Αποδελτίωση


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα καθημερινής αποδελτίωσης για το Ίδρυμα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.apo.gr/

Για τους κωδικούς πρόσβασης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αποδελτίωση, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορούν να επικοινωνούν με to Γραφείο Τύπου στο εσωτερικό τηλέφωνο 311 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το gtypou at uom.edu.gr