Ψαθά Αλκμήνη
  • 2310 891.864
  • alcmini uom.edu.gr
  • Γραφείο: Γ2, 236
  • 2310 891.734

    Ψαθά Αλκμήνη

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής