Αρμουτσής Χρήστος
 • 2310 891.268
 • armchris uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Ημιώροφος
 • 2310 891.269

  Αρμουτσής Χρήστος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Φοιτητική Μέριμνα
  Προϊστάμενος


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font