Αλτα-Αρβανιτίδου Μαρία
  • 2310 891.574
  • alta uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ2, 211
  • 2310 891.565

    Αλτα-Αρβανιτίδου Μαρία

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων