Λάϊος Αθανάσιος
 • athlaios uom.edu.gr

  Λάϊος Αθανάσιος

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΚΡΟΥΣΤΑ I
   (ΠΑ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται πρακτικά τους βασικούς ήχους των κρουστών οργάνων επάνω στο όργανο. Στη συνέχεια μαθαίνει να παίζει ρυθμούς από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά και κάποιους που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατανόηση της σχέσης παλμού και ρυθμικής φόρμας. Για αυτόν τον λόγο γίνονται ασκήσεις που βοηθούν το φοιτητή να ξεχωρίσει σωματικά και στο τέλος εγκεφαλικά τις δύο καταστάσεις. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ο φοιτητής καλείται να εφαρμόσει τις πρακτικές που έμαθε και πάνω στο όργανο της ειδίκευσής του.

  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΚΡΟΥΣΤΑ II
   (ΠΑ0419)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται πρακτικά τους βασικούς ήχους των κρουστών οργάνων επάνω στο όργανο. Στη συνέχεια μαθαίνει να παίζει ρυθμούς από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά και κάποιους που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατανόηση της σχέσης παλμού και ρυθμικής φόρμας. Για αυτόν τον λόγο γίνονται ασκήσεις που βοηθούν το φοιτητή να ξεχωρίσει σωματικά και στο τέλος εγκεφαλικά τις δύο καταστάσεις. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ο φοιτητής καλείται να εφαρμόσει τις πρακτικές που έμαθε και πάνω στο όργανο της ειδίκευσής του.