Αλεξούδη Μαρία
 • 2310 891.224
 • alexoudi uom.edu.gr
 • Γραφείο: , Ε102

  Αλεξούδη Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  Διευθύντρια