Παπασημακοπούλου Αφροδίτη
 • 2310-891214
 • apapasim uom.gr
 • Γραφείο: , ΑΒ 2
 • Fax: 2310-891282

  Παπασημακοπούλου Αφροδίτη

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Προϊσταμένη