Αναστασιάδης Εμμανουήλ

Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
Πληροφορικός

Πληροφορικός (Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ))


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2018)
Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (1995)