Νούλας Αθανάσιος
 • 2310 891.677
 • anoulas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 221
 • 2310 891.657

  Νούλας Αθανάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Χρηματοοικονομική-Τραπεζική"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοίκησης, 1979.
  • M.Β.Α., University of Bridgeport, U.S.A., 1983.
  • Ph.D., University of Connecticut, U.S.A., 1989.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.
  Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων.
  Χρηματοοικονομικά.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   (ΛΧ0407-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Χαρακτηριστικά και προϊόντα της χρηματαγοράς, αποτίμηση προϊόντων της χρηματαγοράς. Αγορά ομολόγων: κατηγορίες ομολόγων, αποτίμηση ομολόγων, πρωτογενής και δευτερογενής αγορά ομολόγων, duration Χρηματιστηριακή αγορά, αγορά παραγώγων. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κινητών αξιών (αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου).
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
   (MAF0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
   (ΕΛΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
   (ΛΧ0518)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0307)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, η αξία του χρήματος σε σχέση με το χρόνο, οι μέθοδοι πρόβλεψης χρηματοδοτικών αναγκών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της ταμειακής ροής στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Επιπλέον, εξετάζονται οι  μέθοδοι πρόβλεψης των χρηματοδοτικών αναγκών καθώς και η σπουδαιότητα και το περιεχόμενο του επιχειρηματικού πλάνου δράσης. Ακόμη εξετάζεται ο βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και οι έννοιες τουνεκρού σημείου και του βαθμού απασχόλησης. Οι φοιτητές/τριες  μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εκπαιδεύονται  σε  πρακτικές εφαρμογές στο πρόγραμμα excel. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές - case studies.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   (SMAF0211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
   (MAF0211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
   (MAF0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   (ΛΧ0306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΕΛΕ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021

   2019

   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα
   • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Τζιόλα
   • Χρήμα και Τράπεζες, Εκδόσεις Τζιόλα

   2013

   • Νούλας Αθανάσιος, Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2013.
   • Νούλας Αθανάσιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2013.
   • Νούλας Αθανάσιος, Διεθνής Χρηματοδότηση, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2013.

   2012

   • Νούλας Αθανάσιος, Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2012.

   2006

   • Νούλας Αθανάσιος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Βιβλίο, 2006.

   2005

   • Νούλας Αθανάσιος, Χρήμα και Τράπεζες, Βιβλίο, Β' Έκδοση, 2005.

   2004

   • Νούλας Α.Γ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2004.
   • Νούλας Α.Γ., Δ. Λ. Παπαδόπουλος, Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2004.
   • Νούλας Α.Γ., Τραπεζική Διοικητική, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2004.

   2003

   • Νούλας Α.Γ., Διεθνής Χρηματοδότηση, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2003.

   2000

   • Νούλας Α.Γ., Χρήμα και Τράπεζες, 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (54 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Sectors stock indices aggregate correlations and expectations: Evidence from the Greek stock market” (with Papanastasiou, I and Papadopoulos, S), Journal Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, (2021) ISSN – 2077-4303.
    • The effect of ESG on value creation from Mergers and Acquisitions. What Changed during the COVID-19 pandemic? (with Tampakoudis, I., A., Kiosses, N. & Drogalas, G.) Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, (2021), Early View https://doi.org/10.1108/CG-10-2020-0448 (ABS 2*, Field: Finance, Scopus indexed).

    2020

    • Efficiency and Convergence in the European Life Insurance Industry (with D. Giantsios, Multinational Finance Journal, 2020, vol. 24, no. 1/2, pp. 65–91.
    • Cost Efficiency and Convergence in the European Nonlife Insurance Industry (με D. Giantsios), Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 10, No. 6, 2020, 117-133 ISSN: 1792-6580 (print version), 1792-6599 (online) Scientific Press International Limited.

    2014

    • How do CFOs make capital structure decisions? A survey Greek listed companies, (with Genimakis G.), Studies in Economics and Finance, 2014.

    2011

    • The determinants of capital structure choice: evidence from Greek listed companies, (with Genimakis G.), Applied Financial Economics, 2011.

    2008

    • Investigating cost efficiency in the branch network of a Greek bank: An empirical study (με Ν. Glaveli and I. Kiriakopoylo), Managerial Finance, 2008.

    2005

    • Optimal loan pricing under uncertainty, (with I. Papanastasiou), Journal of Financial Decision Making, 2005
    • Performance of Mutual Funds (με Ι. Παπαναστασίου και Ι. Λαζαρίδη), Managerial Finance, 2005.

    2004

    • Liberalization and Efficiency of the Indian Banking Sector (με K. Ketkar and M.H. Agarwal) in Indian Journal of Economics and Business, 2004.
    • Ketkar K., Noulas A.G., and Agarwal, “Liberalization and Efficiency of the Indian Banking Sector”, Indian Journal of Economics and Business, 2004.

    2003

    • An Analysis of Efficiency and Productivity Growth of the Indian Banking Sector, (με Ketkar and Agarwal), Finance India, 2003.
    • Quality of Assets, Βank Profitability and Capital Position, (με Ι. Παπαναστασίου). International Review of Economics and Business, 2003.
    • Νούλας Α.Γ., Ι. Παπαναστασίου και Ι. Λαζαρίδης, “Performance of Mutual Funds”, Managerial Finance, 2003.
    • Ketkar K., Noulas A.G., and Agarwal, “An Analysis of Efficiency and Productivity Growth of the Indian Banking Sector”, Finance India, 2003.
    • Νούλας Α.Γ., και Ι. Παπαναστασίου, Quality of Assets, Βank Profitability and Capital Position”, International Review of Economics and Business, 2003.

    2002

    • Inflation Uncertainty and Capital Structure: Evidence from a Pooled Sample of the Dow-Jones Industrial Firms, (με Χατζηνικολάου και Κατσιμπρή). International Review of Economics and Finance, 2002.
    • Το Φαινόμενο της Ημέρας της Εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, (με Κατερίνα Λυρούδη και Γεώργιο Κομισσόπουλο). Σπουδαί, 2002.
    • Hatzinikolaou D., G. Katsimbris and Noulas A.G., “Inflation Uncertainty and Capital Structure: Evidence from a Pooled Sample of the Dow-Jones Industrial Firms”, International Review of Economics and Finance, 2002.
    • Λυρούδη Κ., Γ. Κομισσόπουλος και Νούλας Α.Γ., “Το Φαινόμενο της Ημέρας της Εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών”, Σπουδαί, 2002.

    2001

    • Non-parametric Production Frontier Approach to the Study of Efficiency of the Non-Life Insurance Companies in Greece, (με Γιάννη Λαζαρίδη, Θωμά Χατζηγάγιο και Κατερίνα Λυρούδη). Journal of Financial Management and Analysis, 2001.
    • Deregulation and Operating Efficiency: The Case of the Greek Banks. Managerial Finance, 2001.
    • Νούλας Α.Γ., Γ. Λαζαρίδης, Θ. Χατζηγάγιοs και Κατερίνα Λυρούδη, “Non-parametric Production Frontier Approach to the Study of Efficiency of the Non-Life Insurance Companies in Greece”, Journal of Financial Management and Analysis, 2001.
    • Noulas A.G., “Deregulation and Operating Efficiency: The Case of the Greek Banks”, Managerial Finance, 2001.

    2000

    • Νούλας Α.Γ., και Α. Χαδιάς, “Κίνδυνος και απόδοση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων”, Χρήμα, 2000.
    • Νούλας Α.Γ., «Βήματα για σωστή επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια», Μετροοικονομία, 24-9-2000.
    • Νούλας Α.Γ., «Ο χρόνος σύμμαχος του επενδυτή», Μετροοικονομία, 17-9-2000.
    • Νούλας Α.Γ., “Efficiency Performance of State-Controlled and Private Banks: The Case of the Hellenic Banking Sector”, Volume of essays in honor of Professor M. Raphael, University of Piraeus, 2000.
    • Νούλας Α.Γ., “Στο μικροσκόπιο τα πιστωτικά ιδρύματα για την περίοδο 1993-1998: Πιο αποτελεσματικές οι ιδιωτικές τράπεζες”, Ναυτεμπορική, 18-1-2000.

    1999

    • Νούλας Α.Γ., “Κερδοφορία και Aποτελεσματικότητα των Eλληνικών Tραπεζών (1993-1998)”, Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γ’-Δ΄ Τριμηνία, σελ.53-66, 1999.

    1998

    • Efficient Utilization of Resources in Public Schools: A case Study of New Jersey, (με την καθηγήτρια Κusum Ketkar). Applied Economics, 1998.
    • Νούλας Α.Γ., “Η Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Τραπεζών και Xρηματιστήριο”, Ναυτεμπορική, 31-12-1998.
    • ] Noulas A.G., and K. Ketkar, “Efficient Utilization of Resources in Public Schools: A case Study of New Jersey”, Applied Economics, 1998.

    1997

    • Productivity Growth in the Hellenic Banking Industry: State Versus Private Banks. Applied Financial Economics, 1997.
    • Portfolio Mix and Large Bank Profitability in the United States, (σε συνεργασία με τον καθηγητή Stephen Miller). Applied Economics, 1997.
    • Noulas A.G., “Productivity Growth in the Ηellenic Banking Industry: State Versus Private Banks”, Applied Financial Economics, 1997.
    • Miller S. and Noulas A.G., “Portfolio Mix and Large Bank Profitability in the United States”, Applied Economics, 1997.

    1996

    • Technical Efficiency of Large Βank Production, (σε συνεργασία με τον καθηγητή Stephen Miller). Journal of Banking and Finance, May, 1996.
    • Operating Efficiency in the Hellenic Banking Industry. International Advances in Economic Research, 1996.
    • Technical and Scale Efficiency in the Indian Banking Industry, (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Kusum Ketkar). International Journal of Development Banking, January 1996.
    • Miller S. and Noulas A.G., “Technical Efficiency of Large Βank Production”, Journal of Banking and Finance, May, 1996.
    • Noulas A.G., “Operating Efficiency in the Hellenic Banking Industry”, (a summary) International Advances in Economic Research, 1996.
    • Noulas A.G., and K. Ketkar, “Technical and Scale Efficiency in the Indian Banking Industry”, International Journal of Development Banking, January 1996.

    1994

    • Portfolio Mix and Net Charge-Offs at Large Commercial Banks, (σε συνεργασία με τον καθηγητή Stephen Miller). Applied Economic Letters, April 1994.
    • Short-Run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach, (σε συνεργασία με τους Εμμανουήλ Καπαράκη και Stephen Miller).Journal of Money, Credit and Banking, November 1994.
    • Miller S. and Noulas A.G., “Portfolio Mix and Net Charge-Offs at Large Commercial Banks”, Applied Economic Letters, April 1994.
    • Kaparakis E., S. Miller, Noulas A.G., “Short-Run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach”, Journal of Money, Credit and Banking, November 1994.

    1993

    • "Regularity Conditions and Scope Estimates: the Case of Large Sized U.S. Banks", (σε συνεργασία με τους καθηγητές Stephen Miller and Subhash Ray). Journal of Financial Services Research, September 1993.
    • Noulas A.G., S. Miller, and S. Ray, “Regularity Conditions and Scope Estimates: the Case of Large Sized U.S. Banks”, Journal of Financial Services Research, September 1993.

    1992

    • Miller S. and Noulas A.G., “Was Large Bank Profitability Affected by Real Estate Problems? Evidence from the Late 1980s”, Real Estate Center, the University of Connecticut, 1992.
    • Miller S. and Noulas A.G., “Real Estate Lending and Large Bank Profitability: Evidence from the Late 1980”, Real Estate Center, the University of Connecticut, 1992.

    1990

    • Returns to Scale and Input Substitution for Large U.S. Banks, (σε συνεργασία με τους καθηγητές Subhush Ray and Stephen Miller). Journal of Money, Creditand Banking, February 1990.
    • Noulas A.G., S. Ray, and S. Miller, “Returns to Scale and Input Substitution for Large U.S. Banks”, Journal of Money, Credit and Banking, February 1990.

    1989

    • Noulas A.G., Α. “Economies of Scope and Scale in Large-Size Banks”, Ph.D Dissertation, University of Connecticut, 1989.
    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Policy Uncertainty and Bank Mergers and Acquisitions. (with Zopounidis, C., Tampakoudis, I., Subeniotis, D., & Kiosses, N. (2021). 37th International Conference of the French Finance Association (AFFI).

     2020

     • Do bank M&As create value in the post-crisis period? Evidence from the US banking sector (with Kiosses, N., & Tampakoudis, I. (2020).. 27th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS). Virtual Conference.

     2019

     • Market Efficiency in the context of bank M&As (with Kiosses, N.), (2019). 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Athens, Greece.

     2016

     • Did financial integration in European financial markets affect efficiency convergence? Evidence from European life insurance markets (with D. Giantsios). 15o Συνέδριο της Hellenic Finance and Accounting Association, 16-17 December 2016, Thessaloniki.

     2009

     • The determinants of capital structure choice: Evidence from Greek listed companies, (with Genimakis G.) 6th International Applied Financial Economics Conference. Samos, July 2-4, 2009.

     2000

     • Tourists' Preferences for Quality of Services: An Empirical Investigation of Lesvos, Samos and Chios Islands (με κ. Ι. Λαζαρίδη και τον κ. Ι. Παπαναστασίου). Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Τουρισμός σε νησιώτικες περιοχές και ειδικούς προορισμούς". Χίος, Δεκέμβριος 2000.
     • Noulas A.G., J. Lazaridis, T. Hatzigagios, and Α. Lyroudi, “The Insurance Industry in Greece: An efficiency study of the non-life insurance companies”, 6th International Conference: Public and Private Sector Partnerships: The Enabling Mix, Cork, Ireland, May 2000.

     1999

     • How efficient are the Hellenic banks? Decision Science Institute 5th International Conference, Conference Proceedings, Athens, Greece, 4-7 July 1999.
     • The Hellenic Banking System: Past, Present and Future, (με τους κ. Λαζαρίδη, κ. Χατζηγάγιο και την κ. Λυρούδη). 5th International Conference: Public andPrivate Sector Partnerships: Furthering Development. Conference Proceedings. Cork, Ireland, May 1999.
     • Noulas A.G., “How Efficient are the Hellenic banks?”, Decision Science Institute 5th International Conference, Athens, Greece, 4-7 July 1999.
     • Noulas A.G., Α. Lyroudi, J. Lazaridis, and T. Hatzigagios, “The Hellenic Banking System: Past, Present and Future”, 5th International Conference: Public and Private Sector Partnerships: Furthering Development. Conference Proceedings. Cork, Ireland, May 1999.

     1998

     • Valuation Effects of Foreign Direct Investment in Eastern Europe, (με κ. Λαζαρίδη και κ. Λυρούδη. Conference Proceedings: International Scientific Conference on Internationalization and Globalization of Business, Svishtov, Bulgaria, 1998.
     • Lyroudi A., J. Lazaridis, a A.G. Noulas, “Valuation Effects of Foreign Direct Investment in Eastern Europe”, International Scientific Conference on Internationalization and Globalization of Business, Svishtov, Bulgaria, 1998.
     • Άλλα (42 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2017

      • Capital structure and the performance of Greek listed companies: The impact of recent economic crisis (with N. Kiosses). 15o Συνέδριο της Hellenic Finance and Accounting Association, 16-17 December 2016, Thessaloniki.

      2016

      • Επενδυτικά προϊόντα και αποδόσεις. Money Show, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2016.
      • Did financial integration in European financial markets affect efficiency convergence? Evidence from European life insurance markets (with D. Giantsios). 15o Συνέδριο της Hellenic Finance and Accounting Association, 16-17 December 2016, Thessaloniki.

      2015

      • Testing the Εfficiency of the Greek Stock Market, 6o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, 20-21 Δεκεμβρίου 2015

      2009

      • Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις στη Βόρειο Ελλάδα και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την υπέρβαση της. Παρουσίαση στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Θεσσαλονίκη 2-9-2009.

      2004

      • Results of Mergers and Acquisitions of Greek Businesses. Business and Economic Society International, Ρόδος, Ιούλιος 19-22, 2004.

      2002

      • Bank Branch Efficiency: An Application of DEA Analysis. European Financial Management Association, Annual Meeting, London, England, June 26-29, 2002.
      • Noulas A.G., N. Glaveli, “Bank Branch Efficiency: An Application of DEA Analysis”, European Financial Management Association, Annual Meeting, London, England, June 26-29, 2002.

      2001

      • Επιπτώσεις από το Ευρώ στην Τραπεζική Αγορά. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Μάρτιος 2001.
      • Performance of Mutual Funds. Pan-European Conference on: Finance, Trade and Factor Mobility. Issues in the Global Economy, Thessaloniki, Greece, May 17-20, 2001.
      • Νούλας Α.Γ., “Οι επιπτώσεις από το ευρώ στην τραπεζική αγορά”, Παρουσίαση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Μάιος 2001.
      • Noulas A.G., “Performance of Mutual Funds: Risk and Return”, Pan-European Conference on: Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy, Thessaloniki, Greece, May 17-20, 2001.

      1999

      • Operating efficiency of the Greek banks. International Conference, Preparing the Manager of the 21st Century, Thessaloniki, Greece, December 16-18, 1999.
      • How Efficient are the Hellenic Banks? Decision Science Institute 5th International Conference, Athens, Greece, July 4-7, 1999.
      • Noulas A.G., “Operating efficiency of the Greek banks. International Conference, Preparing the Manager of the 21st Century”, Thessaloniki, Greece, December 16-18, 1999.

      1998

      • Αποτελεσματικότητα του Τραπεζικού Συστήματος και Χρηματιστήριο. Money Show, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1998.
      • Σύγχρονες Επενδυτικές Επιλογές. Πρόγραμμα εκδηλώσεων ετήσιας συνάντησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1998.
      • Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Ευρώ και το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Kalamari College, Θεσσαλονίκη, 1998.
      • An Analysis of Efficiency and Productivity Growth of the Indian Banking Sector. International Atlantic Economic Conference, Boston, October 8-11, 1998.
      • Valuation Effects of Foreign Direct Investment in Eastern Europe. International Scientific Conference on Internationalization and Globalization of Business, Bulgaria, Svishtov, May 1998.
      • Νούλας Α.Γ., “Αποτελεσματικότητα του Τραπεζικού Συστήματος και Χρηματιστήριο”, Money Show, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1998.
      • Νούλας Α.Γ., “Σύγχρονες Επενδυτικές Επιλογές”, Πρόγραμμα εκδηλώσεων ετήσιας συνάντησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1998.
      • Noulas A.G., “An Analysis of Efficiency and Productivity Growth of the Indian Banking Sector”, International Atlantic Economic Conference, Boston, October 8-11, 1998.

      1997

      • Efficiency Performance of State and Private Banks: The Case of the Hellenic Banking Sector. Πρώτο Συνέδριο Οικονομικής και Επιχειρησιακής Θεωρίας καιΠολιτικής, Θεσσαλονίκη, 1997

      1996

      • Explaining Recent Connecticut Bank Failures. Eastern Economic Association, Boston, March 1996.
      • Noulas A.G., “Explaining Recent Connecticut Bank Failures. Eastern Economic Association”, Boston, March 1996.

      1995

      • Operating Efficiency: The Case of the Hellenic Banking Industry. Fortieth International Atlantic Economic Conference, Williamsburg, Virginia, October 1995.
      • The Determinants of Effective Learning in Public Schools. Western Economic Association, International, San Diego, July 1995.
      • Σχολιαστής στη Second Annual Conference of Multinational Finance Society, Philadelphia, June 1995.
      • Efficient Utilization of Resources in Public Schools. Eastern Economic Association, Νew York City, March 1995.
      • Noulas A.G., “Operating Efficiency: The Case of the Hellenic Banking Industry”, Fortieth International Atlantic Economic Conference, Williamsburg, Virginia, October 1995.
      • Noulas A.G., “The Determinants of Effective Learning in Public Schools”, Western Economic Association, International, San Diego, July 1995.
      • Noulas A.G., “Efficient Utilization of Resources in Public Schools. Eastern Economic Association”, Νew York City, March 1995.

      1994

      • Technical Efficiency of Large Bank Production. Eastern Economic Αssociation, Boston, March 1994.
      • Συμμετοχή στο Τριακοστό Τέταρτο Συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. Federal Reserve Βank of New York, Νew York, January 1994.
      • Noulas A.G., “Technical Efficiency of Large Bank Production”, Eastern Economic Association, Boston, March 1994.
      • Noulas A.G., Συμμετoxή στο Τριακοστό Τέταρτο Συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. Federal Reserve Βank of New York, Νew York, January 1994.

      1992

      • Was Large Bank Profitability Affected by Real Estate Problems? Evidence from the Late 1980s, (σε συνεργασία με τον καθηγητή Stephen Miller). Real EstateCenter, the University of Connecticut, 1992.
      • Real Estate Lending and Large Bank Profitability: Evidence from the Late 1980, (σε συνεργασία με τον καθηγητή Stephen Miller). Real Estate Center, the University of Connecticut, 1992.

      1991

      • Πρόεδρος (Chairperson) και σχολιαστής (discussant) σε τραπεζικά θέματα. Northeast Business and Economic Association, Stamford, Connecticut, November 1991.

      1990

      • Cost Economies of U.S Commercial Banks: A Flexible Frontier Approach. Western Economic Association International, San Diego, July/August 1990.
      • Noulas A.G., “Cost Economies of U.S Commercial Banks: A Flexible Frontier Approach”, Western Economic Association International, San Diego, July/August 1990.