Αρβανιτάκη Τίνα
 • 2310-891803
 • artina uom.edu.gr
 • Γραφείο: 2ο υπόγειο, επίπεδο πάρκινγκ, Εργαστήριο Η/Υ ΤΜΕΤ

  Αρβανιτάκη Τίνα

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Τεχνικός Η/Υ