Πατάκας Απόστολος
  • 2310-891667
  • apatak uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ2, 235

    Πατάκας Απόστολος

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής