται στο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ασκήσεων, στη σαφή περιγραφή, στην επιβλητική απόδειξη, στην επίδειξη και στην ταυτόχρονη εκτέλεση. Αντικειμενικός σκοπός είναι η αναπαραγωγή των χορευτικών κινήσεων που διδάσκω, για το λόγο αυτό επιλέγω, με βάση τους στόχους του μαθήματος, την κατανομή και το είδος των ασκήσεων, την αρχή, τη διάρκεια, το τέλος της κάθε άσκησης. Για την επιτυχία της μεθόδου απαιτείται από τον δάσκαλο να έχει πολύπλευρη κατάρτιση με καλαίσθητο λόγο και κίνηση. Προκειμένου λοιπόν να διδάξω αποτελεσματικά χορό προσπαθώ να:

  • χρησιμοποιώ κατάλληλες και κατανοητές λέξεις για να αναλύσω τιςκινήσεις του σώματος (μέρος σώματος, τροχιά, κατεύθυνση, τελική στάση) και συγχρόνως εκφωνώ τις οδηγίες με διαφορετική χροιά φωνής,
  • εκτελώ τους χορούς το δυνατόν καλύτερα τοποθετώντας τους μαθητές μου έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν εύκολα,
  • απαιτώ συγχρονισμό των κινήσεων των διδασκομένων με τις δικές μου και

  • επαναλαμβάνω τις κινήσεις πολλές φορές για να επιφέρω τη βέβαιη καταγραφή τους στην κινητική μνήμη. Οι παρατηρήσεις που κάνω χαρακτηρίζουν την εκτέλεση των επιμέρους κινήσεων και χορών και όχι τα άτομα. Τους πιο απλούς χορούς προτιμώ να τους διδάσκω δείχνοντας από την αρχή ολοκληρωμένο το κινητικό τους μοτίβο. Τους πιο πολύπλοκους χορούς τους διαχωρίζω σε κινητικά μέρη που το σύνολο τους βέβαια δίνει ολοκληρωμένο τον χορό, εφαρμόζω επομένως τη μέθοδο από τα απλά στα σύνθετα (αναλυτική). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όσο το επιτρέπει ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος, γίνονται και μικρές διαλέξεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό και τη μελέτη του.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.