Παπασημακοπούλου Αφροδίτη
 • 2310 891.214
 • apapasim uom.gr
 • Γραφείο: , ΑΒ 2
 • 2310 891.282

  Παπασημακοπούλου Αφροδίτη

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Προϊσταμένη