Ατζακάς Ευθύμιος
 • 2310 891.328
 • atzakas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 411

  Ατζακάς Ευθύμιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ερμηνεία και Εκτέλεση Νυκτών Παραδοσιακών Οργάνων (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1720/26-10-2020 τΓ΄)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1999 - Ακαδημαϊκός τίτλος πτυχιακών σπουδών κλασικής κιθάρας (Diplom - Künstlerische Instrumentalausbildung) της Hochschule für Musik Köln (Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας)
  • 2001 - Μεταπτυχιακός ακαδημαϊκός τίτλος με ειδίκευση «Konzertexamen - Konzertgitarre» με βαθμό άριστα παμψηφεί της Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Barthold Leipzig (Μουσική Ακαδημία της Λειψίας)
  • 2013 - Διδακτορική διατριβή με τίτλο: «ΟΙ ANΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ»
  • Το ούτι από τις παρυφές του ανατολικού μουσικού πολιτισμού στη σύγχρονη αστική κουλτούρα του ελλαδικού χώρου. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η ερμηνεία και η εξερεύνηση των νυκτών παραδοσιακών οργάνων. Πυρήνας της ενασχόλησης αυτής είναι το ούτι και η κιθάρα.
  • Η εφαρμογή διαφόρων τροπικών μουσικών συστημάτων επάνω στη σύγχρονη μουσική γραφή, ενορχήστρωση και αφήγηση, καθώς και τον αυτοσχεδιασμό.
  • Η "επιτόπια" μουσική σύνθεση σε διάδραση με τον αυτοσχεδιασμό.
  • Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας και του βιώματος της παράδοσης μέσα από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική πράξη.
  • Η μουσική παραγωγή και η πολιτισμική διαχείριση.
  • Οι "τέχνες του σώματος" και οι πειραματικές εφαρμογές τους στην μουσική πράξη.
  • Η συγγραφή και η έρευνα επάνω στο πεδίο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας.
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΠΑ9703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΠΑ9704)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I
   (ΜΚΑ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ II
   (ΜΚΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ I
   (ΜΚΑ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ II
   (ΜΚΑ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΚΑ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I
   (ΠΑ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Οι φοιτητές διδάσκονται σε εφαρμοσμένο ερευνητικό και συστηματικό επίπεδο τα τέσσερα «Μουσικά Συντάγματα της Αρμονίας» (του Δώρειου, του Φρύγιου, του Μιξολύδιου και του Συντονολύδιου) με διάκριση στα τρία γένη (Διατόνου, Χρώματος, Εναρμόνιου) και στην παραδοχή ότι τα «Συντάγματα» συνέχουν όλους τους Τρόπους/Τόνους της μελοποιείας, πάνω στα οποία θεμελιώνεται το Μέλος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε διαχρονική προοπτική. Εξετάζεται εκτενώς η τριαδική φύση και σύσταση του Μέλους καθώς και η ιστορική του διαδρομή.

  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II
   (ΠΑ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Οι φοιτητές διδάσκονται σε εφαρμοσμένο ερευνητικό και συστηματικό επίπεδο τα τέσσερα «Μουσικά Συντάγματα της Αρμονίας» (του Δώρειου, του Φρύγιου, του Μιξολύδιου και του Συντονολύδιου) με διάκριση στα τρία γένη (Διατόνου, Χρώματος, Εναρμόνιου) και στην παραδοχή ότι τα «Συντάγματα» συνέχουν όλους τους Τρόπους/Τόνους της μελοποιείας, πάνω στα οποία θεμελιώνεται το Μέλος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής σε διαχρονική προοπτική. Εξετάζεται εκτενώς η τριαδική φύση και σύσταση του Μέλους καθώς και η ιστορική του διαδρομή.

  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ I
   (ΜΕΑ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ II
   (ΜΕΑ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΠ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΠ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΚΑΠ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΚΑΠ204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΚΑΠ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΚΑΠ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII
   (ΚΑΠ207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII
   (ΚΑΠ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ I
   (ΠΑ0530)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ II
   (ΠΑ0630)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
   (ΠΑ0324)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΑΒΑΛΙ)
   (ΜΣ0166)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0169)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0227)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΑΒΑΛΙ)
   (ΜΣ0337)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0340)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΥΤΙ)
   (ΜΣ0441)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΥΤΙ I
   (ΠΑ0115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ II
   (ΠΑ0216)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ III
   (ΠΑ0314)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ IV
   (ΠΑ0413)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ V
   (ΠΑ0516)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VI
   (ΠΑ0616)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις ιστορικά τεκμηριωμένες και σύγχρονες τεχνικές για την άρτια κατάρτιση στην ουτιστική ερμηνεία έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα ευρύτερα πλαίσια των τροπικών μουσικών παραδόσεων του μικρασιατικού και αιγαιακού χώρου, πάντοτε με γνώμονα το μνημονικό όσο και το λόγιο παράγοντα. Το κέντρο βάρους της σπουδής ορίζεται από γεωπολιτισμικές θεματικές ενότητες/διαλέξεις με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα μουσικά βιώματα του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, χαλάρωσης και σωματικής συναισθησίας και επαφής με το όργανο. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική κατάρτιση στο όργανο. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.
  • ΟΥΤΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VII
   (ΠΑ0719)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΟΥ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΥΤΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΠΑ0837)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις ιστορικά τεκμηριωμένες και σύγχρονες τεχνικές για την άρτια κατάρτιση στην ουτιστική ερμηνεία έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στα ευρύτερα πλαίσια των τροπικών μουσικών παραδόσεων του μικρασιατικού και αιγαιακού χώρου, πάντοτε με γνώμονα το μνημονικό όσο και το λόγιο παράγοντα. Το κέντρο βάρους της σπουδής ορίζεται από γεωπολιτισμικές θεματικές ενότητες/διαλέξεις με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα μουσικά βιώματα του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, χαλάρωσης και σωματικής συναισθησίας και επαφής με το όργανο. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική κατάρτιση στο όργανο. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.
  • ΟΥΤΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0818)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
   (ΜΣ9255)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορική, εθνομουσικολογική και οργανολογική μελέτη των λαϊκών μουσικών οργάνων του νοτιοβαλκανικού και αιγαιακού χώρου.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ I
   (ΜΣ9331)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα. Στοχεύει στην διεύρυνση της μουσικής αντίληψης και την ελεύθερη άρθρωση της προσωπικής μουσικής γλώσσας, με αφετηρία τα μουσικά βιώματα/δεξιότητες του κάθε φοιτητή και με μέσο τις πρακτικές αυτοπαρατήρησης, εστίασης, μουσικής επίγνωσης και ευρηματικότητας που καλλιεργούνται μέσα από τη μουσική πράξη του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και της στιγμιαίας (αυθόρμητης) σύνθεσης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ II
   (ΜΣ9332)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα. Στοχεύει στην διεύρυνση της μουσικής αντίληψης και την ελεύθερη άρθρωση της προσωπικής μουσικής γλώσσας, με αφετηρία τα μουσικά βιώματα/δεξιότητες του κάθε φοιτητή και με μέσο τις πρακτικές αυτοπαρατήρησης, εστίασης, μουσικής επίγνωσης και ευρηματικότητας που καλλιεργούνται μέσα από τη μουσική πράξη του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και της στιγμιαίας (αυθόρμητης) σύνθεσης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2017

   • “Taksim: διαχρονικότητα και μεταμόρφωση. Ιστορικές αναδρομές, σχολιασμοί και αναστοχασμοί επάνω στην «επιτόπια» συνθετική πράξη του μουσικού-δημιουργού του makam” Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Πολυφωνία, τέυχος 31, Φθινόπωρο 2017

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συνέδρια (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2017

    • 3.11.2017 Ανακοίνωση στα πλαίσια του 9ου Διατμηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας με θέμα “Taksim: διαχρονικότητα και μεταμόρφωση (Ιστορικές αναδρομές, σχολιασμοί και αναστοχασμοί επάνω στην «επιτόπια» συνθετική πράξη του makam μουσικού – δημιουργού)»

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Ανακοίνωση με τίτλο «Οι εργαστηριακές δραστηριότητες και τα συναυλιακά αφιερώματα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ως πάγιος θεσμός του Μαΐου Μουσικής Μέθεξης». Δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό βιβλίο ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (εκδόσεις Fagotto).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (163 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2022

     • Landesmuseum Stuttgart - Μουσείο Μουσικών Οργάνων, Στουτγάρδη (Γερμανία) Ex Silentio Ensemble Fanie Antonelou, Gesang, Dimitris Kountouras, Flöten & Leitung, Thimios Atzakas, Oud, Elektra Miliadou, Gambe & Fidel, Nikos Varelas, Percussion

      Προβολή Δημοσίευσης

     2021

     • Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου 2021 Udopia Duo Θύμιος Ατζακάς - Θοδωρής Ζιάρκας Το Udopia Duo παίζει με τα όρια της μουσικής γλώσσας των μεσογειακών παραδόσεων. Η μουσική του αποτελεί κολάζ πρωτότυπων συνθέσεων των μελών του, χτίζοντας γέφυρες μινιμαλιστικών μελωδικών διαλόγων, πρωτόφαντων αρμονιών και λειτουργικών αντιθέσεων, δίνοντας χώρο στην ηχοχρωματική διερεύνηση των ευρω-ασιατικών τρόπων και του αυτοσχεδιασμού.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ / ΜΙΕΤ Incanto Το τραγούδι σαν άλλη πνοή από τη Δύση στην Ανατολή Δημήτρης Τηλιακός - Ex Silentio Δημήτρης Τηλιακός τραγούδι, Ex Silentio: Δημήτρης Κούντουρας μουσική διεύθυνση, μεσαιωνικά φλάουτα, Θύμιος Ατζακάς ούτι, Φλώρα Παπαδοπούλου μεσαιωνική και αναγεννησιακή άρπα, Φανή Βοβώνη βιόλι, βιέλα, Ηλέκτρα Μηλιάδου βιόλα ντα γκάμπα, βιέλα, Νίκος Βαρελάς παραδοσιακά κρουστά

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Τ’ Ανατολής το Χάραμαν Ένα μικρό ταξίδι ήχων και εικόνων στον μουσικό λαϊκό πολιτισμό των Ποντίων Θύμιος Ατζακάς, Γιάννης Τσανασίδης: καλλιτεχνική επιμέλεια Τ’ Ανατολής το Χάραμαν είναι ο τίτλος του μουσικοποιητικού δρώμενου με το οποίο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τιμά την Τετάρτη 19 Μαΐου την 102η επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας. Πρόκειται για ένα τριαντάλεπτο ταξίδι ήχων και εικόνων μέσω του οποίου το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αφηγείται και αποδίδει φόρο τιμής στον μουσικό λαϊκό πολιτισμό των Ποντίων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει την ενοποιητική και δημιουργική δύναμη της μουσικής του Πόντου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ και την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Τ’ Ανατολής το Χάραμαν συνδέει ιστορικούς και σύγχρονους ποντιακούς σκοπούς με μελοποιημένη επική ποίηση, καθώς έξι γνωστοί λυράρηδες και μια ομάδα τραγουδιστών και χορευτών θα «ντύσουν» μουσικά τις τραγουδιστικές αφηγήσεις που αποκαλύπτουν στο κοινό άγνωστες πτυχές της μακραίωνης Ποντιακής παράδοσης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • Blindsight / Mέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (55ο Φεστιβάλ Δημητρίων) Αντώνης Ανισέγκος – fender rhodes, σύνθεση // Θοδωρής Πατσαλίδης – βιολί // James Wylie – άλτο σαξόφωνο // Θύμιος Ατζακάς – ηλεκτρική κιθάρα // Παύλος Γεωργιάδης – τούμπα // Γιώργος Κλουντζός-Χρυσίδης – τύμπανα

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης / Όψεις της μεσαιωνικής Θεσσαλονίκης: Η μουσική των τροβαδούρων στο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης 1204 / Έργα των Raimbaut de Vaqueiras, Elias Cairel κ.ά. / με το Ex Silentio - Σύνολο Παλαιάς Μουσικής

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Antonis Anissegos' Blindsight / Duende Jazz Bar Thessaloniki / Αντώνης Ανισέγκος (fender rhodes, σύνθεση), Θοδωρής Πατσαλίδης (βιολί), James Wylie (άλτο σαξόφωνο), Θύμιος Ατζακάς (ηλεκτρική κιθάρα), Παύλος Γεωργιάδης (τούμπα), Γιώργος Κλουντζός-Χρυσίδης (τύμπανα)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • Το αβγό – Θεσσαλονίκη Human Strings Θύμιος Ατζακάς (σύνθεση, KoTaMo, live electronics) – Σαβίνα Γιαννάτου (φωνή) Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Θύμιος Ατζακάς ακροβατούν μαζί, για πρώτη φορά, αυτοσχεδιάζοντας πάνω στις παλλόμενες χορδές τους. Στη συναυλία αυτή προτείνεται το KoTaMo, ένα σύγχρονο υβριδικό πολύχορδο ως μία πολυμήχανη γεννήτρια ήχων. Ένα ταξίδι φυσικών και ψηφιακών ηχοτοπίων στο εδώ και τώρα του ακουστικού μας κόσμου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 9&11.02 2018 / 17.02.2019 Ίδρυση και καλλιτεχνικός συντονισμός του 2ου Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε καλλιτεχνικό συντονισμό και σχεδιασμό πέντε πρωτότυπων παραστάσεων από το Θύμιο Ατζακά.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Κύπρος (Φεστιβάλ Αξιοθέας, Λευκωσία) Ex Silentio – Mneme Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος, Δώρα Μπάκα - τραγούδι, Θύμιος Ατζακάς – ούτι, Ηλέκτρα Μηλιάδου – βιέλλα

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ Πάου 2019 – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας “Blindsight – Antonis Anissegos” Αντώνης Ανισέγκος – fender rhodes, σύνθεση, Θοδωρής Πατσαλίδης– βιολί, James Wylie – άλτο σαξόφωνο, Θύμιος Ατζακάς – ηλεκτρική κιθάρα, Παύλος Γεωργιάδης – τούμπα, Γιώργος Κλουτζός - Χρυσίδης – τύμπανα Οι συνθέσεις του Αντώνη Ανισέγκου ανοίγουν χώρους και προσκαλούν στην κατάδυση σε εξωτικούς κόσμους, χωρίς να χάνουν τον δρόμο τους. Υπνοβατούν συλλογικά σε διαφορετικές διαστάσεις, που συνδέονται μυστικά μεταξύ τους, ενώ αφηγούνται ένα ταξίδι χωρίς λόγια. Τα μέλη του συγκροτήματος καλύπτουν συνολικά ένα ευρύ φάσμα, καθώς είναι όλοι τους πολύπλευροι και ανοιχτοί στην εξερεύνηση καινούργιων τοπίων.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μουσικό Χωριό 2019 “Blindsight – Antonis Anissegos” Αντώνης Ανισέγκος – fender rhodes, σύνθεση, Θοδωρής Πατσαλίδης– βιολί, James Wylie – άλτο σαξόφωνο, Θύμιος Ατζακάς – ηλεκτρική κιθάρα, Παύλος Γεωργιάδης – τούμπα, Γιώργος Κλουτζός - Χρυσίδης – τύμπανα Οι συνθέσεις του Αντώνη Ανισέγκου ανοίγουν χώρους και προσκαλούν στην κατάδυση σε εξωτικούς κόσμους, χωρίς να χάνουν τον δρόμο τους. Υπνοβατούν συλλογικά σε διαφορετικές διαστάσεις, που συνδέονται μυστικά μεταξύ τους, ενώ αφηγούνται ένα ταξίδι χωρίς λόγια. Τα μέλη του συγκροτήματος καλύπτουν συνολικά ένα ευρύ φάσμα, καθώς είναι όλοι τους πολύπλευροι και ανοιχτοί στην εξερεύνηση καινούργιων τοπίων.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μουσικό Χωριό 2019 “In Search of Eurydice” Παράσταση – work in progress σωματικού θέατρου Julianna Bloodgood (τραγούδι, performance) - Rafal Habel (τραγούδι, performance) - Nene Barini (τραγούδι, performance), Θύμιος Ατζακάς (μουσική σύνθεση, KoTaMo) - Θοδωρής Ζιάρκας (κοντραμπάσο) Ο διαχρονικός θρακικός μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης γίνεται η αφορμή για τη δημιουργία ενός ακουστικού κόσμου, μέσα από τη ματιά ενός ντουέτου αφιερωμένου στο σωματικό θέατρο. Σε μια πρώτη ημιτελή ανάγνωση του έργου, οι δύο ηθοποιοί και οι μουσικοί θα χρησιμοποιήσουν πολυφωνικό υλικό από όλη την Ευρώπη, κείμενα και μουσικές ξυπνώντας για μία ακόμη φορά το πάντα σε δόνηση περιεχόμενο του σπουδαίου μύθου. https://www.music-village.gr/gr/synavlies-paralliles-draseis

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 7&8.06.2019 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - «Φράγκοι και Βενετοί στη Μεσσηνία.  Διερευνώντας το δυτικό παρελθόν της Πελοποννήσου» Συμμετοχή με το σύνολο παλαιάς μουσικής ex silentio παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ινδία (Νέο Δελχί / International Center) Udopia http://www.iicdelhi.nic.in/User_Panel/ProgramDetails.aspx?Value=MnMbKpZavpQagEGxklTc%2FEe0yaLufwdZHWBF94rUtvuAQUFTzbZfMBsAxesJCesS4LmiYr3gkbI%3D http://www.asianage.com/entertainment/music/210219/an-evening-with-greece.html

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ινδία (Udaipur World Music Festival / Rajahstan) Udopia Η Udopia είναι ένα προφορικό μουσικό χρονολόγιο δώδεκα ετών που αποτελείται από επτά συνθέσεις του Θύμιου Ατζακά, ενορχηστρωμένες για ούτι + σύνολο έξι μουσικών http://www.udaipurworldmusicfestival.com/uwmf2019/Udopia.html

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γερμανία (Βερολίνο - Bekenntniskirche) Συναυλία ως σολίστ στο ούτι με την ορχήστρα Dilettanti Adulti. https://www.freunde-dilettanti-adulti.de/konzerte/21-konzert-am-25-05-2019-um-19-00-uhr https://www.youtube.com/watch?v=5muniZ1reoM

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γερμανία (Βερολίνο – KM28) ΣΩΜΑ – σύνθεση επί τόπου Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ούτι) https://www.facebook.com/events/433010827486672/

     2018

     • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Udopia – παρουσίαση δίσκου Η Udopia είναι ένα προφορικό βιο-μουσικό χρονολόγιο δώδεκα ετών που αποτελείται από επτά σπονδυλωτές ηχοποιητικές αφηγήσεις του Θύμιου Ατζακά, ενορχηστρωμένες για ούτι + σύνολο πέντε (+ 3) οργάνων.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΧΟΥ; - Oρατόριο (2018) Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής στο συνθέτη Θύμιο Ατζακά, στα πλαίσια της εβδομάδας λατρευτικής μουσικής (δύο παραστάσεις).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΨΙΛΟΝ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ – ΑΤΖΑΚΑΣ in duo

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Οι Τροβαδούροι της Θεσσαλονίκης – 1204» Σύνολο Παλαιάς Μουσικής Ex Silentio

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mουσικό Χωριό 2018 Checkpoint Salonico Antonis Anissegos –piano Thymios Atzakas – ud Κώστας Θεοδώρου – contrabass
     • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – 2ο Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ – ΑΤΖΑΚΑΣ in duo

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ρώμη (Ιταλία) / Errichetta Festival James Wylie’s Lost Cities Ensemble con Hayden Chisholm e Avgerini Gatsi (Grecia - Iran - Francia - Nuova Zelanda - Germania)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ινδία (Νέο Δελχί/Βαρανάσι) Δύο συναυλίες στο Indira Gandhi Centre for the Arts του Ινδικού Υπουργείου Πολιτισμού στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “Demitrios Galanos and his legacy” Musicians: Nikos Paraoulakis (ney); James Wylie (politiki lyra); Avgerini Gatsi (voice, accordion); and Thimios Atzakas (oud) http://www.indiaheritagedesk.com/event/demetrios-galanos-and-his-legacy-indo-greek-scholarship-1790-2018/
     • Ολλανδία (Rotterdam) - Μatrix ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ – ΑΤΖΑΚΑΣ in duo https://www.facebook.com/matrixrotterdam/

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Aυστρία - Heiligenkreuz im Lafnitztal - SCHNITTPUNKTE der MUSIK 2018 Checkpoint Salonico Antonis Anissegos –piano Thymios Atzakas – ud Dine Doneff – contrabass http://www.limmitationes.com/aktuell/Schnittpunkte%20der%20Musik/Schnittpunkte%20der%20Musik.htm

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γερμανία (Φρανκφούρτη) – Das Internationale Theater Frankfurt Checkpoint Salonico Antonis Anissegos –piano Thymios Atzakas – ud Dine Doneff – contrabass

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σερβία (Βελιγράδι) – Dortjol Festival Solo ud concert with Thymios Atzakas

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γερμανία (Offenbach, VIA MEDIAEVAL) Ex Silentio Musik der Troubadours im Lateinischen Königreich von Thessaloniki

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Προετοιμασία, συντονισμός και εμψύχωση για την παράστασης ΕΚΠΝΟΗ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη, με το σύνολο φοιτητών του μαθήματος «Πρακτικές Ελέυθερου Αυτοσχεδιασμού», σε σύμπραξη με την τάξη σύνθεσης του ΤΜΕΤ (συντονιστής Γ. Κυριακάκης). https://youtu.be/eVpg1mNULI4

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ίδρυση και καλλιτεχνικός συντονισμός του 1ου Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του οποίου εμφανίστηκαν φοιτητές ειδικεύσεων ερμηνείας και εκτέλεσης καθώς και σύνθεσης του ΤΜΕΤ.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • 1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΗΧΩΝ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ίδρυση. καλλιτεχνικός συντονισμός και καλλιτεχνική συμμετοχή του 1ου Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ – ΑΤΖΑΚΑΣ in duo – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / TO AΒΓΟ

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ / ΑCT THEATER - ΠΑΤΡΑ Οι “Χαμένες Πόλεις" του James Wylie συναντούν τον Ziad Rajab.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΡΟΤΟΝΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ex Silentio 'Εργα του Raimbaut de Vaqueiras, ενόργανη μουσική από τον κώδικα του Λονδίνου BL, Add. 29987 και τραγούδια από την Μεσαιωνική Αγγλία και την Ισπανία (Libre Vermell).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΗΣ ΠΑΟΥ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ευρασιατική Μουσική Δωματίου» Μιχάλης Κουλουμής (βιολί) – Ατζακάς Θύμιος (ούτι) in duo

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ρώμη / Errichetta Festival The darkest of winter nights James Wylie: Kamancheh-Sax, Nikos Paraoulakis: Ney, Ziad Rajab: Voce, Oud, Iliktra Miliadou: Viola da Gamba, Thymios Atzakas: Lafta, Nikos Varelas: Percussioni, Alexandros Rizopoulos: Percussioni, Fausto Sierakowski: Sax http://errichettafestival.it

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γερμανία - Βερολίνο / World in a Room Thimios Atzakas (solo ud) - “Ströme” Guest: Mathis Mayr (cello)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Aυστρία, Alte Musik Feldkirchen 2017 Εx Silentio (Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος, Δώρα Μπάκα - τραγούδι, Θύμιος Ατζακάς – ούτι, Ηλέκτρα Μηλιάδου – βιέλα, Νίκος Βαρελάς – κρουστά) http://www.kultur-forum-amthof.at/altemusik/ https://www.meinbezirk.at/feldkirchen/leute/21-internationales-festival-alte-musik-d2138900.html

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Αυστρία / Peters Kirche Wien Εx Silentio (Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος, Δώρα Μπάκα - τραγούδι, Θύμιος Ατζακάς – ούτι, Ηλέκτρα Μηλιάδου – βιέλα, Νίκος Βαρελάς – κρουστά)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σερβία (Βελιγράδι) / DORTJOL FESTIVAL 2017 Thimios Atzakas - solo ud The Greek ud player and composer Thymios Atzakas will perform a concert for solo oud including his own compositions as well as a selected repertoire from the musical tradition of Constantinople. This musical narrative alternates instrumental improvisations (taksim) with rhythmic compositions, bridging the eastern Mediterranean modal systems with contemporary music.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γαλλία / 30e Festival de Sarrebourg « Nunc in pulvere dormiam » Ensemble grec Latinitas Nostra Avgerini Gatsi & Theodora Baka – chant, Vassilis Tsigeridis – kanun, Thymios Atzakas - oud et guitar, Evgenios Voulgaris - yayli tanbur et bouzouki, Iason Ioannou - violoncelle baroque, Andreas Linos - basse de viole, Dimitris Tingas – violone, Markellos Chrisicos - clavecin, orgue & direction

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γαλλία / Sud, a Arles Festival Udopia by Thimios Atzakas

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Γαλλία, Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence Udopia by Thimios Atzakas

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Λιθουανία, Banchetto musicale, 27th Early Music Festival Εx Silentio (Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος, Δώρα Μπάκα - τραγούδι, Σωκράτης Σινόπουλος – λύρα, Θύμιος Ατζακάς – ούτι, Ανδρέας Λινός – βιέλα, Νίκος Βαρελάς – κρουστά)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Διοργάνωση, εμψύχωση και συντονισμός της μουσικής performance “Privat Sonorities” με την ομάδα φοιτητών του μαθήματος «Πρακτικές Ελεύθερου Αυροσχεδιασμού», στα πλαίσια της open day 2016.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ, ΑΘΗΝΑ ΣΩΜΑ Τrio Ατζακάς Θύμιος – κιθάρα/ούτι, Αντώνης Ανισέγγος – πιάνο, James Wylie – σαξόφωνο

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΣΤΕΓΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ UDOPIA. Η Udopia είναι ένα προφορικό βιο-μουσικό χρονολόγιο δώδεκα ετών που αποτελείται από επτά σπονδυλωτές ηχοποιητικές αφηγήσεις του Θύμιου Ατζακά, ενορχηστρωμένες για ούτι + σύνολο πέντε οργάνων.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Εx Silentio “Mneme”

      Προβολή Δημοσίευσης

     • BAUMSTRASSE ΑΘΗΝΑ Udopia – παρουσίαση δίσκου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ / ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ The Essence of Music Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Hayden Chisholm (sax), Κατερίνα Φωτεινάκη (κιθάρα)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΩΝΙ Udopia – παρουσίαση δίσκου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΗΣ ΠΑΟΥ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Udopia – παρουσίαση δίσκου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ex Silentio

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Εx Silentio “Mneme”

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ρώμη / Εrrichetta Festival James Wylie Ensemble Θύμιος Ατζακάς (ούτι), ZIad Rajab (τραγούδι)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ulm Neue Musik Festival // Beauty Broken Artist in Residence στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής του Ulm (Γερμανία). Συναυλίες με έργα του Θύμιου Ατζακά και του Danid Lang (death speaks)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Σουηδία / Trollhatten Early Music Festival Mε το Εx Silentio, Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος), Δώρα Μπάκα (τραγούδι), Θύμιος Ατζακάς (ούτι)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Τicino (Ελβετία) / Teatro Dimitri Latinitas Nostra…ECCE NUNC IN PULVERE DORMIAM… Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Θεοδώρα Μπάκα (τραγούδι), Ευγένιος Βούλγαρης (γυαλί ταμπούρ), Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο, διεύθυνση), Αυγερινή Γάτση (τραγούδι) και σύνολο παλαιάς μουσικής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Graz, Aυστρία / Styriarte Festival Mε το Εx Silentio, Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος), Δώρα Μπάκα (τραγούδι), Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Κώστας Ράπτης (μπαγιάν), Φανή Βοβώνη (βιολί)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Ιδέα, διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης «Ιστορίες του Βεελζεβούλ: Μία συνάντηση με τον αξιοσημείωτο μουσικό κόσμο του Γεώργιου Γκουρτζίεφ», στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αφηγητές: Θωμάς Κοροβίνης, Σπύρος Σακκάς. Συμμετείχαν μουσικά σύνολα των κατευθύνσεων Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, Σύγχρονης Μουσικής και Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑ (3 παραστάσεις) Ex Silentio Av' Eva - Μεσαιωνική Μουσική απ' τη Μεσόγειο
     • ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ / ΑΘΗΝΑ (9 παραστάσεις) Το Μουσικό Χωριό στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (καλλιτεχνικός συντονισμός προγράμματος, συναυλία με το σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιδέα, διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης «Ιστορίες του Βεελζεβούλ: Μία συνάντηση με τον αξιοσημείωτο μουσικό κόσμο του Γεώργιου Γκουρτζίεφ», στα λουτρά Παράδεισος (Θεσσαλονίκη). Αφηγητές: Θωμάς Κοροβίνης, Σπύρος Σακκάς. Συμμετείχαν μουσικά σύνολα των κατευθύνσεων Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, Σύγχρονης Μουσικής και Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΤΟ ΑΒΓΟ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (6 παραστάσεις) «Έρμα» Αθανασία Κανελλοπούλου: χορογραφία, ερμηνεία, Θύμιος Aτζακάς: σύλληψη, μουσική, ερμηνεία, sound design. Το αβγό του Μουσικού Χωριού, Θεσσαλονίκη

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Dance Days 4 «Έρμα» Αθανασία Κανελλοπούλου: χορογραφία, ερμηνεία Θύμιος Aτζακάς: σύλληψη, μουσική, ερμηνεία, sound design.
     • ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2014 Boύ – doo (για σόλο ούτι)
     • ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ, ΑΘΗΝΑ Av' Eva - Μεσαιωνική Μουσική απ' τη Μεσόγειο - Ex Silentio Έργα των Rimbaut de Vaqueiras, Rimbaut d' Aurenga, Comtessa de Dia, ισπανικά τραγούδια του 13ου αι. από την αυλή του Αλφόνσου του Σοφού (Cantigas de Santa Maria), Αραβο-ανδαλουσιανή παράδοση, ιταλική ενόργανη μουσική από τον κώδικα του Λονδίνου
     • ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ UDOPIA. Η Udopia είναι ένα προφορικό βιο-μουσικό χρονολόγιο δώδεκα ετών που αποτελείται από επτά σπονδυλωτές ηχοποιητικές αφηγήσεις του Θύμιου Ατζακά, ενορχηστρωμένες για ούτι + σύνολο 6 μουσικών.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΑΘΗΝΑ Latinitas Nostra «...αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μες στο χώμα...» Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Θεοδώρα Μπάκα (τραγούδι), Ευγένιος Βούλγαρης (γυαλί ταμπούρ), Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο, διεύθυνση), Αυγερινή Γάτση (τραγούδι) και σύνολο παλαιάς μουσικής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ «Planctus, θρήνοι της Παναγίας» Ex Silentio - Σύνολο παλαιάς μουσικής

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “CARPE DIEM” Μία νύχτα για τη Μουσική Μνήμη και Ουτοπία Παρουσίαση δίσκων Udopia (Θύμιος Ατζακάς) και Mneme (Ex Silentio)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Latinitas Nostra «...αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μες στο χώμα...» Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Θεοδώρα Μπάκα (τραγούδι), Ευγένιος Βούλγαρης (γυαλί ταμπούρ), Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο, διεύθυνση), Αυγερινή Γάτση (τραγούδι) και σύνολο παλαιάς μουσικής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Κύπρος / LOOP FESTIVAL «Έρμα» Αθανασία Κανελλοπούλου: χορογραφία, ερμηνεία Θύμιος Aτζακάς: σύλληψη, μουσική, ερμηνεία, sound design.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Bερολίνο / mainzer7 Atzakas Thimios (oud) - Antonis Anissegos (piano) - Chris Dahlgren (bass)
     • Bερολίνο / Kunstquartier Bethanien "Real Time Composition": Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου. Μια συνάντηση τεχνών που πραγματοποιείται από Έλληνες και Ελληνίδες καλλιτέχνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Αντώνης Ανισέγκος, Θύμιος Ατζακάς, Αλέξανδρος Γιοβάνος, Πηνελόπη Γκίκα, Απόστολος Δάμιαλης, Γιώργος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Δρόσος, Στέλλα Ζάννου, Γιάννης Καραλής, Ανδρέας Καραουλάνης, Οδυσσέας Κλεισούρας, Μαρία Κολτσίδα, Μαργαρίτα Κουρτπαρασίδου, Κατερίνα Λιανά, Αναστάσιος Μητρόπουλος, Ελπίδα Ορφίδου, Sylvana Seddig, Εύη Φιλίππου
     • Κωνσταντινούπολη / Moda Sanesi Theater «Έρμα» Αθανασία Κανελλοπούλου: χορογραφία, ερμηνεία Θύμιος Aτζακάς: σύλληψη, μουσική, ερμηνεία, sound design.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 2014 Boύ – doo (για σόλο ούτι)
     • ΒAUMSTRASSE ATHENS (6 παραστάσεις) «Έρμα» Αθανασία Κανελλοπούλου: χορογραφία, ερμηνεία Θύμιος Aτζακάς: σύλληψη, μουσική, ερμηνεία, sound design.

     2013

     • ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ / ΑΘΗΝΑ Δέκα προς έναν: παράδοση στο σήμερα Έργα των: Αντώνης Απέργης: κιθάρα // Ευγένιος Βούλγαρης: γιαυλί ταμπούρ // Θύμιος Ατζακάς: ούτι // Κατερίνα Παπαδοπούλου: τραγούδι  // Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί // Λουκάς Μεταξάς: κρουστά // Μάνος Αχαλινωτόπουλος: κλαρίνο // Μάρθα Μαυροειδή: πολίτικο λαούτο, τραγούδι // Νίκος Παραουλάκης: νέυ, κρουστά // Σωκράτης Σινόπουλος: πολίτικη λύρα

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Αίθουσα Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 1ο Διήμερο Σύγχρονου Αυτοσχεδιασμού στη Μουσική Θοδωρής Πατσαλίδης, James Wylie, Θύμιος Ατζακάς, Χρήστος Γερμένογλου
     • 27.04.2013 – ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ / ΑΘΗΝΑ Βοrderline Festival ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: bestbefore (Berlin)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Latinitas Nostra - Ένας Άγγλος ταξιδευτής στο Λεβάντε. Συντελεστές: Ανδρέας Λινός Ηλέκτρα Μηλιάδου Νικολέτα Χατζοπούλου Ιάσων Ιωάννου Δημήτρης Τίγκας (βιόλες ντα γκάμπα) Θοδωρής Κίτσος (λαούτο) Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο, διεύθυνση) Νίκος Σπανός (κοντρατενόρος) Απόστολος Τσαρδάκας (κανονάκι) Ευγένιος Βούλγαρης (γιαϊλί ταμπούρ – φωνή) Γιάννης Μεσσαλάς (γιαϊλί ταμπούρ) Σέργιος Βούλγαρης (κρουστά) Θύμιος Ατζακάς (ούτι) Νίκος Παραουλάκης (νέι)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ιαπωνία / Περιοδεία «ΣΩΜΑ» project (8 συναυλίες) ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, ηλ. κιθάρα) Guest: Soji Hano (Japan)

     2012

     • Kωνσταντινούπολη / Cemal Resit Rey Konser Salonu Με τον Kemal Dinc, τον Ahment Aslan και τον Αντώνη Ανισέγκο στη φιλαρμονική της Κωνσταντινούπολης (CRR – Cemal Resit Rey Konser Salonu)
     • Τίρανα (Αλβανία) Mε τους Εx Silentio, στα πλαίσια του διεθνούς συμποσίου πολυφωνικής μουσικής (ICTM). Ανδρέας Λινός (βιέλα), Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος), Δώρα Μπάκα (τραγούδι), Θύμιος Ατζακάς (ούτι)
     • Βιέννη / Palais Kabelwerk Συναυλία με τη Σαββίνα Γιαννάτου και το σύνολο παλαιάς μουσικής «ex silentio» στο Palais Kabelwerk.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • 14.03.2011 ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΡΟ Σύνολο παραδοσιακής μουσικής του Τμήματος Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. (σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) Οργάνωση παραγωγής, συντονισμός και διδασκαλία μουσικών, ηχογράφηση και επεξεργασία ηχητικού υλικού. https://www.youtube.com/watch?v=ABx003ppNr4

      Προβολή Δημοσίευσης

     • «Μάγισσες κι ευνούχοι...» Μία ακόμη ματιά στην οργανική κοσμική μουσική του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα αλλά και της οθωμανικής αυλής.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • AΘΗΝΑ BAUMSTRASSE - ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ, ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: Shoji Hano (Japan)
     • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: Shoji Hano (Japan)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Lucente stella – Εx Silentio Μεσαιωνική μουσική από τη Μεσόγειο Κοσμική μουσική από τους κώδικες Escorial και Rossi, Libre Vermell κ.α.
     • ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συναυλία των φοιτητών κατεύθυνσης σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Συμμετοχή (κιθάρα) στο επαγγελματικό μουσικό σύνολο που εκτέλεσε τα έργα.
     • Passau (Γερμανία) CAFE MUSEUM, ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: Shoji Hano (Japan)
     • Βερολίνο B FLAT, ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: Shoji Hano (Japan)
     • Βερολίνο AUSLAND, ΣΩΜΑ: αντώνης ανισέγκος (πιάνο) – θύμιος ατζακάς (κιθάρες, ούτι) – guest: Shoji Hano (Japan)

     2010

     • 24/09/2010
      Ex Silentio σύνολο παλαιάς μουσικής  Αφιέρωμα στο Μεσαίωνα, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου - Φιλλελήνων 27, Αθήνα.
      Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Ηλέκτρα Μιλιάδου - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     • 20/09/2010
      ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, ηλ. κιθάρα)
      Kαλεσμένοι οι: Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσσο), Μαρία Θωίδου (τραγούδι)
      Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Αξιοθέας, Λευκωσία
     • 16/09/2010
      Ιατρείο Μικρών Ζωών - ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ & Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη, ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, Λεμεσός, Κύπρος. Αντώνης Ανισέγκος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου, Θοδωρής Ρέλλος, Χάρης Λαμπράκης, Θύμιος Ατζακάς.
     • 13 & 14/09/2010
      Alte Musik in St. Ruprecht 2010 - Konzerte auf historischen Instrumenten, Bιέννη, Αυστρία
      Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Ηλέκτρα Μιλιάδου - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     • 29/08/2010
      Μουσικό Χωριό 2010, Αγιος Λαυρέντιος Πηλίου
      Αστικά μακάμικα τραγούδια της Ηπείρου και του Ξηρόμερου
      Με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα
      Καλεσμένοι οι: Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Ευγένιος Βούλγαρης (yayli tanbur), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Αντώνης Απέργης (κιθάρα), Γιώργος Βεντούρης (κοντραμπάσο) Λουκάς Μεταξάς (κρουστά), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρα).
     • 18/08/2010
      Μουσικό Χωριό 2010, Αγιος Λαυρέντιος Πηλίου
      ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ηλ. κιθάρα)
      Kαλεσμένοι οι: Hayden Chisholm (σαξόφωνο) και Chris Dahlgren (κοντραμπάσσο, viola da gamba)
     • 14/08/2010
      Ιατρείο Μικρών Ζωών - Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη, Αρχοντικό Γεωργιάδη, Μυτιλήνη. Αντώνης Ανισέγκος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου, Θοδωρής Ρέλλος, Χάρης Λαμπράκης, Θύμιος Ατζακάς.
     • 17.05.2010
      «Ένα καράβι για τη Γάζα», Bόλος, ανοικτό θέατρο αρχιτεκτονικής. Θύμιος Ατζακάς (ούτι) με Νένα Βενετσάνου, Haig Yazdjian, Ziad Rajab, Kώστα Αναστασιάδη κ.ά.
     • 28.04.2010
      Πριγγηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με MAΡΙΑ ΘΩΙΔΟΥ.
      Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρες), Κώστας Ράπτης (μπαγιάν), Νίκος Παραουλάκης (νέυ), Κυριάκος Ταπάκης (μπάσσο), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά)
     • 13.04.2010
      «Ένα καράβι για τη Γάζα», ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Θεσσαλονίκη, Die Festiche Eier (Θύμιος Ατζακάς, Μιχάλης Σιγανίδης, Κώστας Θεοδώρου)
     • 18.03.2010
      ΜΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη: Trio Tzane (Γαλλία), με προσκαλεσμένους τους Θύμιο Ατζακά (ούτι), Σοφία Ευκλείδου (τσέλλο), Λουκά Μεταξά (κρουστά) και Χρήστο Μπάρμπα (νέυ).
     • 4, 5, 7, 8, 11.03.2010
      Περιοδεία με τους Kara Deniz (thessaloniki/berlin) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο. Σάββας Παυλίδης (σύνθεση, ηλεκτρονικά). Johanna Fassbender (τραγούδι), Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Παντελής Παυλίδης (λύρα), Λουκάς Μεταξάς (κρουστά).
     • 13.01.2010
      Black Duck, Αθήνα. Παρουσίαση cd: Μιχάλης Σιγανίδης και οι «Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη» - «Οι ʼλλοι», Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρα), Αλκίνοος Ιωανίδης (τραγούδι), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Θοδωρής Ρέλλος (σαξόφωνο), Μιχάλης Σιγανίδης (κονταμπάσσο).
     • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 93η Ανοικτή Πρόβα: ΣΩΜΑ (Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο), Θύμιος Ατζακάς (ούτι, ηλ. κιθάρα)+ Κώστας Θεοδώρου, Μικρό Θέατρο

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • 03.12.2009
      Μικρό Μουσικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη. Θύμιος Ατζακάς (ούτι, κιθάρες), Κώστας Θεοδώρου (κοντραμπάσο, κρουστά)
     • 01.11.2009
      Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημ.Μητρόπουλου, «Stella splendens» Συναυλία μεσαιωνικής μουσικής. Φανή Αντωνέλου - σοπράνο
      Ex Silentio - Σύνολο παλαιάς μουσικής: Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     • 01.11.2009
      Αυλαία, Αθήνα, με Χάρη Λαμπράκη (νέυ) και Κώστα Τατσάκη (τύμπανα)
     • 31.10.2009
      Ιστορικός χώρος της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, «Stella splendens» Συναυλία μεσαιωνικής μουσικής. Φανή Αντωνέλου - σοπράνο
      Ex Silentio - Σύνολο παλαιάς μουσικής: Δημήτρης Κούντουρας - φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση συνόλου, Ανδρέας Λινός - βιέλα, Θύμιος Ατζακάς - ούτι
     • 30.08.2009
      Συναυλία με τον Θύμιο Ατζακά και τον Haig Yazdjian, συμμετείχαν και οι Ευγένιος Βούλγαρης (yayli tanbur), Nίκος Παραολάκης (νέυ), Hayden Chisholm (σαξόφωνο), Κώστας Αναστασιάδης (κρουστά), Μουσικό Χωριό 2009
     • 24.08.2009
      ΣΩΜΑ, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα, Αντώνης Ανισέγκος - πιάνο, Σαβίνα Γιαννάτου - τραγούδι, Μαρία Θωίδου - τραγούδι, Μιχάλης Σιγανίδης - κοντραμπάσο, Chris Dahlgren - viola da gamba, ), Μουσικό Χωριό 2009
     • 31.03.2009
      Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)

     2008

     • 23.12.2008
      Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Φλώρινα, με τους Δημήτρη Κούντουρα (φλάουτο με ράμφος) και Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
     • 15.12.2008
      Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, «Ελάχιστα Αντιληπτές Διαφορές», με Chris Dahlgren (contrabass/USA) και Φλώρο Φλωρίδη (μπάσο κλαρινέτο)
     • 04 - 11.12.2008
      Περιοδεία με το project "Kara Deniz" του Σάββα Παυλίδη, σε Θεσσαλονίκη (Partizan), Πάτρα (Ποικίλη Στοά), Αθήνα (Αυλαία), Σέρρες (Otro), Θεσσαλονίκη (Orient)
     • 30.08.2008
      «Udopia» (μουσική, ενορχήστρωση Θ.Ατζακά), με τους Σωκράτη Σινόπουλο (πολίτικη λύρα), Ευγένιο Βούλγαρη (divan yayli tanbur), Hλία Ανδρεουλάκη (πολίτικη λύρα), Κώστα Αναστασιάδη (τύμπανα), Χρήστο Μπάρμπα (νέυ), Στράτο Πασόπουλο (καβάλι) και Σταμάτη Πασόπουλο (μπαγιάν), Μουσικό Χωριό 2008
     • 25 - 26.07.2008
      8ο Φεστιβάλ Επιδαύρου, συμμετοχή στην παραγωγή «Ο Έρωτας Τελειώνει Τραγικά» των Μ.Χατζιδάκι και Γ.Ε. Λαζαρίδη, με σολίστ τη Μαρία Φαραντούρη
     • 18.07.2008
      22ο Διεθνές Φεστιβάλ Παλιάς Μουσικής Grad Theatre Budva, Montenegro. Ensemble με Θεοδώρα Μπάκα (mezzosoprano), Παντελή Παυλίδη (λύρα) και Λουκά Μεταξά (κρουστά).
     • 28.03.2008
      Αλάβαστρο, Αθήνα, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
     • 28.03.2008
      Πριγκηπέσσα, Θεσσαλονίκη, με Μαρία Θωίδου, Εfren Lopez (βιόλα ντα ρόδα), Κυριάκο Ταπάκη (μπάσο), Λουκά Μεταξά (κρουστά), Κώστα Ράπτη (μπαγιάν)
     • 2008: Περτελήδες (με Ηλία Ανδρεουλάκη, Ν. Τζάνη κ.α.) Καφωδείο Ελληνικό, Θεσσαλονίκη
     • 2008: 42 Δημήτρια Θεσσαλονίκης (με Π.Παυλίδη), Θέατρο Κήπου
     • 2008: Ανοικτές Πρόβες (με Κ.Θεοδώρου), Μικρό Θέατρο

     2007

     • 2007: Θ. Ατζακάς, Κ. Ταπάκης, Π. Στόικος, Τ. Μπάρμπας, Flou, Θεσσαλονίκη
     • 2007: 19ο EthnoJazz Festival, Δημήτρια, με Γ.Λαζαρίδη και Α. Σουσάμογλου, Αίγλη, Θεσσαλονίκη

     2006

     • 2006: Θέατρο Γεράρδου (με dissonArt enemble), Θεσσαλονίκη
     • 2006: Balkan Performings Art Festival (Εύδουσιν) Κρατικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη
     • 2006: Guitar Plus Festival (με dissonArt ensemble), Μακεδονικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
     • 2006: Συναυλία με το project «kara deniz» στον τελικό γύρο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού World Music «Creole» 

     2005

     • 2005: Τερτσίνες, Αίγλη, Θεσσαλονίκη
     • 2005: Cafe Amerikain (με Σωκράτη Μάλαμα, Μαρία Θωίδου), Θεσσαλονίκη

     2004

     • 2004: ΣΩΜΑ (Θ. Ατζακάς, Σ. Σινόπουλος, Β. Chemirani, Α. Ανισέγκος), Φωνές, Αθήνα
     • 2004: Griechenland - Turkey: Treffpunkt Moderner Kunst, Bayer, Leverkusen
     • 2004: Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διεθνές φεστιβάλ ουτιού στη Tetouan του Μαρόκου 
     • 2004: Παρουσίαση έργων του με το ensemble ΣΩΜΑ στο διεθνές φεστιβάλ μουσικής δωματίου "Plush 2004" στην Αγγλία που διοργανώνει ο παγκοσμίου φήμης μουσικός Alfred Brendel.

     2003

     • 2003: Special Units, Die Wabe, Βερολίνο
     • 2003: Berliner Maerchentage, Βερολίνο
     • 2003: Συναυλία με το armos ensemble στην σειρά «Musik der Welt» της Deutsche Welle, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η απονομή των ετήσιων βραβείων μουσικής της Deutsche Welle, στη Βόννη. Aκολούθησε διεθνής αναμετάδοση 
     • 2003:  Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, Βερολίνο 
     • 2003: Διεθνές Φεστιβάλ Montalbane, παρουσίαση δίσκου, διεθνής ραδιοφωνική αναμετάδωση 
     • 2003: εκπροσώπηση της Ελλάδας ως ουτίστας στην παραγωγή τού Διεθνούς Ινστιτούτου Μεσογειακού Θεάτρου (Μασσαλία) «El clavel y la espada» (παραστάσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο). 
     • 2003: συμμετοχή ως μοναδικός Έλληνας μουσικός (ούτι) στην παραγωγή «Odysse 2003», που διοργάνωσε η Unesco σε συνεργασία με τα Yπουργεία Πολιτισμού όλων των χωρών της Μεσογείου (συναυλίες σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία και Λίβανο). 
     • 2003 - 2005: Συμμετοχή (ούτι) στην ηχογράφηση και τις παρουσιάσεις της Installation της Rebecca Horn «Moon Mirror» με μουσική του Νεοζηλανδού συνθέτη Hayden Chisholm (Ισπανία/Mallorca, Πορτογαλλία, Γαλλία/Παρίσι, Αγγλία/Λονδίνο, Γερμανία/Βερολίνο)

     2002

     • 2002: J.S.Jazz, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη
     • 2002: Λζ' Δημήτρια Θεσσαλονίκης (με cornucopia ensemble), Κρατικό Θέατρο
     • 2002:  Mε τον Taner Akyol, Ballhaus, Βερολίνο 
     • 2002: Mαζί με τον Κemal Dinc και τον Arif Sag στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αλεβιτών στο Koeln Arena (40.000 άτομα) στην Κολωνία 
     • 2002: Diyalog Theater Fest 
     • 2002: Ατομική συναυλία στο διεθνές φεστιβάλ λαούτων, στην Δρέσδη

     2001

     • 2001: Haus der Sprache und Literatur, Βόννη
     • 2001: Φεστιβάλ παλιάς μουσικής Cantar Lontano, Iταλία 

     2000

     • 2000: Φεστιβάλ ʼφυτου
     • 2000: Μέλος της πενταμελούς ορχήστρας δωματίου για την A' εκτέλεση της όπερας του Α. Ανισέγκου «Hundeherz»,  βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Michail Bulgakow. (Neukollner Oper, Berlin, 20 παραστάσεις) 

     1998

     • 1998: Trio Vibrato, Βαφοπούλειο, Θεσσαλονίκη 
     • 1998: Σολίστ (κιθάρα, κοντσέρτο Villa Lobos) με την φιλαρμονική του Arad, Ρουμανία 

     1995

     • 1995: Βεατρίκη (με Σπύρο Σακκά), Δημοτικό Θέατρο Πάτρας
     • Σεμινάρια / Masterclasses (28 εγγραφές)

      2020

      • Πραγματοποίηση Εργαστηρίου (διάρκεια 90 λεπτά) στα πλαίσια του 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου Τίτλος: «Ακρόαση του βάθους» Υπότιτλος: Η αρμονική στήλη ως εμπειρικό εργαλείο τονικής επίγνωσης και καλλιέργειας στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2019

      • Διάλεξη - Masterclass - Ωδείο Αθηνών Καλλιτεχνική δράση στo πλαίσιο του προγράμματος Eeemeging+ των δράσεων “Creative Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαστήρι με θέμα «Τροπική μουσική θεωρία και πράξη και αυτοσχεδιασμός» με αποδέκτες τις 5 βρεττανίδες μουσικούς - μέλη του ensemble παλαιάς μουσικής Palisander.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 30.10.2019 Διοργάνωση σεμιναρίου περσικής κλασσικής μουσικής με τους Arman Sigarchi (ούτι) και Hossein Taghinejad (σαντούρι).
      • Προετοιμασία score ενορχήστρωσης, έρευνα, καλλιτεχνική επιμέλεια και εμψύχωση ενδεκαμελούς συνόλου φοιτητών από τις κατευθύνσεις παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής στα πλαίσια της μουσικής παράστασης «Οι δρόμοι των Ήχων – Το ΠΑΜΑΚ στο μέγαρο» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 19-25.08.2019 Καλλιτεχνικός συντονισμός και τεκμηρίωση έντεκα μουσικών εργαστηρίων που εστιάζουν στην εκφραστική επίγνωση του σώματος, στη φωνή, το λόγο, την κίνηση, τον παλμό και τη δόνηση, καθώς και στην ανθρωπολογική έρευνα πεδίου με γενικό τίτλο «Το Παλλόμενο Σώμα» στα πλαίσια της διεθνούς μουσικής κοινότητας Μουσικό Χωριό.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2018

      • 16 – 20.04.2018 Ατομικά μαθήματα και σεμινάρια (15 ώρες) για την ερμηνεία και εκτέλεση στο ούτι, στο ολλανδικό πανεπιστήμιο τεχνών CODARTS (Rotterdam), στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus +.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση, εμψύχωση και συντονισμός της καλλιτεχνικής συμμετοχής της κατεύθυνσης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του ΜΕΤ στο «Φεστιβάλ Γκράφιτι – SKG Festival» σε συνδιοργάνωση με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (9&12/5).

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση, εμψύχωση και συντονισμός της καλλιτεχνικής συμμετοχής της κατεύθυνσης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του ΜΕΤ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τίτλο «Οι Δρόμοι των Ήχων Μετά…».

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση, εμψύχωση και συντονισμός της καλλιτεχνικής συμμετοχής της κατεύθυνσης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του ΜΕΤ στο Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων 2018.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2017

      • Masterclass για το ούτι: η «επιτόπια σύνθεση» και ο αυτοσχεδιασμός στη σύγχρονη τροπική μουσική Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του 22oυ διεθνούς φεστιβάλ Le Suds a Arles (Γαλλία)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση, ερευνητικός και εκπαιδευτικός συντονισμός, σε συνεργασία με το Erasmus +, εργαστηρίων, masterclass και διαλέξεων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΜΕΤ, με το Μιχάλη Κουλουμή (καθηγητής στο Codarts, Rotterdam), με θέμα: «Η τέχνη της ερμηνείας του βιολιού στην τροπική μουσική της Ανατολικής Μεσογείου».
      • Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης του ΤΜΕΤ στα πλαίσια του μαθήματος 26.05.2017 Διοργάνωση και επιστημονική επιμέλεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου – εργαστηρίου με τον Pouya Khorhravesh (kemanche) και τον Reza Samani (tombak) επάνω στη θεωρία και τη μουσική πράξη της ιρανικής κλασσικής μουσικής, με θέμα: «Μελοποιεία και ρυθμολογία στη λόγια και δημοτική μουσική του Ιράν - στύλ, φρασεολογία και τεχνικές».

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • 2006 - 2007: Συντονισμός και διδασκαλία στο masterclass για το ούτι στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ «ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ».

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 1 – 23.08.2016 Έρευνα, καλλιτεχνικός συντονισμός και παρουσίαση της συλλογικής παράστασης «ΔΙΑΠΑΣΩΝ», στα πλαίσια δράσεων του Μουσικού Χωριού 2016. Στην παράσταση έλαβαν μέρος πάνω από 120 μουσικοί, ηθοποιοί και χορευτές σε μία ανθρώπινη αλυσίδα ήχου, λόγου και κίνησης.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • Ιδέα, διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης «Ιστορίες του Βεελζεβούλ: Μία συνάντηση με τον αξιοσημείωτο μουσικό κόσμο του Γεώργιου Γκουρτζίεφ», στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αφηγητές: Θωμάς Κοροβίνης, Σπύρος Σακκάς. Συμμετείχαν μουσικά σύνολα των κατευθύνσεων Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, Σύγχρονης Μουσικής και Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

       Προβολή Δημοσίευσης

      2013

      • Μasterclass για το ούτι σε Γάλλους επαγγελματίες μουσικούς στα πλαίσια της διοργάνωσης DROM ASSOCIATION FOR MODAL MUSIC. http://www.drom-kba.eu

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση, μουσική διδασκαλία ρεπερτορίου και καλλιτεχνική επιμέλεια μουσικής παράστασης στο Ιδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού (Τήνος) με το σύνολο παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ.
      • Διοργάνωση, μουσική διδασκαλία ρεπερτορίου και καλλιτεχνική επιμέλεια μουσικής παράστασης στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων (Κόρινθος) με το σύνολο παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ.
      • Διοργάνωση, μουσική διδασκαλία ρεπερτορίου και καλλιτεχνική επιμέλεια της εναρκτήριας συναυλίας των 48ών Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Συνφάγωμεν», με το σύνολο παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ.

      2012

      • 2012 – 2013 Εισηγητής του εργαστηρίου βιωματικής, αυθόρμητης σύνθεσης «Τρύγος» στο ΑΒΓΟ του Μουσικού Χωριού (Θεσσαλονίκη)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια της εμφάνισης του μουσικού συνόλου του ΤΜΕΤ «Νέοι Πάνες» στο Ίδρυμα Κακογιάννη στην Αθήνα, στα πλαίσια του κύκλου συναυλιών – εκπαιδευτικών εργαστηρίων του ιδρύματος με τίτλο «Γνωρίζοντας τη Μουσική και τους Μουσικούς».  
      • Διοργάνωση & καλλιτεχνική επιμέλεια (μαζί με τον Σωκράτη Σινόπουλο) του μουσικού εργαστηρίου με τίτλο: «Λωξάνδρα & Νέοι Πάνες - Μουσικό Εργαστήριο: αφιέρωμα στο καφέ αμάν».

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διοργάνωση & καλλιτεχνική επιμέλεια (μαζί με τους Γ. Κυριακάκη και Κ. Ράπτη) του μουσικού δρώμενου «80+1» Mουσικό δρώμενο σε επτά μουσικές στάσεις για τα 81α γενέθλια της S.Gubaidulina» στο Μπέη Χαμάμ (Λουτρά Παράδεισος)

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Διάλεξη και σεμινάριο για το ούτι στις μουσικές παραδόσεις της Μικράς Ασίας. Στο Ινστιτούτο Εθνομουσικολογίας της Βιέννης (Institut fuer Musikwissenschaft Wien)

      2011

      • Διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (Θεσσαλονίκη – σταυροδρόμι πολιτισμών)
      • Διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ στις εκδηλώσεις του Τελλόγλειου Πνευματικού Ιδρύματος (Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης)

      2010

      • Διοργάνωση διήμερου μουσικού εργαστηρίου στα πλαίσια του Μαΐου Μουσικής Μέθεξης 2010 με θέμα: Αφιέρωμα στον Αντώνη Απέργη: «H ενορχήστρωση ως δρόμος για την ανανέωση της σύγχρονης λαϊκής δημιουργίας» (Εισηγητές: Αντώνης Απέργης, Θύμιος Ατζακάς) - Μία διήμερη γνωριμία με τις ενορχηστρωτικές πρακτικές, τη μουσική πράξη και το συνθετικό έργο του Αντώνη Απέργη. Διοργάνωση συναυλίας με μουσικό σύνολο φοιτητών από τις κατευθύνσεις ελληνικής παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής: Συναυλία / project του εργαστηρίου: «H ενορχήστρωση ως δρόμος για την ανανέωση της σύγχρονης λαϊκής δημιουργίας».

       Προβολή Δημοσίευσης

      2009

      • Καλλιτεχνικός συντονισμός και επιμέλεια του συναυλιακού αφιερώματος και μουσικού εργαστήριου με προσκεκλημένο τον Ross Daly, στα πλαίσια του Μαίου Μουσικής Μέθεξης 2009.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Δισκογραφία (22 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2021

       • Συλλογικό Ηλεκτρονικό άλμπουμ Ponao - 37 composers against police brutality (2021) Συμμετοχή με το ψηφιακό μουσικό έργο Fragmented Mass

        Προβολή Δημοσίευσης

       2020

       • Lethe by Ensemble Ex Silentio (2020) Ex Silentio Fanie Antonelou – voice Theodora Baka – voice Dimitris Kountouras – recorder & direction Thimios Atzakas – oud Andreas Linos – fiddle & viola da gamba Elektra Miliadou – fiddle & viola da gamba Nikos Varelas – percussion Guest artist: Sokratis Sinopoulos – lyra Jonas Niederstadt - recording producer Ronin de Goede - Cover picture

        Προβολή Δημοσίευσης

       2018

       • Επιμέλεια κειμένων ένθετου, συντονισμός μουσικών, μίξη και editing του επετειακού cd του ΤΜΕΤ (κατεύθυνση ελληνικής παραδοσιακής μουσικής) για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του.
       • Εx Silentio Ensemble – Η Μουσική των Τροβαδούρων στη Θεσσαλονίκη (2018) – Εκδόσεις Νεφέλη Δημήτρης Κούντουρας (έρευνα-διεύθυνση), Θύμιος Ατζακάς (ούτι), Φανή Αντωνέλου (φωνή), Ηλέκτρα Μηλιάδου (βιέλλα)

        Προβολή Δημοσίευσης

       2016

       • Thimios Atzakas – Udopia (2016) Διεθνής διανομή από τη Naxos Το cd Udopia διακρίθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του German Record Critics' Award (Preis der deutschen Schallplattenkritik), στην κατηγορία "Grenzgänge" (Crossover). Την επιτροπή απαρτίζουν 156 έγκριτοι μουσικοκριτικοί, συγγραφείς, μουσικολόγοι και παραγωγοί από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ενώ η διάκριση αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη όσον αφορά στη δισκογραφία. Ο δίσκος είναι παραγωγή της γερμανικής carpe diem https://www.schallplattenkritik.de/bestenlisten/2016/03?c=11 James Wylie (σαξόφωνο, πολίτικη λύρα) Νίκος Παραουλάκης (νέυ) Ηλέκτρα Μηλιάδου (τσέλο, βιόλα ντα γκάμπα) Κώστας Αναστασιάδης (τύμπανα) Δημήτρης Ζαχαράκης (μαρίμπα, κρουστά) Θύμιος Ατζακάς (ούτι, σύνθεση) Έκτακτη συμμετοχή: Αυγερινή Γάτση (τραγούδι) Carpe Diem Records (Germany) 2016

        Προβολή Δημοσίευσης

       2015

       • Εx Silentio – Mneme (2015) Διεθνής διανομή από τη Naxos Theodora Baka – voice, Tobias Schlierf – voice, Thimios Atzakas – ud, arrangements, Andreas Linos – viola da gamba, Elektra Miliadou – viola da gamba, Nikos Varelas – percussion, Dimitris Kountouras – recorder Carpe Diem Records (Germany) 2015

        Προβολή Δημοσίευσης

       2014

       • Μιχάλης Σιγανίδης: 97% (2014) Χάρης Λαμπράκης - νέι, πλήκτρα, Κώστας Αναστασιάδης - τύμπανα, κρουστά, James Wylie - άλτο σαξόφωνο, Δημήτρης Πολυζωίδης - βιόλα , Νίκος "Ζάμπας" Μολύβας – τρομπέτα, Αθανασία Γκούβαρη – μαρίμπα, Ιάσων Γερεμτζές – κρουστά, Λευτέρης Μουμτζής - ηλ. Κιθάρα, Θύμιος Ατζακάς - ηλ. Κιθάρα, Ziya Tabassian – τύμπανα, Θοδωρής Κίτσος – λαούτο, Μιχάλης Σιγανίδης - κοντραμπάσο, ακ. & ηλ. κιθάρα, tapes, ηλεκτρικό μπάσο ΜLK 2013 https://www.ianos.gr/mixalis-siganidis-97-cd-0303543.html

       2012

       • ω-ΣΩΜΑ: Playing with Light (2012) ω-ΣΩΜA "Playing with Light" antonis anissegos (piano), thymios atzakas (el. guitar, oud), shoji hano (drums, voice) gligg 2012 www.gligg-records.com

        Προβολή Δημοσίευσης

       2010

       • 2009 - ΣΩΜΑ (διπλό cd)
        Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα, Αντώνης Ανισέγκος - πιάνο, Σαβίνα Γιαννάτου - τραγούδι, Μαρία Θωίδου - τραγούδι, Μιχάλης Σιγανίδης - κοντραμπάσο
        Defkaz & musicvillage, διανομή Μουσικό Ταχυδρομείο

        Προβολή Δημοσίευσης

       2007

       • 2007 - EAST TO WEST - crossing continents
        Συμμετοχή του track "Underworld" (σύνθεση Θύμιος Ατζακάς, Σάββας Παυλίδης) από το cd "TWO STEPS".
        doublemoon/emi, istanbul 2006
       • 2007 - TWO STEPS
        Σάββας Παυλίδης - σύνθεση, παραγωγή, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, σύνθεση, Johanna Fassbender - τραγούδι
        toca records
       • 2007 - MΥΡΤΑΤΕ
        Θεοδώρα Μπάκα - τραγούδι, Θύμιος Ατζακάς - ούτι, λαούτο, επιμέλεια παραγωγής
        Παντελής Παυλίδης - λύρα, Βijan Chemirani - dombak, bendir. Raumklang (διανομή Harmonia Mundi)

        Προβολή Δημοσίευσης

       2006

       • 2006 - Η ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
        Θανάσης Παπακωσταντίνου
        Θ. Ατζακάς (κιθάρα)
        Λύρα
       • 2006 - LIR ve ATES
        kemal dinc - σάζι, σύνθεση, chamber music ensemble drama,
        Θύμιος Ατζακάς -  ούτι
        kalan, istanbul 2006

       2004

       • 2004 - TΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΛΛΙΑ
        Μαρία Θωίδου - μουσική, στίχοι, τραγούδι
        Σωκράτης Μάλαμας - τραγούδι
        Θύμιος Ατζακάς - ενορχήστρωση, παραγωγή, ούτι, κιθάρα
        Λύρα

        Προβολή Δημοσίευσης

       2003

       • 2003 - MOONMIRROR
        Hayden Chisholm - σύνθεση, μπάσσο κλαρινέτο
        Θύμιος Ατζακάς - ούτι
        Denizhan Kocer - τραγούδι
        Gareth Lubbe - βιόλα
        Adrian Brendel - τσέλλο
        Rhani Krija - κρουστά

       2002

       • 2002 - TOPOGRAFIA
        Έργα και αυτοσχεδιασμοί για ούτι και κιθάρα
        Θύμιος Ατζακάς - ούτι, κιθάρα
       • 2002 - ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
        Γιώργος Σφυρίδης - σύνθεση
        Νίκος Παπάζογλου - τραγούδι
        Μαρία Θωίδου - τραγούδι
        Θύμιος Ατζακάς - ούτι
        Λύρα

       2000

       • 2000 - LIVE IN DOM FORUM
        Armos Ensemble
        POP
       • 2000 - ΗΧΟΙ ΑΙΩΝΩΝ
        Παντελής Παυλίδης - σύνθεση, λύρα
        Armos Ensemble
        Θύμιος Ατζακάς - επιμέλεια παραγωγής, ενορχήστρωση, ούτι, λαούτο
        Ιris - εκδόσεις Κυριακίδη

       1998

       1987

       • Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ (1997) Mαρία Θωίδου – μουσική, στίχοι Θύμιος Ατζακάς – ούτι, κιθάρα Μύλος https://www.discogs.com/Μαρία-Θωίδου-Η-Γυναίκα-Και-Το-Μήλο/release/5397708
       • Άλλα (13 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2020

        • Πραγματοποίηση Εργαστηρίου (διάρκεια 90 λεπτά) στα πλαίσια του 12ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου Τίτλος: «Ακρόαση του βάθους» Υπότιτλος: Η αρμονική στήλη ως εμπειρικό εργαλείο τονικής επίγνωσης και καλλιέργειας στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2019

        • 7&8.06.2019 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - «Φράγκοι και Βενετοί στη Μεσσηνία.  Διερευνώντας το δυτικό παρελθόν της Πελοποννήσου» Συμμετοχή με το σύνολο παλαιάς μουσικής ex silentio παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου.

         Προβολή Δημοσίευσης

        2018

        • Προετοιμασία score ενορχήστρωσης, έρευνα, καλλιτεχνική επιμέλεια και εμψύχωση ενδεκαμελούς συνόλου φοιτητών από τις κατευθύνσεις παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής στα πλαίσια μουσικής παράστασης για το 8ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ με θέμα «σύγχρονες αναγνώσεις επάνω στο έργο του Δημήτριου Καντεμίρη».

         Προβολή Δημοσίευσης

        • 4 - 11.02.2018 Ανακοίνωση με τίτλο «The “Greek Raga”: reflections on improvisation in contemporary Greek modal music», στο συνέδριο IGNCA under the'Bharat Vidya Prayojana' of IGNCA με τίτλο "DEMETRIOS GALANOS AND HIS LEGACY: Indo-Greek scholarship 1795-2018" in two places, στο New Delhi (3rd and 4 th February, 2018) και Varanasi (8th, 9th, 10th Feb 2018).

        2015

        • Άνοιγμα του διεθνούς συνεδρίου σαμανισμού στο Συνεδριακό Κέντρο Δελφών // Διοργάνωση: International Society for Academic Research on Shamanism // Θύμιος Ατζακάς – επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια παράστασης με θέμα: «Μουσική και έκσταση», ούτι, λαούτο // Αυγερινή Γάτση – τραγούδι // James Wylie – λύρα // Νίκος Παραουλάκης – νέυ

         Προβολή Δημοσίευσης

        • Συντονισμός πάνελ στην Ημερίδα με τίτλο «Η διδασκαλία των εγχόρδων οργάνων στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή και προοπτικές»

         Προβολή Δημοσίευσης

        2010

        • ΣΩΜΑ / Θύμιος Ατζακάς (ούτι) - Αντώνης Ανισέγκος (πιάνο)
         σύμπραξη με τους
         Σαβίνα Γιαννάτου (τραγούδι)
         Μιχάλη Σιγανίδη (κοντραμπάσο)
         Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα, λαούτο)
         Bijan Chemirani (zarb, daf, bendir)
         Wu-Wei (sheng)
         Μαργαρίτα Παπάζογλου (χορός)
         Το ΣΩΜΑ γεννήθηκε στο Βερολίνο τον 21ο αιώνα μετά από διαφορετικές καλλιτεχνικές συγκυρίες και συνευρέσεις.  Ο πυρήνας (Α. Ανισέγκος, Θ. Ατζακάς) τροφοδοτείται από την σύμπραξη με σημαντικούς αντιπροσώπους από διαφορετικές μ

        2009

        • Εισήγηση/παρουσίαση για την μουσική και εκπαιδευτική προσφορά του Ross Daly, στα πλαίσια της διοργάνωσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ, Μάιος Μουσικής Μέθεξης 2009.
        • Ανακοίνωση με τίτλο «Το ούτι και το λαϊκό τραγούδι της Μικράς Ασίας και Κωνσταντινούπολης», στα πλαίσια της διοργάνωσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ.

        2008

        • Καλλιτεχνική εκπροσώπηση του «plush music» (βρετανική εταιρία παραγωγής και προβολής μουσικών παραστάσεων)
         Από τον Ιανουάριο του 2008, ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος των καλλιτεχνικών προτάσεων παραγωγής από Έλληνες καλλιτέχνες για τον τομέα world music του plush music. 

        2006

        • Το Μουσικό Χωριό (2006 - 2010)
         Καλλιτεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Μουσικών Παρεμβάσεων «arTree» (Θύμιος Ατζακάς, Γιώργος - Εμμανουήλ Λαζαρίδης - Κώστας Μακρυγιαννάκης).
         Για άμεση πρόσβαση στις μουσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες (βιντεοσκοπήσεις από 150 μουσικές παραστάσεις και δρώμενα χορού και θεάτρου, φωτογραφίες), αναλυτική παρουσίαση των εργαστήρίων/masterclasses των τελευταίων  5 ετών και προγράμματα συναυλιών, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ι

        2001

        • Tropos Quartett Berlin (2001 - 2004)
         Tέσσερις μουσικοί αναζητούν τις κοινές ρίζες της ευρωπαϊκής μουσικής.
         Δοσμένοι τόσο στην έντεχνη μουσική, όσο και στην μελέτη και ερμηνεία της παραδοσιακής και παλιάς μουσικής, έχουν κοινό όραμα: να ανιχνεύσουν την κρύπτη της μουσικής-συλλογικής μνήμης.  
         Τρεις φωνές και ποικίλα ιστορικά και παραδοσιακά όργανα ερμηνεύουν μουσική από την αρχαιότητα ως σήμερα, με έργα γραμμένα για το κουαρτέτο. Kοσμικά τραγούδια και χοροί από την Ελλάδα, την Μαύρη

        1999

        • Armos Ensemble (1999 - 2008)
         Πειραματικό επταμελές μουσικό σύνολο, με μέλη αναγνωρισμένους ερμηνευτές ιστορικών μουσικών οργάνων της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνεργασία με την τραγουδοποιό Μαρία Θωίδου. Στόχος του η εκτέλεση σύγχρονης τροπικής μουσικής. Ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και συχνές εμφανίσεις σε Γερμανία, Ελβετία, Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα.
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font