Μανιάτη Ανθή
 • 2310 891.148
 • amaniati uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε, Ημιώροφος

  Μανιάτη Ανθή

  Εντεταλμένη Διδάσκουσα στο πλαίσιο απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  Γραμματεία

  Εντεταλμένη Διδάσκουσα στο πλαίσιο απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0516)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0516 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


  • ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
   (ΟΙ0615)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0615 - ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0615

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΘΙΑ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI380/

  (Σημείωση: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν ικανότητες διερεύνησης και ανάλυσης των θεμάτων που σχετίζονται με τη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για την λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα και την διάρθρωση του τομέα της αγροτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες γνώσεις για διάφορες πτυχές της ΚΑΠ.

  Στην αρχή του μαθήματος γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις καταβολές και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ιστορικό της δημιουργίας και η πορεία εξέλιξης της ΚΑΠ και παρουσιάζονται οι προσπάθειες για την μεταρρύθμισή της από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση αυτή γίνεται τόσο μέσα από το πρίσμα των πολιτικών και οικονομικών θεωριών των οικονομικών ολοκληρώσεων στην Ευρώπη και διεθνώς, όσο και εμπειρικά με βάση τις συγκεκριμένες φάσεις στην διαδικασία της διαμόρφωσης του χαρακτήρα της μέχρι σήμερα.

  Στην συνέχεια αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα θεσμικά όργανα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερη έμφαση στην ΚΑΠ.

  Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι και τα μέσα (κανόνες, μηχανισμοί και μέτρα πολιτικής) που αποτελούν τον πυρήνα της ΚΑΠ για την ρύθμιση της παραγωγής, του εμπορίου και της επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε., καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στην ευρωπαϊκή και ειδικότερα στην ελληνική γεωργία με ανάλυση μερικής ισορροπίας κλειστής και ανοιχτής αγοράς.

  Η ανάλυση επεκτείνεται στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και το νέο διεθνές περιβάλλον για την εμπορία αγροτικών προϊόντων και εξετάζονται οι επιδράσεις αυτών στην πορεία και τις προοπτικές της ΚΑΠ στο πλαίσιο του διαμορφούμενου ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος.

  Τέλος, γίνεται μια σε βάθος ανάλυση όσον αφορά την ΚΑΠ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων των GATT/WTO.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση:

  1. Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν βασικά θέματα της αγροτικής πολιτικής του κράτους και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις βαθύτερες καταβολές και το ιστορικό τους βάθος.

  2. Να αναλύουν επαρκώς την διαχρονική εξέλιξη της ΚΑΠ με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος.

  3. Να αντιλαμβάνονται την σημερινή πραγματικότητα σημαντικών παραμέτρων της ΚΑΠ βασιζόμενοι στην γνώση του παρελθόντος και των πιο πρόσφατων εξελίξεων.

  4. Να ερμηνεύουν, όσον αφορά ειδικότερα την ΚΑΠ, τα ξεχωριστά εθνικά συμφέροντα τα οποία οδηγούν συχνά σε αποκλίνουσες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ.

  5. Να κατανοούν τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα μέτρων πολιτικής, όποτε επιδιώκεται μέσω παρεμβάσεων στις τιμές να ασκείται κλαδική πολιτική, όπως παραδοσιακά συμβαίνει με την ΚΑΠ.

  6. Να ερμηνεύουν από οικονομική σκοπιά τις συγκρούσεις και τη διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ κρατών με βάση το παράδειγμα της ΚΑΠ και τις αντιθέσεις που αυτή προκαλεί σε διεθνές επίπεδο.

  Γενικές Ικανότητες

  Η παρακολούθηση του μαθήματος θα συμβάλει ώστε οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου να έχουν τις ικανότητες:

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (1945-σήμερα).
  • Αγροτικές Πολιτικές: Γιατί έχουμε Αγροτικές Πολιτικές, Στόχοι, Μέσα.
  • Η προστασία της Αγροτικής Παραγωγής σε Εθνικό Επίπεδο.
  • Η δημιουργία της Κ.Α.Π, Στόχοι και βασικές Αρχές.
  • Τα μέσα πολιτικής τιμών της Κ.Α.Π..
  • Το διαρθρωτικό Σκέλος της Κ.Α.Π..
  • Θεσμοί και Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τα κύρια προβλήματα της Κ.Α.Π και οι Μεταρρυθμίσεις της.
  • Το Διεθνές Εμπόριο με Αγροτικά Προϊόντα, η GATT και οι διαπραγματεύσεις στον WTO.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Μελέτη για τη συγγραφή και παρουσίαση εργασίας

  20

  Αυτόνομη Μελέτη

  93

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  • Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει την απόδοση των φοιτητών σε μία εργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (50%) και στην τελική γραπτή εξέταση (50%) μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κατά τις καθορισμένες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους. Η εργασία θα ισοδυναμεί με το 50% της τελικής βαθμολογίας και η τελική γραπτή εξέταση με το 50%.
  • Η τελική γραπτή εξέταση των φοιτητών/τριών θα περιλαμβάνει ερωτήσεις με σύντομη απάντηση, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Gkatsikos, A., Mattas, K., Loizou, E. and Psaltopoulos D. (2021).  The Neglected Water Rebound Effect of Income and Employment Growth. Water Resources Managet. https://doi.org/10.1007/s11269-021-03032-w.
  • Jurga, Piotr; Loizou, Efstratios; Rozakis, Stelios. (2021). "Comparing Bioeconomy Potential at National vs. Regional Level Employing Input-Output Modeling" Energies 14, no. 6: 1714. https://doi.org/10.3390/en14061714.
  • Karelakis, C., Loizou, E., Chatzitheodoridis F. & Mattas K. (2020): Assessing policy impacts on the economy of European insular rural regions: the case of the smaller Aegean islands programme. European Planning Studies, 28:9, 1771-1789, DOI:10.1080/09654313.2019.1687655.
  • Kulisic B., Loizou E., Rozakis S. and Segon, V. (2007). Impacts of biodiesel production on Croatian economy. Energy Policy, Vol. 35 (12).
  • Lampiris, G., Karelakis, C. & Loizou, E. (2020). Comparison of non-survey techniques for constructing regional input–output tables. Annals of Operations Research, 2020, 294(1-2), pp. 225–266, doi.org/10.1007/s10479-019-03337-5.
  • Lampiris G., Karelakis C. and Loizou E. (2018). Evaluation of the impacts of CAP policy measures on a local economy: The case of a Greek region. Land Use Policy 77, 745-751.
  • Loizou E., Jurga P., Rozakis S., and Faber A. (2019). Assessing the Potentials of Bioeconomy Sectors in Poland Employing Input-Output Modeling. Sustainability, 11(3), 594; doi:10.3390/su11030594.
  • Loizou E., Karelakis C., Galanopoulos K. and Mattas K. (2019). The role of agriculture as a development tool for a regional economy. Agricultural Systems 173, 482–490, doi.org/10.1016/j.agsy.2019.04.002.
  • Maniati A. Loizou E., Psaltopoulos D. and Mattas K. (2021). The Regional Economy of Central Macedonia: An Application of the Social Accounting Matrix. Agricultural Finance Review. V. 81 (5). DOI: 10.1108/AFR-02-2021-0019.
  • Maniati A., Psaltopoulos D., Loizou E. and Mattas K. (2020). Agricultural Policy and Regional De-velopment via CAP Policies: The Case of the Central Macedonia. Journal of Business and Eco-nomics V. 11(12), pp. 1318-1325
  • Mattas K., and Loizou E. (2017). The CAP as a Job Stabiliser. EuroChoices, Vol. 16(3), pp. 23-26, DOI: 10.1111/1746-692X.12170.
  • Mattas Κ., Loizou Ε. and Tzouvelekas V. (2009). Rural Development through Input-Output Modelling, pp. 273-295. In Papajorgji, P. J. and Pardalos, P. M. (Eds.) Advances in Modelling Agricultural Systems, Springer.
  • Mattas K., Loizou S., Tzouvelekas V., Tsakiri M. and Bonfiglio A. (2006). Deriving regional I-O tables and multipliers, pp. 5-130. In: Bonfiglio A., Esposti R. and Sotte F. (eds) Rural Balkans and EU Integration: An Input-Output Approach. Franco Angeli.

   

   

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font