Τρακάδας Αντώνιος
 • 2310 891.508
 • at uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 211

  Τρακάδας Αντώνιος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο τρίτο έτος ο γενικός στόχος είναι να φτάσουν οι φοιτήτριες/ητές σε επίπεδο, στο οποίο θα μπορούν να ικανοποιούν τις πιο απαραίτητες επικοινωνιακές τους ανάγκες σε προκαθορισμένες και πάντα προβλέψιμες περιστάσεις σε ρωσόφωνο περιβάλλον. Γραμματική: μορφολογία (χρήση των πτώσεων, ρήματα κίνησης με προθήματα και χωρίς προθήματα, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα). Συντακτικό: απλή πρόταση. Προφορικός και γραπτός λόγος: παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε θέματα της καθημερινής ζωής (η πόλη, στο εστιατόριο, στο κατάστημα, μέσα μαζικής μεταφοράς).

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γραμματική: μορφολογία (χρήση των πτώσεων, χρήση των ρηματικών όψεων, επιρρηματική μετοχή, σχηματισμός και χρήση ενεργητικής και παθητικής φωνής). Συντακτικό: σύνταξη της σύνθετης πρότασης, μερικές περιπτώσεις χρήσης των σύνθετων υποτακτικών προτάσεων. Προφορικός και γραπτός λόγος: παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε θέματα της καθημερινής ζωής, ελεύθερος χρόνος, αθλήματα, πόλη και ταξίδια, εκπαιδευτικό σύστημα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.