Ψαθά Αλκμήνη
  • 2310 891.864
  • alcmini στο uom.edu.gr
  • Γραφείο: 236, Γ2
  • 2310 891.734

    Ψαθά Αλκμήνη

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής