Φόρμα Μητρώου Αποφοίτων


Τίτλος/Τίτλοι Σπουδών από το ΠαΜακ *

Μετά την αποφοίτησή σας πότε βρήκατε απασχόληση συναφή ή μη με το αντικείμενο σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας; (επιλέγετε όλα όσα ισχύουν π.χ εντός 6 μηνών σε μη συναφή & εντός 24 μηνών σε συναφή εργασία)

Συμφωνείτε ότι, οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήσατε ήταν επαρκείς για το αντικείμενο των σπουδών σας, αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών σας (προπτυχιακού/μεταπτυχιακού)

Θα θέλατε να προσφέρετε εθελοντικά τη βοήθειά σας σε φοιτητές και νέους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;
Αν «ΝΑΙ» σημειώστε τα πεδία που μπορείτε να βοηθήσετε (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα):


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διαβάστε Εδώ)

 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font