Αναστασιάδης Εμμανουήλ
 • 2310 891.819
 • am uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 122

  Αναστασιάδης Εμμανουήλ

  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Πληροφορικός

  Πληροφορικός (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ))


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2018)
  Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (1995)

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font