Βασιλειάδης Αναστάσιος
 • 2310 891.528
 • anbasil uom.edu.gr
 • Γραφείο: , Αίθουσα Κρουστών

  Βασιλειάδης Αναστάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική Μουσική Εκτέλεση - Κρουστά, Παραστατικές Τέχνες,((ΦΕΚ 811/06.04.2021, τ.Γ'))

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδάκτωρ του ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2012) στη κατεύθυνση των Παραστατικών Τεχνων με θέμα: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΚΡΟΥΣΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ».
  • Δίπλωμα Τυμπάνων και Κρουστών Οργάνων (1984), Ανώτατη Κρατική Σχολή Μουσικής Μονάχου, Γερμανία.
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (1983), Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ενσωμάτωση του μουσικού θεάτρου στον παραδοσιακό χώρο των συναυλιών..
  • Αυτοσχεδιασμός ως ευκαιρία ενδοσκόπησης
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη γνώση, τη μάθηση και την κοινωνική συμμετοχή.
  • Διεύρυνση μαθησιακών στόχων (επιστήμη, λογοτεχνία, ζωγραφική, ποίηση κ.τ.λ.).
  • Το Πανεπιστήμιο βγαίνει στην κοινωνία
  • Η τέχνη σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης: (Οποιοδήποτε μάθημα της Μέσης Εκπαίδευσης να γίνεται και μέσα   από την οπτική της τέχνης)
  • Ανανέωση στον ρόλου του συνθέτη και του δασκάλου

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9191)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9192)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών. 

  • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ I
   (ΜΣ0503-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Γενικό πλαίσιο: Πρόκληση του προσωπικού ιδιώματος του φοιτητή όσον αφορά στις δημιουργικές του ικανότητες (λειτουργία του υποσυνειδήτου, όνειρα, φαντασία). Απομάκρυνση από τους κανόνες της παραδοσιακής αρμονίας. Αναζήτηση νέων συνθηκών παράστασης.

  • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ II
   (ΜΣ0503-4)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Γενικό πλαίσιο: Πρόκληση του προσωπικού ιδιώματος του φοιτητή όσον αφορά στις δημιουργικές του ικανότητες (λειτουργία του υποσυνειδήτου, όνειρα, φαντασία). Απομάκρυνση από τους κανόνες της παραδοσιακής αρμονίας. Αναζήτηση νέων συνθηκών παράστασης.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (KAM105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (KAM106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ I
   (ΚΑΚ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ II
   (ΚΑΚ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ III
   (ΚΑΚ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ IV
   (ΚΑΚ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ V
   (KAK105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VI
   (KAK106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VII
   (KAK107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ VIII
   (KAK108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ1100-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0610-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ I
   (ΕΚΡ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ II
   (ΕΚΡ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ III
   (ΕΚΡ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ IV
   (ΕΚΡ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ V
   (ΕΚΡ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VI
   (ΕΚΡ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VII
   (ΕΚΡ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΡ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΕΚΡ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΟΥΣΤΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΚΡ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΡΟΥΣΤΑ)
   (ΜΣ0176)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΡΟΥΣΤΑ)
   (ΜΣ0233)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΡΟΥΣΤΑ)
   (ΜΣ0346)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΡΟΥΣΤΑ)
   (ΜΣ0448)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • "Η περιπέτεια μιας ερώτησης" : Βιβλίο υπό εκτύπωση από τον εκδοτικό οίκο 'Εύδοξος" για τα μαθήματα "Ελεύθερος Αυτοσχεδιασμός" και "Παραστατικής Συνόλων"

   • 105 συνθέσεις που περιλαμβάνονται στο Λεξικό των Ελλήνων Μουσουργών:13 συμφωνικά έργα, 2 κοντσέρτα, 2 πολύτεχνα, 3 θεατρικά, 6 χορωδιακά, 6 ορχήστρας δωματίου, 16 τραγούδια, 2 οκτέτα, 2 σεχτέτα, 1 κουιντέτο, 4 κουαρτέτα εγχόρδων, 6 κουαρτέτα διαφόρων οργάνων, 4 τρίο,18 ντουέτα και 20 σόλο.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Συνέδρια (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2009

    • 30-1/11/2009: 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε με θέμα: Μουσική: Παιδεύει, εκπαιδεύει, θεραπεύει. Η συμμετοχή μου στις εργασίες του γίνεται με το θέμα «Bach to reality».
    • 29-31/05/09. Μάϊος Μουσικής Μέθεξης. Διεθνές Συνέδριο με θέμα    «Καλλιέργεια της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης». Το θέμα μου ανήκει στη δεύτερη ενότητα: Καλλιτεχνική πράξη και έρευνα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα  στην «Επιστημονική διάσταση του Επιστημονικού Λόγου»  με τον τίτλο: «Μπορεί η Επιστήμη από μόνη της να δώση εξήγηση στο κάθε τι;»

    2008

    • 11-17/07/2008 :«Το Ποιοτικό άλμα του αυτοσχεδιασμού». Διάλεξη στην Θερινή Ακαδημία του  Τ.Μ.Σ. του Ιονίου.

    2007

    • 23/05/2007: ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ –ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Επιμελήθηκα και οργάνωσα διημερίδα για την συναισθησία με κεντρικούς ομιλητές την υποψήφια διδάκτωρ Θέμιδα Βελένη  και τον καθηγητή της ιστορίας της Τέχνης Μ. Παπανικολάου του Α.Π.Θ.
    • 05/2007: Πρόσκληση από το Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. για διάλεξη στο μάθημα των Νεοελλήνων Συνθετών από τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Καϊμάκη για την παρουσίαση του έργου μου.
    • 13/04/2007:   Από τις 11 μέχρι και 14 Απριλίου του 2007 μετέβηκα στην Padua  της  Ιταλίας στο Music Conservatory, καλεσμένος από τον καθηγητή κρουστών Massimo Pastore, όπου παρέδωσα Masterclass of Percussions. (Κατατίθεται η σχετική βεβαίωση). Πρόγραμμα Erasmus.
    • 01/07/2007:  Στα πλαίσια του 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο «Μουσική Παιδεία και Αναζήτηση της Πολιτισμικής Ταυτότητας»  το «Φονικό Του Χρόνου» αποτέλεσε μια πρακτική απάντηση στην θεματολογία του Συνεδρίου. (Κατατίθεται το ευχαριστήριο γράμμα προς το Τ.Μ.Ε.Τ. όπου υπάρχει και η σχετική αναφορά).
    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (98 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2020

     • "Ταινίες πέντε λεπτών": Δέκα ομάδες από 3-6 φοιτητών από την "Παραστατική Συνόλων" γράφουν σκηνοθετούν και παρουσιάζουν την στάση τους απέναντι στην πανδημία
     • "Αυτοσχεδιασμοί σε μικρά σύνολα": Παρουσίαση σε βίντεο, από τους φοιτητές του μαθήματος Ζητήματα του Αυτοσχεδιασμού
     • 'Χρονικές Προσεγγίσεις": Συναυλία της ειδίκευσης κρουστών υπό μορφήν παράστασης' Από τον Bach στη Keiko Abe Παρουσίαση μιας διαφορετικής συνθήκης από την κλασσική . Αίθουσα τελετών ΠΑ,ΜΑΚ.

     2019

     • Τρία πτυχιακά ρεσιτάλ των Γ. Μαδίκα, Α. Αναστασοπούλου και Α. Χασάπη με 10,9,8 βαθμούς αξιολόγησης αντίστοιχα
     • ΠΝΟΕΣ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ. SYMPOSIUM ΝΟΝΕΤΤΟ ΤΟΥ ΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
     • "symposium" παραγωγή έργου για το εργαστήριο πνευστών "πνόες

     2018

     • "Κάλαντα":έργο του Αν, Βασιλειάδη. Συναυλία με μαέστρο τον κ. Λογιάδη στο Ηράκλειο για ορχήστρα νέων.
     • SYMPOSIUM :ΝΟΝΕΤΤΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΤΑΔΗ, "ΠΝΟΕΣ¨ ΠΑΜΑΚ
     • MR. OOU: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΤΟ 4ο FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΩΘ
     • ΚΑΛΑΝΤΑ: ΓΙΑ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ. ΔΙΕΥΘ:Μ. Ε ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΘΑΔΗ

     2017

     • ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε. Ε. Μ. Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
     • "Ο κύριος ΟΟΥ": ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ. Ο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΜΑΚ

     2016

     • ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΜΑΡΙΜΠΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΟΘ.
     • Η ζωή μέσα ιι: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ. ΚΑΒΑΛΑ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
     • ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; OPEN DAY. Καλλιτεχνικά δρωμενα-αυτοσχεδιασμοι, ζωγραφικη, Χορωδιακά-, body percussion επιμέλεια, οργανωση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
     • ΕΝ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΧΥ TALLA: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ . ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.

     2015

     • "ΑΕΡΙΚΑ´: 2ο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ. ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΠΕΛΗ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ.
     • RENE MAGRITTE: έργο του Ανάσταση Βασιλειάδη Αυτοσχεδιασμοί για βιολί, η τσέλο κλαρινέτο, λύρα, μαριμπα βιμβραφωνο πιάνο, χορευτή και ζωγράφο, σαν σχόλια στα διάφορα έργα του RENE MAGRITTE.
     • Συναυλία Έργο του Φιλλιπου Τσαλζχουριδη για τσέλο , καμπάνες και χορωδία. Αρχαιολογικό Μουσειο
     • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: Συναυλια-παρασταση κρουστων. Αίθουσα τελετών ΠΑΜΑΚ. Με την σύμπραξη του ΚΩ.Θ.

     2014

     • Ευρωπαϊκά έργα (αμφιθέατρο ΠΑΜΑΚ) ερμηνεία σύγχρονων έργων για κρουστα
     • ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΩΔΕΙΩΝ: 17 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΚΥΚΛΟΡΥΘΜΙΑ" ΚΑΙ ¨ΧΙΟΝΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ" ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ. ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ
     • H ZΩΗ ΜΕΣΑ:Παρασταση της ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΩΝ και της τάξης κρουστων, στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ . Σκηνοθεσία Αναστασιοσ Βασιλειάδης στο πλαίσιο της έρευνας της συνεργίασης των τεχνών αλλά και ΤΗΣ δημιουργική συνεργασίασ όλων των συντελεστών.
     • Αυτοσχεδιασμοί (κρουστά ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ με διαφορετικά όργανα)

     2013

     • Degree recital of student Iro Psychari. Concerto for Marimba and Piano (composed by Anastasis Vasiliadis).
     • "Ftete: A concert with no instruments". Performance for Percussion Ensembles. University of Macedonia Amphitheatre.
     • "Exams". Improvisations by the students who had attended the improvisation course.

     2012

     • Pallas theatre. Percussion works by Greek Composers. Invitation by the lutesing panel to perform my work "Kyclorythmia".

     2011

     • "Re-Rebonds". Electronic processing of Ianis Xenakis's work, as a basis for improvisation, used by student Alexandros Ioannou's in his degree recital.
     • "What the;..." Collaborative performance by percussion students and students who had attended the music-and-movement class.
     • Concert of the percussion class of the Department. Th. Aggelopoulos Hall, Florina Conservatoire.
     • My composition "Lumini e Sombri" was revised towards the needs and requirements of the UoM Ensemble (string orchestra, percussion ensemble and choir), Thessaloniki Concert Hall.
     • 20/06/2011: ΠΤΥΧΙΟ 'Αλκηστης Τσιμούρτα( 'Αριστα παμψηφεί)
     • 30/06/2011 ΠΤΥΧΙΟ Ιωάννη Ριζόπουλου( 'Aριστα παμψηφεί) Ερμηνεύει το έργο:Re-rebonds του Αναστάση Βασιλειάδη (βάση του μαθήματος:Αυτοσχεδιασμός ευκαιρία ενδοσκόπησης) και τις «Πεταλούδες» για βιμπράφωνο και πιάνο του ιδίου.
     • 20/05/2011  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΥΚΛΟΡΥΘΜΙΑ» για δύο μαρίμπες και σετ κρουστών του Αναστάση Βασιλειάδη
     • 15/02/2011 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ω.Θ με έργα του Αναστάση Βασιλειάδη
     • 23/06/2011: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 'TI STO....;' Βέροια (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
     • 11/04/2011      ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 'TI STO....;' Συναυλία- παράσταση της  τάξης κρουστών με την τάξη της κινησιολογίας.

     2010

     • My composition "Lumini e Sombri" was revised towards the needs and requirements of the UoM Ensemble (string orchestra, percussion ensemble and choir), Trilofos High School.
     • My composition "Lumini e Sombri" was revised towards the needs and requirements of the UoM Ensemble (string orchestra, percussion ensemble and choir), Veria Concert Hall.
     • "J. S.Bach paints W. Kandinsky". Bass Marimba Recital. A concert of equivalents: The performed works were "tuned" to the parallel presentation of works by famous painters. The marimba interacted with staff members from all UoM pathways, activating the maximum elements and relations that could be rendered in a vertical synaesthesia (time).
     • 07 / 05 / 2010 : «Ο J. S.Bach ζωγραφίζει B. Kandinsky». Ρεσιτάλ Μαρίμπας μπάσου . Συναυλία που οριοθετείται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο δεδομέ νων. Ονομάστηκε συναυλία αντιστοιχιών γιατί τα  εκτελούμενα έρ γα συγχρονίστηκαν με την παράλληλη παρουσίαση μεγάλων ζωγράφων, ενώ υπήρξε και ηχητική αντιστοίχηση με πρόσθεση νέου ηχητικού υλικού, ώστε να δημιουργηθούν σχήματα, που καλύφτηκαν από μέλη Δ.Ε.Π όλων των κατευθύνσεων του Μ.Ε.Τ.  για μια ουσιαστική και κάθετη συνέργεια των δημιουργικών
     • 23/12/2010: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤ (LUMINI E SOMBRI) Αναστάση Βασιλειάδη
     • 20/12/2010 Βέροια (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2002  (LUMINI E SOMBRI) Αναστάση Βασιλειάδη
     • 17/11/2010 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΡΓΟ 102 TOY Αναστάση Βασιλειάδη 2002 (LUMINI E SOMBRI)

     2009

     • 01 / 03 / 2009: 'of Oyster Boy & stories'. Σύνθεση- διεύθυνση: Δήμητρα Τρυπάνη.Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη.
     • 28 / 03 / 2009:Ως μέλος των NQR ENSEMBLE  στην παράσταση 'Dear All'  σε           στίχους του Tim Burton από το βιβλίο του 'The melancholy death'
     • 19 /01 / 2009:  'Bach to reality'. Eνώ η συγκεκριμένη συναυλία  ήταν  κατά τ άλλα μία τυπική συναυλία προόδου της τάξης κρουστών, ο τρόπος πα ρουσίασης  της εισήγαγε νεωτερικά στοιχεία που αλλάζουν την συ νήθη αισθητική προσθέτοντας την δημιουργική φαντασία των σπουδαστών. Αυτά τα στοιχεία ήταν θεατρικά, κινησιολογικά και video art

     2008

     • 17 / 07 /2008:Στην «Θερινή Ακαδημία» που οργανώνει το Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πα   νεπιστημίου, η διάλεξη μου με θέμα «Το Ποιοτικό άλμα του αυτόσχεδιασμού» οδήγησε στη συναυλία με κρουστά ,tape, live  electronics  και ζωγραφική.
     • 18 / 04 / 2008:  Συναυλία κρουστών και Live Electronics . Συμμετοχή με το έργο  «Μπλέ, πράσινο, κόκκινο», για κρουστά, Live Electronics, και Visuals.

     2007

     • 21 / 03 /2007:Μήνας ελλήνων συνθετών. Αν. Βασιλειάδης: κοντσέρτο για Μαρί
      μπα και πιάνο, 2ο και 3ο  μέρος. Στο πιάνο η Ρ. Γκούγκα και στη μα ρίμπα ο συνθέτης.  Αίθουσα τελετών Μελίνας Μερκούρη- Κ.Ω.Θ.
     •  12 / 04 / 2007:Κοντσέρτο στην Padova- Conservatorio  Cesare Pollini ως αποτέλε   μα της Μaster class με το πρόγραμμα Erasmus.  Κεντρικό θέμα των μαθημάτων : «Η διαμόρφωση αυτοσχεδιασμού  υπό το πρίσμα φανταστικών ιστοριών» (Κατατίθεται αντίστοιχο cd).
     • 27-29/04/2007:«Συνθέρμια» Τελική συναυλία έργων που προέκυψαν από τον διαγωνισμό σύνθεσης. Μαέστρος Μίλτος Λογιάδης. Το σύγχρονο σύνολο μουσικής δωματίου πλαισίωναν οι μουσικοί: Α. Ανισέγκος, Α. Βασιλειάδης, Ε. Βενιωτά, Α. Βόλτση, Β. Δάβαρης, Α. Μιχαηλίδης, Κ.Ράπτης, Α. Σουσάμογλου, Θ. Σωτηριάδης, Γ. Χατζής.
     • 04 / 11 / 2007:«Οι  Ακαδημαϊκοί παίζουν τζαζ». Με την  πρότασή μου αυτή συνιστάται κουαρτέτο από τους Θ. Ζέρβα, Ε. Πολίτη, Λ. Τότσιου και Α.  Βασιλειάδη. Η συναυλία τελείται υπό την αιγίδα των «Δημητρίων». Στον χώρο  «Αίγλη». (Κατατίθεται αντίστοιχο cd)
     • Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2006 και Ιανουάριος 2007 : Οπερέτα του Β. Γκομπρόβιτς με το Κ.Θ.Β.Ε   σε  μουσική Γ. Κουρουπού  και   σκηνοθεσία   Β. Μιχαηλίδη. Πιάνο: Ε. Βενιωτά, Ειρ. Μαύρου. Κρουστά: Α. Βασιλειάδης.
     • 01 / 07 / 2007:«Το Φονικό Του Χρόνου». Πολυθέαμα που επί 2 μήνες προετοίμαζα με 50 φοιτητές του Μ.Ε.Τ. και ήταν μία από τις απαντήσεις που ανα ζητήθηκαν από το συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. Η παράσταση δόθηκε στο  Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. (Κατατίθεται αντίστοιχο DVD).
     • 22-23/5/2007:  Happening, στην κλίμακα που οδηγεί στην αίθουσα κρουστών. Το αποτέλεσμα: οι τοίχοι της κλίμακας να ζωγραφιστούν  από τους φοι τητές όλων των κατευθύνσεων υπό την επίδραση μουσικής, δίνοντας  τον τόνο  ζωντάνιας  και δημιουργικής ανανέωσης στο γκρι της καθημερινότητας -  προηγούμενο χρώμα των τοίχων.

     2006

     • 24-25/05/2006: «Το Φονικό Του Χρόνου». 1η Παράσταση του πολυθεάματος στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Κ.Ω.Θ.  Σύνθεση- διεύθυνση Αν. Βασιλειάδης. (1η συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης έργων για την συνοδεία όλων των σολιστικών οργάνων από τα όργανα των   κρουστών)
     • 22 / 05 /2006:Το έργο  Quarks  για βιολί, μαρίμπα και βιμπράφωνο ερμηνεύεται από τον Ρενάτο Δαμονίτσα στο ρεσιτάλ του διπλώματος.

     • 13 / 12 / 2006:Παραδοσιακά Κάλαντα σε επεξεργασία για χορωδία και Ορχήστρα. Παραγγελία του Β.Συμεωνίδη για την ορχήστρα του Κ.Ω.Θ. Η συναυλία έλαβε μέρος στην Ευαγγελική εκκλησία. Ηχογραφήθηκε από τη ΕΤ3 και  την ημέρα της συναυλίας έγινε η αναμετάδοση( Κατατίθεται το  ηχογραφημένο υλικό )

     2004

     • 22/ 03 / 2004: Η ίδια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου.
     • 18 / 02 / 2004: ΄Συναυλία  με το τρίο «ff ζην», Αίθουσα τελετών Μελίνα Μερκούρη , Κ.Ω.Θ. Τα μέλη του είναι  ο Δημήτρης Δημόπουλος πιάνο,  Θεόφιλος Σωτηριάδης σαξόφωνα κ ο Αν. Βασιλειάδης μαρίμπα, βιμπράφωνο κρουστά. Αρχικά ξεκίνησε ως ντουέτο(πιάνο, κρουστά).
     • 17 / 03 / 2004: «Πρωινά του Κόσμου». Σουϊτα για συμφωνική ορχήστρα. Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. Ερμηνεία Δ.Ο.Θ, διεύθυνση. Βλ. Συμεωνίδης.

     2003

     • 20 / 12 / 2003 : Παρουσίαση του συνθέτη Αν. Βασιλειάδη σε διάφορα έργα και εκτέλεση του κοντσέρτου για πιάνο και μαρίμπα στο Μουσείο Βυζαντινών Οργάνων.
     • .Η ίδια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

     2002

     • 10/2002: Η ορχήστρα  Johan Sebastian Jazz  υπό την διεύθυνση του Αν Βασιλειάδη παρουσιάζει στο Κ.Θ.Β.Ε.  στο πλαίσιο των Δημητρίων την    συναυλία «Φώς και Σκιές».
     • 22/ 03 / 2002: Minimarimbalika  έργο για μαρίμπες και κρουστά ερμηνεύουν  οι σπουδαστές της ανωτέρας τάξης κρουστών του Αν. Βασιλειάδη  υπό την διεύθυνση του ιδίου. Αίθουσα Μελίνας Μερκούρη, Κ.Ω.Θ.

     2001

     • 09 / 03/ 2001:Η  ιδρυθείσα ορχήστρα  Johan Sebastian Jazz , ερμηνεύει το έργο του Αν.Βασιλειάδη Lumini e Sombri για σολίστες τραγουδιστές και μεμβρα νόφωνα κρουστά (6 εκτελεστές), παραγγελία της  ορχήστρας για το φινάλε της συναυλίας.

     2000

     • 24 /08/2000: Ρεσιτάλ μαρίμπας , Μουσική στην Σαμοθράκη (πλαίσιο σεμιναρίου) Προαύλιο της Εκκλησίας της Ανω Χώρας
     • 14 / 04 /2000: Το  ίδιο ντουέτο   (Μαρίμπα και πιάνο ) στην αίθουσα Μελίνας Μερκούρη του Κ.Ω.Θ.
     • 29/01 / 2000: Το ντουέτο Αν. Βασιλειάδης, Δημ. Δημόπουλος ερμηνεύουν έργα για Μαρίμπα και πιάνο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας.
     • 25/03/2000:Ο Βασίλης και η Ανέλια Πορτοκάλη ερμηνεύουν  το έργο Προσσέγγιση     2 για πιάνο με τέσσερα χέρια Bulgarian National Radio Studio 1

     1999

     • 03/04/1999: «Μικρή Σουϊτα» για συμφωνική ορχήστρα του Αν. Βασιλειάδη Αμφιθέατρο Νομαρχίας – Καβάλα. Διεύθυνση, Κώστας Πατσαλίδης. Ορχήστρα Δ.Ω.Κ
     • 24/02/1999:  Ο Θ.Σωτηριάδης (σαξόφωνο) και η Μ. Ιωαννίδου (πιάνο) ερμηνεύουν   Το έργο  μου :«U.S.T.L.A.» στην αίθουσα Φίλλιπος Νάκας.

     1998

     • 22 /12/ 1998:Παραγγελία από τους Piandaemonium. H ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΙ γίνεται έργο για 6 πιανίστες και 12 χέρια . Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ.
     • 23 /09/1998:  Στο 1ο φεστιβάλ κρουστών το έργο  του Αν. Βασιλειάδη: ΣΑ.ΤΕ.ΚΑ.ΠΕ.  Για  8 εκτελεστές κρουστών , φωτισμούς και tape κερδίζει το Α΄Βραβείο Σύνθεσης  και ερμηνεύεται στο Κλαμπ του Μύλου με διευθυντή τον Θόδωρο Αντωνίου.
     • 27/10/1998 :  Οι πιανίστες Β. Στυλιανού και Φρ. Μόρτζος   ερμηνεύουν στο  Goethe  Institute  το έργο για πιάνο (4 χέρια) Προσέγγιση 2. (MILLENIOUM MOYΣΙΚΗ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ, 9ος ΚΥΚΛΟΣ)

     1997

     • 17/02/1997 : Η πρώτη παράσταση  με σύγκλιση τεχνών: «Απ το Σκοτάδι στο Φως  με Ήχο την Κίνηση των  Χρωμάτων»  Αίθουσα  Μελίνας  Μερκούρη του Κ.Ω.Θ. (Πρώτη σημαντική προσπάθεια, εκτός των άλλων καλλιτεχνικών παραμέτρων, να οργανωθεί υλικό με βάση τα όργανα των  κρουστών, ώστε να διευρυνθεί η ηχοχρωματική παλέτα στο ρεπερτόριο των υπολοίπων σολιστικών οργάνων).
     • 20 / 11 /1997: Έργα για τη Θεσσαλονίκη –Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. «Της Παραμυθούς το Στέκι». 5 τραγούδια σε στίχους Β. Βαρβαρέσου και μελοποίηση Αν. Βασιλείαδη. Τραγούδι: Τ. Μισυρλής  κ Δ. Παπασταύρου. Θέατρο Ανετον.
     • 16 /11 /1997: Page blanke de Anastasios Vassiliadis-percussion Musiques Vivantes en Mediterranee
     • 29 / 11 /1997: Συναυλία της ανωτέρας τάξης του Αν. Βασιλειάδη σε έργα για σόλο  και σύνολα κρουστών στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης.

     1996

     • 26/03/1996:Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Το  Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής  ερμηνεύει το έργο «IBIT» του Αν. Βασιλειάδη. Διεύθυνση: Παύλος Στεργίου.
     • 02/04/1996:Ιντιτούτο Goethe.Tο«Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο» ερμηνεύει το 1ο κουαρτέτο εγχόρδων  «PICRA» του Αν. Βασιλειάδη.
     • 23/11/1996:Συναυλία των 15 από τα 160 έργα που έφτασαν στον τελικό του 1ου  πανελλήνιου διαγωνισμού σύνθεσης που δημιούργησε ο Σ.Κ.Ω.Α γιαεκπαιδευτικό σκοπό. Τα έργα αναμεταδόθηκαν από το 3ο πρόγραμμα. Τα έργα ανέλαβε να εκδώσει ο μουσικός οίκος Σ&Μ.Νικολαϊδη. Ανάμεσα στα έργα της 3ης κατηγορίας  είναι τα «Σκιρτήματα» του Αναστάση Βασιλειάδη ,που ερμήνευσε ο Ράμος Μιχαήλ. Αίθουσα ΠαλαιάςΒουλής.

     1995

     • 1995  : Εκδίδεται το Λεξικό Ελλήνων Συνθετών (σελ 65, βιογραφικό και εργογ ραφικό του Αν. Βασιλειάδη)

     1994

     • 28/01/1994:'Perussion art quartet'(Wurzburg) mit Anastassis Vasiliadis (ThessaloniKi). Hochschule fyr Musik ynd Theater, Hamburg .
     • 14/05/1994: Με την ίδρυση του Πειραματικού Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής  τον Απρίλιο του 1994 ανατίθεται στον Αν. Βασιλειάδη  η παρουσίαση του  έργου του «Βάκιλλοι» -μουσικό παραμύθι για ορχήστρα και αφηγητή.  Διεύθυνση: Αν. Βασιλείάδης. Αιθουσα Μαλίνα Μερκούρη. Κ.Ω.Θ.
     • Η Ε.ΕΜ (Ένωση Ελλήνων Μουσουργών) με δέχεται ως μέλος της.

     1993

     • 22/05/1993 «Εκκρεμές», «Διαλογισμοί», «7 λαϊκά κεντήματα». 3 έργα του Αν. Βα λειάδη. Οργάνωση Κ.Ο.Θ. Ερμηνεία η τάξη  Ανωτέρας και Μέσης . Διευθύνει ο συνθέτης. Κ.Ω.Θ.
     • 28/08/1993«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ». Στα πλαίσια του 1ου  Βαλκανικού συνεδρίου Φυσικής. Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. «Μικρή Σουϊτα» του Αν. Βασιλειάδη. Διεύθυνση: Κοσμάς Γαλιλαίας. Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ.
     • 30/03/1993: Κύκλος Τιμητικών Συναυλιών. Οργάνωση Κ.Ο.Θ. «3 Λαϊκά Κεντήματα» Για 12 τσέλα του Αν. Βασιλειάδη. Αίθουσα Αυλαία.

     1992

     • 02/11/1992: «ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ» Συμφωνικό ποίημα σε 5 μέρη για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και 12 εκτελεστές κρουστών. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Διεύθυνση : Πυλαρινός.

     1991

     • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1991: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ.
     • 02/07/1991: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ. «Μικρή Σουϊτα» του Αν.  Βασιλειάδη. Διεύθυνση: Κοσμάς Γαλιλαίας.
     • 22/12/1991: «ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ» Συμφωνικό ποίημα σε 5 μέρη για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και 12 εκτελεστές κρουστών. Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ.Διεύθυνση : Α. Μπαλτάς.

     1990

     • 17/12/1990: «Μικρή Σουϊτα» του Αν. Βασιλειάδη. Διεύθυνση: Κοσμάς Γαλιλαίας. Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ. Με την Δ.Ο.Θ

     1987

     • 30/03/1987:Ηarald Genzmer, κοντσέρτο για πιάνο και κρουστά, Claude Bolling,  Σουίτα  για φλάουτο, πιάνο, ντραμς σετ και κοντραμπάσο, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Ν.Ω.Θ. Εκτελεστές Λ. Βασιλειάδη, Ν. Μεζίλης, Λ. Θεοδωρίδης, Α. Βασιλειάδης.

     • 1985-1999: Δέκα χρόνια  Α΄κορυφαίος τυμπανίστας της Κ.Ο.Θ και 3-5 χρόνια  με  εναλλασσόμενα διαλλείματα στην Δ.Ο.Θ.
     • Σεμινάρια / Masterclasses (2 εγγραφές)

      2018

      • Ανακοίνωση στο 4ο Forum για την Μουσική "Χορεύουμε" στο Κ.Ω.Θ. μέσω της παράστασης Ο κ. Οου"

      2016

      • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΩΝ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
      • Δισκογραφία (2 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2020

       • Σπουδές για σόλο Μαρίμπα και με συνοδεία πιάνου
       • Βοηθητικό ακουστικό υλικό ηχογραφημένο στο στούντιο του ΠΑ.ΜΑΚ για τις σπουδές για Μαρίμπα με το οποίο οι σπουδαστές για τη μελέτη τους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τη συνοδεία του πιάνου.
       • Άλλα (6 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2010

        • 14/05/2010: Συναυλία του ντουέτου(Sergio Salvatore & Χρήστου Ραφαηλίδη) τζαζ  σε ερμηνεία του τελευταίου τους cd «Dark sand». Αίθουσα τελετών του ΠΑΜΑΚ
        • 26/01/2010: Συναυλία της τάξης κρουστών με σολίστα τον Carlo Willem.Αίθουσα τελετών του ΠΑΜΑΚ.
        • 23-27/01/2010:Από την Ακαδημία του Αμστερναμ καλώ τον Carlo Willem για 3η Masterclass στους σπουδαστές του Τ.Μ.Ε.Τ.

        2009

        • 10/15/2009:  Ο Massimo Pastore έρχεται για 2η φορά ως καλεσμένος μου για την 2η  Masterclass of Percussions στους σπουδαστές του Τ.Μ.Ε.Τ.

        2007

        • 10/10/2007:Ο Massimo Pastore έρχεται ως καλεσμένος μου ανταποδίδοντας την Masterclass of Percussions στους σπουδαστές του Τ.Μ.Ε.Τ.

        • 13-14/05/2010:Πρόσκληση του Sergio Salvatore(πιανίστα, συνθέτη και προγραμματιστή μουσικών λογισμικών, ΗΠΑ, NYC) και του Χρήστου Ραφαηλίδη (βιμπράφωνο, μαρίμπα, τζαζ κρουστά, ΗΠΑ, NYC) για το μουσικό εργαστήρι:Μουσική τζαζ και αυτοσχεδιασμός , με ιδιαίτερες αναφορές στα ιδιώματα του Μανχάταν της Νέας Υόρκης