Παπαγεωργίου Αριστομένης-Χρήστος
  • arpapag uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, 202

    Παπαγεωργίου Αριστομένης-Χρήστος

    Πανεπιστημιακός Υπότροφος
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
    Διδακτικό Προσωπικό