Αθανασιάδης Ιωάννης
 • 2310 891.754
 • athang uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 403

  Αθανασιάδης Ιωάννης

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Πληροφορικός


  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Συν-συγγραφή του επιστημονικού βιβλίου: “Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R: Θεωρία και εφαρμογές” , εκδ. Τζιόλα, Αύγουστος 2017, με τον Καθηγητή κ.Δημ.Ιωαννίδη ISBN: 978-960-418-642-6

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Journal of Economic Structures η εργασία: “A New Method of Identifying Key Industries: A Principal Component Analysis” με συν-συγγραφέα τον κ.Τσουλφίδη Ελ. (Feb.2022) DOI: 10.1186/s40008-022-00261-z Link of paper: [https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-022-00261-z ] Link of journal:[ https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/ ]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics η εργασία με τίτλο: “A machine learning approach using Random Forest and LASSO to predict wine quality” ( Sep.2021 – Vol.7, No.3) (Athanasiadis I. – Ioannides D.) DOI: 10.1504/IJSAMI.2021.10040429 Link of paper: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSAMI.2021.118129 Link of journal: [https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsami]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • • Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές: Electronic Journal of Applied Statistical Analysis η εργασία με τίτλο: “Selection of features and prediction of wine quality using artificial neural networks” (Aug. 2021)(Athanasiadis I. – Ioannides D.) Vol 14, No 2 (2021) DOI : https://doi.org/10.1285/i20705948v14n2p389 Link of paper: http://siba-ese.unile.it/index.php/ejasa/article/view/22657 Link of journal: [http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/index]

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2015)” με τίτλο: “A Statistical Analysis of Big Web Market Data Structure Using a Big Dataset of Wines”, Article reference: FINE12248 (9/12/2015), Journal title: Procedia Economics and Finance, Authors: Dr. Athanasiadis Ioannis, Dr. Ioannides Dimitrios PII: S2212-5671(15)01710-4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115017104?via%3Dihub [citations]

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Sep. 2020 : Conference paper for the XIV Balkan Conference on Operational Research: “Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics”, 30 September - 3 October 2020, Thessaloniki, Greece, entitled: “Finding the Best Path in HR Satisfaction by Using Structural Equation Modeling, Bayesian Networks, and Decision Trees”, pp.244-248 (Stiakakis M., Athanasiadis I., Liapis G., Kontos G.) [link of proceedings book]

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • 6/5/2016: Παρουσίαση εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής («Ανάλυση Κινδύνου στο Περιβάλλον και την Οικονομία» 4-7/5/16, Νάουσα) με θέμα: «Χρήση στατιστικών μοντέλων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για πρόβλεψη ποιοτικών δεικτών οίνων» (Athanasiadis I. - Ioannides D.) [Link Συνεδρίου]

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • 6-7/2/2015: Παρουσίαση εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο Διεθνές Συνέδριο “International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2015” [http://icbe-hou.eap.gr/ ] , Αθήνα, με θέμα: “A statistical analysis of big web market data structure using a big real dataset of wines and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction”, (Ioannis Athanasiadis, Dimitris Ioannidis)
     • 8-10/5/2015: Παρουσίαση εργασίας (paper) κατόπιν κρίσης, στο 7o Διεθνές Συνέδριο : “ The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World” (EBEEC 2015) [ http://ebeec.teikav.edu.gr/ ] , Καβάλα, με θέμα: “A statistical analysis of big web market data structure using a big real dataset of wines and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction” , (Ioannis Athanasiadis, Dimitris Ioannidis)

     2014

     • 24/04/2014: Παρουσίαση εργασίας (paper) στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: «A statistical analysis of big web market data structure using R and the direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer transaction» (Athanasiadis I. – Ioannides D.) Link: [ https://sites.google.com/site/27pss2014/home ]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 24/10/2014: Παρουσίαση εργασίας (paper) στο Διεθνές Συνέδριο “International Conference on Applied Business & Economics” (ICABE 2014) στους Δελφούς, με θέμα: “A Statistical and Social Analysis of Web Market Structure and the Direct E-commerce Phenomenon of Producer to Consumer Transaction” (Athanasiadis I. – Ioannides D.) Link: [http://www.icabe.gr/ ]

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font