Αμπατζόγλου Απόστολος
 • 2310 891.809
 • a.ampatzoglou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 330

  Αμπατζόγλου Απόστολος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Λογισμικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, “Επίδραση των Προτύπων Σχεδίασης στη Ποιότητα Λογισμικού”, 2013
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, “Συστήματα Υπολογιστών”, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  2005
  • Βασικός Τίτλος Σπουδών, “Μηχανικός Πληροφορικής”, Τμήμα Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2003
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
  • Ποιότητα Λογισμικού
  • Τεχνικό Χρέος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Αμπατζόγλου Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η κατανόηση του αντικειµενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τη µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές δοµές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού Java.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης. Αντικείµενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμµατισµού Java: Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδοµένων και παραστάσεις. ∆οµές ελέγχου. Χρήση των βιβλιοθηκών της Java.∆ηµιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειµένων. Συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονοµικότητα και Πολυµορφισµός. Μικροεφαρµογές και αυτόνοµα προγράμματα. Γραφική ∆ιασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισµός συµβάντων. Εξαιρέσεις. Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση µε UML.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (στο εργαστήριο) 100%

  Προαιρετική Εργασία Προγραμματισμού έως 2 μονάδες

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50655978 JAVA, 7η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Savitch Walter, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-501-6

  77108692 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ JAVA: ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUEJ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVID J. BARNES, MICHAEL KOLLING, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-820-0

  13958 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ JAVA: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-164-5

  13549 JAVA ΜΕ UML: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ELSE LERVIK, VEGARD B. HAVDAL, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-802-3

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (CSC501)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Αμπατζόγλου Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
   να περιγράφει τις βασικές έννοιες της ποιότητας λογισμικού.
   να περιγράφει τις βασικές έννοιες των μοντέλων ποιότητας λογισμικού
   να εφαρμόζει τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης ποιότητας.
   να εφαρμόζει τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης ποιότητας λογισμικού.
   να περιγράφει εξειδικευμένα θέματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ., τεχνικό
  χρέος) και να εφαρμόζει τις αρχές αυτές στην πράξη

  Περιεχόμενο μαθήματος

   Εισαγωγή στη ποιότητα λογισμικού
   Μοντέλα και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού
   Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο κώδικα
   Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο διεργασίας
   Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο σχεδίου και αρχιτεκτονικής
   Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο απαιτήσεων
   Πρότυπα σχεδίασης
   Αναδομήσεις λογισμικού
   Εισαγωγή στο τεχνικό χρέος
   Διαχείριση τεχνικού χρέους
   Έλεγχος λογισμικού (2 διαλέξεις)
   Διεθνή στάνταρ για τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η αξιολόγηση συνίσταται σε:
   Γραπτή αξιολόγηση (60%)
   Ομαδική εργασία (40%)
  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
   Επίλυση προβλημάτων
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην
  ιστοσελίδα του μαθήματος

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  13600 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: UML, ΑΡΧΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-882-1
  13597 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ UML, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-913-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά
   https://www.sciencedirect.com/journal/information-and-software-technology
   https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software
   https://link.springer.com/journal/11219

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΤΟΥ
   (AIC503)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ-ΔΤ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Γεωργιάδης Χρήστος, Αμπατζόγλου Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τις Αρχιτεκτονικές βασισμένες-σε-Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να διακρίνουν τα διάφορα επίπεδα στη στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού, και (γ) να μπορούν να μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές μέσω της γλώσσας BPEL και να σχεδιάζουν μικρής/μεσαίας κλίμακας συνθέσεις Υπηρεσιών Ιστού.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αρχιτεκτονική βασισμένη-σε-υπηρεσίες (SOA): Διαλειτουργικότητα, Υπηρεσίες, Χαλαρή ΣύζευξηΗ γλώσσα σήμανσης XML και η Ανταλλαγή Μηνυμάτων: SOAP, ΔιευθυνσιοδότησηΠεριγραφή και Εντοπισμός Μεταδεδομένων: WSDL, Πολιτικές WS, UDDIΠοιότητα Υπηρεσιών - Συναλλαγές: Αξιοπιστία, Κλασικές και Επιχειρηματικές ΣυναλλαγέςΠοιότητα Υπηρεσιών - Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού: Εμπιστοσύνη, Εξουσιοδότηση, Πολιτικές ΑσφάλειαςΣύνθεση Υπηρεσιών: Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Γλώσσα BPEL, υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  13613 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, SANJIVA WEERAWARANA, FRANCISCO CURBERA, FRANK LEYMANN, TONY STOREY, DONALD F. FERGUSON, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-086-0

  Ελεύθερα συγγράμματα

  320170 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-125-0

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες του μαθήματος.Επιστημονικά άρθρα.Ιστότοπος μαθήματος.Do more with SOA Integration: Best of Packt,A. Poduval, D. Todd, et al., Packt Publishing (Compus)

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou and A. Chatzigeorgiou, “Systematic Assessment of Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies” In: Contemporary Empirical Methods in Software Engineering, Springer, 2019.

   2019

   • X. Peng, A. Ampatzoglou, T. Bhowmik, “Reuse in the Big Data Era”, 18th International Conference on Software and Systems Reuse (ICSR 2019), Springer, Cincinnati, USA, June 26–28.

   2018

   • F. A. Fontana, B. Walter, A. Ampatzoglou, and F. Palomba, “Message from the Chairs”, 2nd Workshop on Machine Learning Techniques for Software Quality Evaluation (MaLTeSQuE@SANER 2018), IEEE, Campobasso, Italy, March 20, 2018
   • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, F. J. Affonso, H. Andrade, K. R. Felizardo, E. Y. Nakagawa, “Design Approaches for Critical Embedded System: A Systematic Mapping Study” CCIS, Springer, volume 866, 2018.

   2016

   • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and A. Chatzigeorgiou, “A Financial Approach for Managing Interest in Technical Debt”, LNBIP Springer, 2016.

   2015

   • A. Ampatzoglou, J. Hemilla, “Processes, Methods and Tools for Engineering Embedded Systems”, 1st Workshop on Processes, Methods and Tools for Engineering Embedded Systems (PROMES@PROFES 2015), Springer, Trondheim, Norway, December 2015.

   2013

   • Z. Karampaglis, A. Mentis, F. Rafailidis, P. Tsolakidis, and A. Ampatzoglou, “Secure Migration of Legacy Applications to the Web”, LNCS, Springer, volume 7991, pp. 229-243, August 2013.

   2011

   • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Investigating the Use of Object-Oriented Design Patterns in Open-Source Software: A Case Study”, CCIS, Springer, volume 230, pp. 106-120, 2011.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • G. Digkas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and P. Avgeriou, “Can Clean New Code Reduce Technical Debt Density?”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2022.

    2021

    • N. Nikolaidis, D. Zisis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and D. Soudris, “Experience with Managing Technical Debt in Scientific Software Development using the EXA2PRO framework”, Access, IEEE Computer Society, 2021.
    • M. Krestou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, I. Deligiannis, V. Gerogiannis, “Change Impact Analysis: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 173, March 2021
    • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, O. Matei, and R. Heb, "The Risk of Generating Technical Debt Interest: A Case Study", SN Computer Science, volume 2, article 12, 2021.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, J. C. Carver, “Software Engineering Practices for Scientific Software Development: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 172, February 2021.
    • A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, A. A. Tsintzira, and A. Chatzigeorgiou, “Architectural Decision-making as a Financial Investment: An Industrial Case Study”, Information and Software Technology, Elsevier, January 2021.
    • P. Avgeriou, D. Taibi, A. Ampatzoglou, F. A. Fontana, T. Besker, A. Chatzigeorgiou, V. Lenarduzzi, A. Martini, Α. Moschou, I. Pigazzini, N. Saarimäki, D. Sas, S. S. de Toledo, A. Α. Tsintzira, “An Overview and Comparison of Technical Debt Measurement Tools”, Software, IEEE, January-February 2021.

    2020

    • A. Ampatzoglou, N. Mittas, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and L. Angelis, “Exploring the Relation between Technical Debt Principal and Interest: An Empirical Approach”, Information and Software Technology, Elsevier, December 2020.
    • T. Amanatidis, A. Moschou, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and L. Angelis, “Evaluating the Agreement among Technical Debt Measurement Tools: Building an Empirical Benchmark of Technical Debt Liabilities”, Empirical Software Engineering, Springer, 2020.
    • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, E. Karountzos, and P. Avgeriou, “Empirical Studies on Software Traceability: A Mapping Study”, Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 32 (11), November 2020.
    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, A. Gkortzis, S. Bibi, and A. Chatzigeorgiou, “Code Reuse in Practice: Benefiting or Harming Technical Debt”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 167, September 2020.
    • S. Bibi, I. Zozas, A. Ampatzoglou, P. Sarigiannidis, G. Kalampokis, and I. Stamelos, “Crowdsourcing in Software Development: Empirical Support for Configuring Contests”, Access, IEEE Computer Society, 2020.

    2019

    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “What can Violations of Good Practices tell about the Relationship between GoF Patterns and Run-time Quality Attributes?”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 104, Janu-ary 2019.
    • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou, M. Verbeek, and A. Chatzigeorgiou, “Identifying, Categorizing and Mitigating Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 106, February 2019.
    • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, S. Xynogalos, and A. Ampatzoglou, “Exploring the Frequency and Change Proneness of Dynamic Feature Pattern Instances in PHP Appli-cations”, Science of Computer Programming, Elsevier, vol. 170, February 2019.
    • I. Zozas, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Reusability Index: A Measure for Assessing Software Assets Reusability”, Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 2019.
    • M. Papoutsoglou, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and L. Angelis, “Extracting Knowledge from on-line Sources for Software Engineering Labor Market: A Mapping Study”, Access, IEEE Computer Society, 2019.

    2018

    • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Reusasility of Open Source Software across Domains: A Case Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 134, pp. 211-227, 2018.
    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “Correlating Pattern Grime and Quality Attributes”, IEEE Access, IEEE Computer Society, 2018.

    2017

    • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E.Y. Nakagawa, “Quality attributes and quality models for ambient assisted living software systems: A systematic mapping”, Information and Software Technology, Elsevier, 83 (2), February 2017.
    • D. Feitosa, R. Aldres, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “Investigating the effect of design patterns on energy consumption”, Journal of Software: Evolution and Process, John Wiley & Sons, 2017.
    • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, A. Gkortzis, and P. Avgeriou, “Identifying Extract Method Refactoring Opportunities based on Functional Rele-vance”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2017.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, M. Galster, and P. Avgeriou, “A Mapping Study on Design-Time Quality Attributes and Metrics”, Journal of Sys-tems and Software, Elsevier, vol. 127, pp. 52 – 77, May 2017.
    • P. Sarigiannidis, T. Lagkas, S. Bibi, A. Ampatzoglou, P. Bellavista, “Hybrid 5G optical-wireless SDN-based networks, Challenges and Open Issues”, IET Networks, 2017.
    • T. Amanatidis, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, “The relation between technical debt and corrective maintenance in PHP web applications”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 87, 2017.

    2016

    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Software Metrics Fluctuation: A Property for Assisting the Metric Selection Process”, Information and Software Technology, Elsevier, 72 (4), pp. 110-124, April 2016.

    2015

    • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “The Financial Aspect of Managing Technical Debt: A Systematic Literature Review”, Information and Software Technology, Elsevier, 64, pp. 52 – 73, Aug. 2015.
    • E. Constantinou, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “Quantifying reuse in OSS: A large-scale empirical study”, International Journal of Open Source Software and Pro-cesses, IGI-Global, 2015
    • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Charalampidou, and P. Avgeriou, “The Effect of GoF Design Patterns on Stability: A Case Study”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 41 (8), pp. 781-802, Aug. 2015

    2013

    • G. Kakarontzas, E. Constantinou, A. Ampatzoglou and I. Stamelos, “Layer assessment of object-oriented software: A metric facilitating white-box reuse”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 86 (2), pp. 349-366, February 2013.
    • A. Ampatzoglou, O. Michou and I. Stamelos, “Building and Mining a Repository of Design Pattern Instances - Practical and Research Benefits”, Entertainment Computing, Elsevier, 4 (2), pp. 131-142, April 2013.
    • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Research State of the Art on GoF Design Patterns: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 86 (7), pp. 1945–1964. July 2013.

    2012

    • A. Ampatzoglou, G. Frantzeskou and I. Stamelos, “A Methodology to Assess the Impact of Design Patterns on Software Quality”, Information and Software Technology, Elsevier, 54(4), pp. 331-346, 2012.

    2011

    • A. Ampatzoglou, A. Kritikos, G. Kakarontzas and I. Stamelos, “An Empirical Investigation on the Reusability of Design Patterns and Software Packages”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 84 (12), pp. 2265-2283, Dec. 2011.

    2010

    • A. Ampatzoglou and I. Stamelos, “Software Engineering Research for Computer Games: A systematic Review”, Information and Software Technology, Elsevier, 52 (9), Sept. 2010.

    2007

    • A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, “Evaluation of Object-Oriented design patterns in game development”, Information and Software Technology, Elsevier, 49 (5), pp. 445-454, May 2007.
    • Συνέδρια (61 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • C. Marantos, A. A. Tsintzira, L. Papadopoulos, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Soudris, "Technical Debt Management and Energy Consumption Evaluation in Implantable Medical Devices: The SDK4ED Approach", Lecture Notes in Computer Science: Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS '20), vol 12471, Springer.
     • T. Maikantis, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, S. Bibi, and I. Deligiannis, “Software Architecture Reconstruction via a Genetic Algorithm: Applying the Move Class Refactoring”, 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘20), ACM, 20 – 22 November 2020, Greece.
     • S. Koutzanidis, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, “RepoSkillMiner: Identifying software expertise from GitHub repositories using Natural Language Processing”, 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE ‘20), September 2020, Australia.
     • A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Applying Machine Learning in Technical Debt Management: Future Opportunities and Challenges”, 13th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’ 20), Springer, September 2020, Portugal
     • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “On the Temporality of Introducing Code Technical Debt”, 13th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’ 20), Springer, September 2020, Portugal.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, N. Nikolaidis, A. A. Tzintzira, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Investigating Trade-offs between Portability, Performance and Maintainability in Exascale Systems”, 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 20), IEEE Computer Society, August 2020, Slovenia
     • I. Stamelos, C. Avratoglou, P. Tzinis, G. Kakarontzas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, D. Folinas, I. Stratigakis, L. Karavidas, C. Volioti, T. Amanatidis, A. Deliga, and T. Tsiatsos, "Towards a Remote Warehouse Management System", 17th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Springer, 26-28 February 2020, Georgia, USA.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, R. Escourrou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “A Metric Suite for Evaluating Interactive Scenarios in Video Games: An Empirical Validation”, 35th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC’ 20), ACM, Brno, Czech Republic, March 30-April 3, 2020.

     2019

     • P. Kouros, T. Chaikalis, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and T. Amanatidis, “JCaliper: Search-Based Technical Debt Management”, 34th Symposium on Applied Computing (SAC’ 19). ACM, Limassol, Cyprus, April 2019.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Monitoring Technical Debt in an Industrial Setting”, 23rd Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’ 19). ACM, Copenhagen, Denmark, April 2019.
     • A. Ampatzoglou, A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, A. Moga, R. Heb, O. Matei, N. Tsiridis, and D. Kehagias, “Applying the Single Responsibility Principle in Industry: Modularity Benefits and Trade-offs”, 23rd Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’ 19). ACM, Copenhagen, Denmark, April 2019.
     • A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, O. Matei, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and R. Heb, “Technical Debt Quantification through Metrics: An Industrial Validation”, 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE’ 19), IEEE, Lisbon, Portugal, May, 2019.
     • N. Nikolaidis, G. Digkas, A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, “Reusing Code from StackOverflow: The Effect on Technical Debt”, 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 19), IEEE, Kalithea, Greece, August, 2019.
     • I. Zozas, S. Bibi, A. Ampatzoglou and P. Sarigiannidis, “Estimating the maintenance effort of JavaScript Applications”, 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 19), IEEE, Kalithea, Greece, August, 2019.

     2018

     • M. E. Paschali, N. Bafatakis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Tool-Assisted Game Scenario Representation through Flow Charts”, 13th International Conference on the Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE’ 18), Madeira, Portugal, 23-24 March 2018.
     • G. Digkas, M. Lungu, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and P. Avgeriou, “How Do Developers Pay Back Technical Debt in the Apache Ecosystem?”, 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER’ 18), IEEE, Campobasso, Italy, 20-23 March 2018.
     • A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Reusability Index: A Measure for Assessing Software Assets Reusability”, 17th International Conference on Software Reuse (ICSR' 18), Springer, 21-23 May, Spain.
     • A. Ampatzoglou, A. Michailidis, C. Sarikyriakidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “A Framework for Managing Interest in Technical Debt: An Industrial Validationt”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDEBT’ 18), ACM, 27-28 May, Gothenburg, Sweden, 2018.
     • T. Amanatidis, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and L. Angelis, “The developer’s dilemma: Factors affecting the Decision to Repay Code Debt”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDEBT’ 18), ACM, 27-28 May, Sweden, 2018.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and N. Tsiridis, “Integrating Requirement Specifications and Source Code Traceability within the IDE to Prevent Documentation Debt”, 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE Computer Society, Czech Republic, 2018.
     • P. Skiada, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Exploring the Relationship between Software Modularity and Technical Debt”, 44th Conference on Software Enginering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE Computer Society, Prague, Czech Republic, 29-31 August, 2018.
     • S. Charalampidou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Structural Quality Metrics as Indicators of the Long Method Bad Smell: An Empirical Study”, 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE, Czech Republic, 29-31 August 2018.
     • L. Papadopoulos, C. Marantos, G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and D. Soudris, “Interrelations between Software Quality Metrics, Performance and Energy Consumption in Embedded Applications”, 21st Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems (SCOPES’ 18), ACM, Germany, 28-30 May 2018.
     • A. Lampropoulos, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “REACT - A Process for Improving Open-Source Software Reuse”, 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology, IEEE Computer Society, Coimbra, Portugal, 4-7 September 2018.

     2017

     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, S. Sencer, E. M. Arvanitou, and I. Stamelos, “A Theoretical Model for Capturing the Impact of Design Patterns on Quality: The Decorator Case Study”, 32nd ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2017). ACM, Morocco, 3-7 April 2017.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “A Method for Assessing Class Change Proneness”, 21st International Conference on the Evaluation and Assessment on Software Engineering (EASE' 17), ACM, Sweden
     • T. Amanatidis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “Who is Producing More Technical Debt? A Personalized Assessment of TD Principal”, 9th Intern. Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 17), ACM, Germany, May 2017
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Assessing Code Smell Interest Probability: A Case Study”, 9th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 17), ACM, Cologne, Germany, 22 May 2017.
     • M. V. Kosti, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, G. Pallas, I. Stamelos, and L. Angelis, “TD Principal Assessment through Structural Quality Metrics”, 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 17), IEEE, Vienna, Austria, 30 August – 1 September 2017.
     • D. Feitosa, P. Avgeriou, A. Ampatzoglou, E. Y. Nakagawa, “The Evolution of Design Pattern Grime: An Industrial Case Study”, 18th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES ‘17), Austria, 2017.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, K. Tzouvalidis, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Deligiannis, “Assessing Change Proneness at the Architecture Level: An Empirical Validation”, 1st International Workshop on Emerging Trends in Software Design and Architecture (WETSoDA ‘17), IEEE, Nanjing, China, 4 December 2017.

     2016

     • X. C. Kounoukla, A. Ampatzoglou, and K. Anagnostopoulos, “Implementing Game Mechanics with GoF Design Patterns”, 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 2016.
     • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and S. Xinogalos, “Evolution of method invocation and object instantiation pattern in PHP ecosystem”, 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2016). ACM, 2016.
     • S. Bibi, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “A Bayesian Belief Network for Modeling Open Source Software Maintenance Productivity”, 12th International Conference on Open Source Software Systems (OSS 2016), Springer, 2016, Sweden.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “A case study on the availability of open-source components for game development”, 15th International Conference on Software Reuse (ICSR' 16), Springer, 5-7 June, Cyprus.
     • G. Digkas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and P. Avgeriou, “A Study On The Accumulation Of Technical Debt On Framework-based Web Applications”, 9th Seminar Series on Advanced Techniques & Tools for Software Evolution (SATToSE 2016), Bergen, Norway, 11-13 July 2016.
     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, P. Abrahamsson, A. Martini, U. Zdun, and K. Systa, “The Perception of Technical Debt in the Embedded Systems Domain: An Industrial Case Study”, 8th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 2016), IEEE, USA, 2016.
     • A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, T. Koenders, P. van Alphen, and I. Stamelos, “Quality Rule Violations in SharePoint Applications: An Empirical Study in Industry”, 17th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES 2016), Springer, Trondheim, Norway, 22-24 November 2016.

     2015

     • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “A Comparative Analysis of Reference Architectures for Healthcare in the Ambient Assisted Living Domain”, 28th International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE Computer Society, 22 – 25 June 2015, Sao Carlos, Brazil.
     • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E.Y. Nakagawa, “A Reference Architecture for Healthcare Supportive Home Systems”, Workshop for Ongoing Projects on Computer-based Medical Systems, IEEE, June 2015, Sao Carlos, Brazil.
     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and A. Chatzigeorgiou, “Establishing a framework for managing interest in technical debt”, 5th International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD' 15), 2015, Milan, Italy.
     • T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and I. Deligiannis, “Assessing the Evolution of Quality in Software Libraries”, 7th Balkan Conference on Informatics (BCI’ 15), ACM, 2 – 4 September 2015, Romania.
     • A. Zaimi, A. Ampatzoglou, N. Triantafyllidou, A. Chatzigeorgiou, A. Mavridis, T. Chaikalis, I. Deligiannis, P. Sfetsos, and I. Stamelos, “An Empirical Study on Reusing Third-Party Libraries in Open-Source Software Development”, 7th Balkan Conference on Informatics (BCI’ 15), ACM, 2 – 4 Sept. 2015, Romania.
     • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou and E. Y. Nakagawa, “Investigating Quality Trade-offs in Open Source Critical Embedded Systems", 11th International Conference on the Quality of Software Architectures (QoSA' 15), ACM, 2015, Canada.
     • A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, and T. Amanatidis, “Estimating the Breaking Point for Technical Debt”, 7th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 15), IEEE Computer Society, 2 October 2015, Germany.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, “Size and cohesion metrics as indicators of the long method bad smell: An empirical study”, 11th International Confer-ence on Predictive Models and Data Analytics in Software Engineering (PROMISE’ 15), ACM, 2015.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Introducing a Ripple Effect Measure: A Theoretical and Empirical Validation”, 9th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM' 15), IEEE, 2015.

     2014

     • Z. Li, P. Liang, P. Avgeriou, N. Guelfi, and A. Ampatzoglou, "An Empirical Investigation of Modularity Metrics for Indicating Architectural Technical Debt", 10th International Conference on the Quality of Software Architectures (QoSA' 14), ACM, 30 June - 4 July 2014, Lille, France.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou and P. Avgeriou, “PROMES Process Framework: A framework for modeling embedded systems development processes”, 40th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 14), IEEE Computer Society, 27 - 29 August 2014, Italy.
     • P. Sfetsos, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos and I. Deligiannis, “A comparative study on the effectiveness of patterns in software libraries and standalone applications”, 9th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC 2014), IEEE, 23-26 September 2014, Portugal.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Non-functional requirements that influence gaming experience: A survey on gamers satisfaction factors”, 7th MindTREK Conference (MindTREK 2014), ACM, 2014, Finland.

     2013

     • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Design Pattern Alternatives: What to do when a GoF pattern fails”, 17th Panhelenic Conference on Informatics (PCI’13), ACM, 19 - 21 September 2013, Greece.
     • A. Ampatzoglou, A. Gkortzis, S. Charalampidou and I. Stamelos, “An Embedded Multiple-Case Study on OSS Design Quality Assessment across Domains”, 7th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM’13), ACM, 10 - 11 October 2013, Baltimore, USA.

     2012

     • A. Mavridis, A. Ampatzoglou, I. Stamelos, P.Sfetsos and I. Deligiannis, “Selecting Refactorings in XP: An Option Based Approach”, 8th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC 2012), IEEE, Portugal.
     • A. Ampatzoglou, A, Gortzis, I. Deligiannis and I. Stamelos, “A Methodology on Extracting Reusable Software Candidate Components from Open Source Games”, 5th MindTREK Conference (MindTREK 2012), ACM, Oct. 2012, Finland.

     2011

     • A. Ampatzoglou, A. Kritikos, M. E. Arvanitou, A. Gkortzis, F. Chatziasimidis and I. Stamelos, “An empirical investigation on the impact of design pattern application on computer game defects”, 4th MindTREK Conference (MindTREK 2011), ACM, Tampere, Finland, September 2011.

     2010

     • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou, K. Savva and I. Stamelos, “An empirical study on design pattern employment in open-source software”, 5th International Conference on Evaluation of Novel Approaches in Software Engineering (ENASE’10), 22-24 July 2010, Athens, Greece.

     2009

     • M. Keskenidou, L. Koskinidou, A. Ampatzoglou, “A controlled experiment on children learning experience through computer games”, 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI’09), 10-12 September 2009, Corfu, Greece

     2008

     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, “Graphical Representation as a factor of 3D software user satisfaction: A metric based approach”, 12th Panhellenic Conference (PCI’08), IEEE Computer Society, 28-30 August 2008, Samos, Greece

     2007

     • O. Michou, M. Vamvaka, A. Ampatzoglou, “AynOmel 3D - A pattern based game framework”, 11th Panhellenic Conference on Informatics, 18-20 May 2007, Greece.
     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, N. Samaras, “Investigating the use of patterns in open-source games”, 3rd Balkan Conference on Informatics (BCI’07), 2007, Bulgaria
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.