Ατζακάς Ευθύμιος
 • 2310-891324
 • atzakas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 411

  Ατζακάς Ευθύμιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ερμηνεία και Εκτέλεση Νυκτών Παραδοσιακών Οργάνων (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γ’ 1115/08.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1999 - Ακαδημαϊκός τίτλος πτυχιακών σπουδών κλασικής κιθάρας (Diplom - Künstlerische Instrumentalausbildung) της Hochschule für Musik Köln (Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας)
  • 2001 - Μεταπτυχιακός ακαδημαϊκός τίτλος με ειδίκευση «Konzertexamen - Konzertgitarre» με βαθμό άριστα παμψηφεί της Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Barthold Leipzig (Μουσική Ακαδημία της Λειψίας)
  • 2013 - Διδακτορική διατριβή με τίτλο: «ΟΙ ANΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ»
  • Το ούτι από τις παρυφές του ανατολικού μουσικού πολιτισμού στη σύγχρονη αστική κουλτούρα του ελλαδικού χώρου. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η ερμηνεία και η εξερεύνηση των νυκτών παραδοσιακών οργάνων. Πυρήνας της ενασχόλησης αυτής είναι το ούτι και η κιθάρα.
  • Η εφαρμογή διαφόρων τροπικών μουσικών συστημάτων επάνω στη σύγχρονη μουσική γραφή, ενορχήστρωση και αφήγηση, καθώς και τον αυτοσχεδιασμό.
  • Η "επιτόπια" μουσική σύνθεση σε διάδραση με τον αυτοσχεδιασμό.
  • Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας και του βιώματος της παράδοσης μέσα από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική πράξη.
  • Η μουσική παραγωγή και η πολιτισμική διαχείριση.
  • Οι "τέχνες του σώματος" και οι πειραματικές εφαρμογές τους στην μουσική πράξη.
  • Η συγγραφή και η έρευνα επάνω στο πεδίο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΜΣ9381)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις κύριες θεωρίες, προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές της εθνομουσικολογικής έρευνας και της μουσικής εθνογραφίας ειδικότερα.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
   (ΜΣ9930)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα προσφέρει μία γενική επισκόπηση μουσικών πρακτικών και ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
   (ΜΣ9931)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα προσφέρει μία γενική επισκόπηση μουσικών πρακτικών και ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ I
   (ΜΣ9221)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσ-διορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ' όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνα-τότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών 109 κανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίασή τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική»

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ I
   (ΚΑΠ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ II
   (ΚΑΠ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ III
   (ΚΑΠ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IV
   (ΚΑΠ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ V
   (ΚΑΠ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ VI
   (ΚΑΠ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ VII
   (ΚΑΠ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ VIII
   (ΚΑΠ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0169)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0227)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0340)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0441)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
   (ΜΣ9255)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορική, εθνομουσικολογική και οργανολογική μελέτη των λαϊκών μουσικών οργάνων του νοτιοβαλκανικού και αιγαιακού χώρου.

  • ΟΥΤΙ I
   (ΠΑ0115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ I
   (ΚΟΥ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ II
   (ΠΑ0216)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ II
   (ΚΟΥ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ III
   (ΠΑ0314)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ IV
   (ΠΑ0413)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ IV
   (ΚΟΥ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ V
   (ΠΑ0516)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VI
   (ΠΑ0616)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις ιστορικά τεκμηριωμένες και σύγχρονες τεχνικές για την άρτια κατάρτιση στην ουτιστική ερμηνεία έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα ευρύτερα πλαίσια των τροπικών μουσικών παραδόσεων του μικρασιατικού και αιγαιακού χώρου, πάντοτε με γνώμονα το μνημονικό όσο και το λόγιο παράγοντα. Το κέντρο βάρους της σπουδής ορίζεται από γεωπολιτισμικές θεματικές ενότητες/διαλέξεις με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα μουσικά βιώματα του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, χαλάρωσης και σωματικής συναισθησίας και επαφής με το όργανο. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική κατάρτιση στο όργανο. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΟΥΤΙ VI
   (ΚΟΥ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VII
   (ΠΑ0719)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VIII
   (ΠΑ0837)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις ιστορικά τεκμηριωμένες και σύγχρονες τεχνικές για την άρτια κατάρτιση στην ουτιστική ερμηνεία έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα ευρύτερα πλαίσια των τροπικών μουσικών παραδόσεων του μικρασιατικού και αιγαιακού χώρου, πάντοτε με γνώμονα το μνημονικό όσο και το λόγιο παράγοντα. Το κέντρο βάρους της σπουδής ορίζεται από γεωπολιτισμικές θεματικές ενότητες/διαλέξεις με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα μουσικά βιώματα του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, χαλάρωσης και σωματικής συναισθησίας και επαφής με το όργανο. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική κατάρτιση στο όργανο. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΟΥΤΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0818)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ I
   (ΜΣ9331)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα. Στοχεύει στην διεύρυνση της μουσικής αντίληψης και την ελεύθερη άρθρωση της προσωπικής μουσικής γλώσσας, με αφετηρία τα μουσικά βιώματα/δεξιότητες του κάθε φοιτητή και με μέσο τις πρακτικές αυτοπαρατήρησης, εστίασης, μουσικής επίγνωσης και ευρηματικότητας που καλλιεργούνται μέσα από τη μουσική πράξη του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και της στιγμιαίας (αυθόρμητης) σύνθεσης.

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ II
   (ΜΣ9332)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα. Στοχεύει στην διεύρυνση της μουσικής αντίληψης και την ελεύθερη άρθρωση της προσωπικής μουσικής γλώσσας, με αφετηρία τα μουσικά βιώματα/δεξιότητες του κάθε φοιτητή και με μέσο τις πρακτικές αυτοπαρατήρησης, εστίασης, μουσικής επίγνωσης και ευρηματικότητας που καλλιεργούνται μέσα από τη μουσική πράξη του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και της στιγμιαίας (αυθόρμητης) σύνθεσης.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0321)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0422)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΜΣ3003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΜΣ3004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΠΑ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΠΑ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII
   (ΠΑ0702)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII
   (ΠΑ0802)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων.Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς -δημιουργούς.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (65 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2010

   • 24/09/2010
    Ex Silentio σύνολο παλαιάς μουσικής  Αφιέρωμα στο Μεσαίωνα, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου - Φιλλελήνων 27, Αθήνα.
    Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Ηλέκτρα Μιλιάδου - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
   • 20/09/2010
    ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, ηλ. κιθάρα)
    Kαλεσμένοι οι: Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσσο), Μαρία Θωίδου (τραγούδι)
    Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Αξιοθέας, Λευκωσία
   • 16/09/2010
    Ιατρείο Μικρών Ζωών - ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ & Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη, ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, Λεμεσός, Κύπρος. Αντώνης Ανισέγκος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου, Θοδωρής Ρέλλος, Χάρης Λαμπράκης, Θύμιος Ατζακάς.
   • 13 & 14/09/2010
    Alte Musik in St. Ruprecht 2010 - Konzerte auf historischen Instrumenten, Bιέννη, Αυστρία
    Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Ηλέκτρα Μιλιάδου - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
   • 29/08/2010
    Μουσικό Χωριό 2010, Αγιος Λαυρέντιος Πηλίου
    Αστικά μακάμικα τραγούδια της Ηπείρου και του Ξηρόμερου
    Με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα
    Καλεσμένοι οι: Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Ευγένιος Βούλγαρης (yayli tanbur), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Αντώνης Απέργης (κιθάρα), Γιώργος Βεντούρης (κοντραμπάσο) Λουκάς Μεταξάς (κρουστά), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρα).
   • 18/08/2010
    Μουσικό Χωριό 2010, Αγιος Λαυρέντιος Πηλίου
    ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ηλ. κιθάρα)
    Kαλεσμένοι οι: Hayden Chisholm (σαξόφωνο) και Chris Dahlgren (κοντραμπάσσο, viola da gamba)
   • 14/08/2010
    Ιατρείο Μικρών Ζωών - Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη, Αρχοντικό Γεωργιάδη, Μυτιλήνη. Αντώνης Ανισέγκος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου, Θοδωρής Ρέλλος, Χάρης Λαμπράκης, Θύμιος Ατζακάς.
   • 17.05.2010
    «Ένα καράβι για τη Γάζα», Bόλος, ανοικτό θέατρο αρχιτεκτονικής. Θύμιος Ατζακάς (ούτι) με Νένα Βενετσάνου, Haig Yazdjian, Ziad Rajab, Kώστα Αναστασιάδη κ.ά.
   • 28.04.2010
    Πριγγηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με MAΡΙΑ ΘΩΙΔΟΥ.
    Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρες), Κώστας Ράπτης (μπαγιάν), Νίκος Παραουλάκης (νέυ), Κυριάκος Ταπάκης (μπάσσο), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά)
   • 13.04.2010
    «Ένα καράβι για τη Γάζα», ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Θεσσαλονίκη, Die Festiche Eier (Θύμιος Ατζακάς, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου)
   • 18.03.2010
    ΜΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη: Trio Tzane (Γαλλία), με προσκαλεσμένους τους Θύμιο Ατζακά (ούτι), Σοφία Ευκλείδου (τσέλλο), Λουκά Μεταξά (κρουστά) και Χρήστο Μπάρμπα (νέυ).
   • 4, 5, 7, 8, 11.03.2010
    Περιοδεία με τους Kara Deniz (thessaloniki/berlin) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο. Σάββας Παυλίδης (σύνθεση, ηλεκτρονικά). Johanna Fassbender (τραγούδι), Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Παντελής Παυλίδης (λύρα), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά).
   • 13.01.2010
    Black Duck, Αθήνα. Παρουσίαση cd: Μιχάλης Σιγανίδης και οι «Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη» - «Οι ʼλλοι», Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρα), Αλκίνοος Ιωανίδης (τραγούδι), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Θοδωρής Ρέλλος (σαξόφωνο), Μιχάλης Σιγανίδης (κονταμπάσσο).

   2009

   • 03.12.2009
    Μικρό Μουσικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη. Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρες), Κώστας Θεοδώρου (κοντραμπάσο, κρουστά)
   • 01.11.2009
    Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημ.Μητρόπουλου, «Stella splendens» Συναυλία μεσαιωνικής μουσικής. Φανή Αντωνέλου - σοπράνο
    Ex Silentio - Σύνολο παλαιάς μουσικής: Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
   • 01.11.2009
    Αυλαία, Αθήνα, με Χάρη Λαμπράκη (νέυ) και Κώστα Τατσάκη (τύμπανα)
   • 31.10.2009
    Ιστορικός χώρος της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, «Stella splendens» Συναυλία μεσαιωνικής μουσικής. Φανή Αντωνέλου - σοπράνο
    Ex Silentio - Σύνολο παλαιάς μουσικής: Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
   • 30.08.2009
    Συναυλία με τον Θύμιο Ατζακά και τον Haig Yazdjian, συμμετείχαν και οι Ευγένιος Βούλγαρης (yayli tanbur), Nίκος Παραολάκης (νέυ), Hayden Chisholm (σαξόφωνο), Κώστας Αναστασιάδης (κρουστά), Μουσικό Χωριό 2009
   • 24.08.2009
    ΣΩΜΑ, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα, Αντώνης Ανισέγκος - πιάνο, Σαβίνα Γιαννάτου - τραγούδι, Μαρία Θωίδου - τραγούδι, Μιχάλης Σιγανίδης - κοντραμπάσο, Chris Dahlgren - viola da gamba, ), Μουσικό Χωριό 2009
   • 31.03.2009
    Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)

   2008

   • 23.12.2008
    Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Φλώρινα, με τους Δημήτρη Κούντουρα (φλάουτο με ράμφος) και Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
   • 15.12.2008
    Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, «Ελάχιστα Αντιληπτές Διαφορές», με Chris Dahlgren (contrabass/USA) και Φλώρο Φλωρίδη (μπάσο κλαρινέτο)
   • 04 - 11.12.2008
    Περιοδεία με το project "Kara Deniz" του Σάββα Παυλίδη, σε Θεσσαλονίκη (Partizan), Πάτρα (Ποικίλη Στοά), Αθήνα (Αυλαία), Σέρρες (Otro), Θεσσαλονίκη (Orient)
   • 30.08.2008
    «Udopia» (μουσική, ενορχήστρωση Θ.Ατζακά), με τους Σωκράτη Σινόπουλο (πολίτικη λύρα), Ευγένιο Βούλγαρη (divan yayli tanbur), Hλία Ανδρεουλάκη (πολίτικη λύρα), Κώστα Αναστασιάδη (τύμπανα), Χρήστο Μπάρμπα (νέυ), Στράτο Πασόπουλο (καβάλι) και Σταμάτη Πασόπουλο (μπαγιάν), Μουσικό Χωριό 2008
   • 25 - 26.07.2008
    8ο Φεστιβάλ Επιδαύρου, συμμετοχή στην παραγωγή «Ο Έρωτας Τελειώνει Τραγικά» των Μ.Χατζιδάκι και Γ.Ε. Λαζαρίδη, με σολίστ τη Μαρία Φαραντούρη
   • 18.07.2008
    22ο Διεθνές Φεστιβάλ Παλιάς Μουσικής Grad Theatre Budva, Montenegro. Ensemble με Θεοδώρα Μπάκα (mezzosoprano), Παντελή Παυλίδη (λύρα) και Λουκά Μεταξά (κρουστά).
   • 28.03.2008
    Αλάβαστρο, Αθήνα, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
   • 28.03.2008
    Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
   • 2008: Περτελήδες (με Ηλία Ανδρεουλάκη, Ν. Τζάνη κ.α.) Καφωδείο Ελληνικό, Θεσσαλονίκη
   • 2008: 42 Δημήτρια Θεσσαλονίκης (με Π.Παυλίδη), Θέατρο Κήπου
   • 2008: Ανοικτές Πρόβες (με Κ.Θεοδώρου), Μικρό Θέατρο

   2007

   • 2007: Θ. Ατζακάς, Κ. Ταπάκης, Π. Στόικος, Τ. Μπάρμπας, Flou, Θεσσαλονίκη
   • 2007: 19ο EthnoJazz Festival, Δημήτρια, με Γ.Λαζαρίδη και Α. Σουσάμογλου, Αίγλη, Θεσσαλονίκη

   2006

   • 2006: Θέατρο Γεράρδου (με dissonArt enemble), Θεσσαλονίκη
   • 2006: Balkan Performings Art Festival (Εύδουσιν) Κρατικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη
   • 2006: Guitar Plus Festival (με dissonArt ensemble), Μακεδονικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
   • 2006: Τhraki Ethnic Festival (Εύδουσιν), Τραϊανούπολη
   • 2006: Συναυλία με το project «kara deniz» στον τελικό γύρο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού World Music «Creole» 

   2005

   • 2005: Τερτσίνες, Αίγλη, Θεσσαλονίκη
   • 2005: Cafe Amerikain (με Σωκράτη Μάλαμα, Μαρία Θωίδου), Θεσσαλονίκη

   2004

   • 2004: ΣΩΜΑ (Θ. Ατζακάς, Σ. Σινόπουλος, Β. Chemirani, Α. Ανισέγκος), Φωνές, Αθήνα
   • 2004: Griechenland - Turkey: Treffpunkt Moderner Kunst, Bayer, Leverkusen
   • 2004: Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διεθνές φεστιβάλ ουτιού στη Tetouan του Μαρόκου 
   • 2004: Παρουσίαση έργων του με το ensemble ΣΩΜΑ στο διεθνές φεστιβάλ μουσικής δωματίου "Plush 2004" στην Αγγλία που διοργανώνει ο παγκοσμίου φήμης μουσικός Alfred Brendel.

   2003

   • 2003: Special Units, Die Wabe, Βερολίνο
   • 2003: Berliner Maerchentage, Βερολίνο
   • 2003: Συναυλία με το armos ensemble στην σειρά «Musik der Welt» της Deutsche Welle, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η απονομή των ετήσιων βραβείων μουσικής της Deutsche Welle, στη Βόννη. Aκολούθησε διεθνής αναμετάδοση 
   • 2003:  Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, Βερολίνο 
   • 2003: Διεθνές Φεστιβάλ Montalbane, παρουσίαση δίσκου, διεθνής ραδιοφωνική αναμετάδωση 
   • 2003: εκπροσώπηση της Ελλάδας ως ουτίστας στην παραγωγή τού Διεθνούς Ινστιτούτου Μεσογειακού Θεάτρου (Μασσαλία) «El clavel y la espada» (παραστάσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο). 
   • 2003: συμμετοχή ως μοναδικός Έλληνας μουσικός (ούτι) στην παραγωγή «Odysse 2003», που διοργάνωσε η Unesco σε συνεργασία με τα Yπουργεία Πολιτισμού όλων των χωρών της Μεσογείου (συναυλίες σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία και Λίβανο). 
   • 2003 - 2005: Συμμετοχή (ούτι) στην ηχογράφηση και τις παρουσιάσεις της Installation της Rebecca Horn «Moon Mirror» με μουσική του Νεοζηλανδού συνθέτη Hayden Chisholm (Ισπανία/Mallorca, Πορτογαλλία, Γαλλία/Παρίσι, Αγγλία/Λονδίνο, Γερμανία/Βερολίνο)

   2002

   • 2002: J.S.Jazz, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη
   • 2002: Λζ' Δημήτρια Θεσσαλονίκης (με cornucopia ensemble), Κρατικό Θέατρο
   • 2002:  Mε τον Taner Akyol, Ballhaus, Βερολίνο 
   • 2002: Mαζί με τον Κemal Dinc και τον Arif Sag στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αλεβιτών στο Koeln Arena (40.000 άτομα) στην Κολωνία 
   • 2002: Diyalog Theater Fest 
   • 2002: Ατομική συναυλία στο διεθνές φεστιβάλ λαούτων, στην Δρέσδη

   2001

   • 2001: Haus der Sprache und Literatur, Βόννη
   • 2001: Φεστιβάλ παλιάς μουσικής Cantar Lontano, Iταλία 

   2000

   • 2000: Φεστιβάλ ʼφυτου
   • 2000: Μέλος της πενταμελούς ορχήστρας δωματίου για την A' εκτέλεση της όπερας του Α. Ανισέγκου «Hundeherz»,  βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Michail Bulgakow. (Neukollner Oper, Berlin, 20 παραστάσεις) 

   1998

   • 1998: Trio Vibrato, Βαφοπούλειο, Θεσσαλονίκη 
   • 1998: Σολίστ (κιθάρα, κοντσέρτο Villa Lobos) με την φιλαρμονική του Arad, Ρουμανία 

   1995

   • 1995: Βεατρίκη (με Σπύρο Σακκά), Δημοτικό Θέατρο Πάτρας
   • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Δισκογραφία (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

    2010

    • 2009 - ΣΩΜΑ (διπλό cd)
     Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα, Αντώνης Ανισέγκος - πιάνο, Σαβίνα Γιαννάτου - τραγούδι, Μαρία Θωίδου - τραγούδι, Μιχάλης Σιγανίδης - κοντραμπάσο
     Defkaz & musicvillage, διανομή Μουσικό Ταχυδρομείο

    2007

    • 2007 - EAST TO WEST - crossing continents
     Συμμετοχή του track "Underworld" (σύνθεση Θύμιος Ατζακάς, Σάββας Παυλίδης) από το cd "TWO STEPS".
     doublemoon/emi, istanbul 2006
    • 2007 - TWO STEPS
     Σάββας Παυλίδης - σύνθεση, παραγωγή, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, σύνθεση, Johanna Fassbender - τραγούδι
     toca records
    • 2007 - MΥΡΤΑΤΕ
     Θεοδώρα Μπάκα - τραγούδι, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, λαούτο, επιμέλεια παραγωγής
     Παντελής Παυλίδης - λύρα, Βijan Chemirani - dombak, bendir.
     Raumklang (διανομή Harmonia Mundi)

    2006

    • 2006 - Η ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
     Θανάσης Παπακωσταντίνου
     Θ. Ατζακάς (κιθάρα)
     Λύρα
    • 2006 - LIR ve ATES
     kemal dinc - σάζι, σύνθεση, chamber music ensemble drama,
     Θύμιος Ατζακάς -  ούτι
     kalan, istanbul 2006

    2004

    • 2004 - TΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΛΛΙΑ
     Μαρία Θωίδου - μουσική, στίχοι, τραγούδι
     Σωκράτης Μάλαμας - τραγούδι
     Θύμιος Ατζακάς - ενορχήστρωση, παραγωγή, ούτι, κιθάρα
     Λύρα

    2003

    • 2003 - MOONMIRROR
     Hayden Chisholm - σύνθεση, μπάσσο κλαρινέτο
     Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     Denizhan Kocer - τραγούδι
     Gareth Lubbe - βιόλα
     Adrian Brendel - τσέλλο
     Rhani Krija - κρουστά

    2002

    • 2002 - TOPOGRAFIA
     Έργα και αυτοσχεδιασμοί για ούτι και κιθάρα
     Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα
    • 2002 - ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
     Γιώργος Σφυρίδης - σύνθεση
     Νίκος Παπάζογλου - τραγούδι
     Μαρία Θωίδου - τραγούδι
     Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     Λύρα

    2000

    • 2000 - LIVE IN DOM FORUM
     Armos Ensemble
     POP
    • 2000 - ΗΧΟΙ ΑΙΩΝΩΝ
     Παντελής Παυλίδης - σύνθεση, λύρα
     Armos Ensemble
     Θύμιος Ατζακάς - επιμέλεια παραγωγής, ενορχήστρωση, ούτι, λαούτο
     Ιris - εκδόσεις Κυριακίδη

    1998

    • 1998 - YOUNG MASTERS OF THE GUITAR
     Θύμιος Ατζακάς - κιθάρα
     Τempo Music

    1997

    • 1997 - Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ
     Mαρία Θωίδου - μουσική, στίχοι
     Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα
     Μύλος
    • Άλλα (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2010

     • ΣΩΜΑ / Θύμιος Ατζακάς (ούτι) - Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο)
      σύμπραξη με τους
      Σαβίνα Γιαννάτου (τραγούδι)
      Μιχάλη Σιγανίδη (κοντραμπάσο)
      Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα, λαούτο)
      Bijan Chemirani (zarb, daf, bendir)
      Wu-Wei (sheng)
      Μαργαρίτα Παπάζογλου (χορός)
      Το ΣΩΜΑ γεννήθηκε στο Βερολίνο τον 21ο αιώνα μετά από διαφορετικές καλλιτεχνικές συγκυρίες και συνευρέσεις.  Ο πυρήνας (Α. Ανισέγκος, Θ. Ατζακάς) τροφοδοτείται από την σύμπραξη με σημαντικούς αντιπροσώπους από διαφορετικές μ

     2008

     • Καλλιτεχνική εκπροσώπηση του «plush music» (βρετανική εταιρία παραγωγής και προβολής μουσικών παραστάσεων)
      Από τον Ιανουάριο του 2008, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος των καλλιτεχνικών προτάσεων παραγωγής από Έλληνες καλλιτέχνες για τον τομέα world music του plush music. 

     2006

     • Το Μουσικό Χωριό (2006 - 2010)
      Καλλιτεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Μουσικών Παρεμβάσεων «arTree» (Θύμιος Ατζακάς, Γιώργος - Εμμανουήλ Λαζαρίδης - Κώστας Μακρυγιαννάκης).
      Για άμεση πρόσβαση στις μουσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες (βιντεοσκοπήσεις από 150 μουσικές παραστάσεις και δρώμενα χορού και θεάτρου, φωτογραφίες), αναλυτική παρουσίαση των εργαστήρίων/masterclasses των τελευταίων  5 ετών και προγράμματα συναυλιών, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ι

     2001

     • Tropos Quartett Berlin (2001 - 2004)
      Tέσσερις μουσικοί αναζητούν τις κοινές ρίζες της ευρωπαϊκής μουσικής.
      Δοσμένοι τόσο στην έντεχνη μουσική, όσο και στην μελέτη και ερμηνεία της παραδοσιακής και παλιάς μουσικής, έχουν κοινό όραμα: να ανιχνεύσουν την κρύπτη της μουσικής-συλλογικής μνήμης.  
      Τρεις φωνές και ποικίλα ιστορικά και παραδοσιακά όργανα ερμηνεύουν μουσική από την αρχαιότητα ως σήμερα, με έργα γραμμένα για το κουαρτέτο. Kοσμικά τραγούδια και χοροί από την Ελλάδα, την Μαύρη

     1999

     • Armos Ensemble (1999 - 2008)
      Πειραματικό επταμελές μουσικό σύνολο, με μέλη αναγνωρισμένους ερμηνευτές ιστορικών μουσικών οργάνων της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνεργασία με την τραγουδοποιό Μαρία Θωίδου. Στόχος του η εκτέλεση σύγχρονης τροπικής μουσικής. Ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και συχνές εμφανίσεις σε Γερμανία, Ελβετία, Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα.