Τρακάδας Αντώνιος
 • 2310 891.508
 • at uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 211

  Τρακάδας Αντώνιος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0205

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τα κύρια σημεία μιας συνομιλίας σε γνωστά θέματα, κείμενα που περιέχουν κυρίως γλώσσα υψηλής συχνότητας, να συντάσσουν απλές προτάσεις ώστε να περιγράψουν εμπειρίες και γεγονότα, να είναι σε θέση να γράψουν απλό κείμενο σχετικό με θέματα που τους είναι γνωστά.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται στο μάθημα:

  • Χρήση των πτώσεων.
  • Ευθύς και πλάγιος λόγος.
  • Επιθετικές μετοχές (ενεργητικές και παθητικές).
  • Σύγκριση.
  • Σύνταξη της απλής πρότασης.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή:Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ών είναι προφορική και γραπτή.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ρωσική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  1. Γραπτή εξέταση  με παραγωγή λόγου (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  2. Προφορική εξέταση (διαμορφωτική, συμπερασματική).

  Οι φοιτήτριες/ητές έχουν πρόσβαση, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας, στη γραπτή εξέταση.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος):

  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.
  • Лебедева, М.Н. (2000) Словарь – справочниксинтаксическойсочетаемостиглаголов,Русскийязык:Курсы.
  • Красных, В. В. и др. (2003) Можно? Нельзя? Практическийминимумпокультурнойадаптиции в русскойсреде, 3-е издание,Русскийязык:Курсы.
  • Караванова, Н.Б. (2009) Иллюстрированнаяэнциклопедия, РОССИЯ: Эксмо.

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0206

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαVI

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-IV

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τα κύρια σημεία μιας συνομιλίας σε γνωστά θέματα, κείμενα που περιγράφουν γεγονότα και συναισθήματα, να αφηγηθούν μια ιστορία ή να εξιστορήσουν την υπόθεση ενός βιβλίου ή μιας ταινίας και να περιγράφουν τις αντιδράσεις τους, να είναι σε θέση να γράψουν προσωπικές επιστολές περιγράφοντας εμπειρίες και εντυπώσεις.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται στο μάθημα:

  • Χρήση των πτώσεων.
  • Ρήματα κίνησης με/χωρίς προθήματα.
  • Επιρρηματικές μετοχές.
  • Ενεργητική και παθητική φωνή.
  • Δευτερεύουσες προτάσεις.

  1.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή:Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ών είναι προφορική και γραπτή.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ρωσική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  1. Γραπτή εξέταση  με παραγωγή λόγου (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  2. Προφορική εξέταση (διαμορφωτική, συμπερασματική).

  Οι φοιτήτριες/ητές έχουν πρόσβαση, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας, στη γραπτή εξέταση.

  2.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος):

  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.
  • Лебедева, М.Н. (2000) Словарь – справочниксинтаксическойсочетаемостиглаголов,Русскийязык:Курсы.
  • Красных, В. В. и др. (2003) Можно? Нельзя? Практическийминимумпокультурнойадаптиции в русскойсреде, 3-е издание,Русскийязык:Курсы.
  • Караванова, Н.Б. (2009) Иллюстрированнаяэнциклопедия, РОССИЯ: Эксмо.

   

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font