Χατζή Βελή Αϊντίν
 • 2310 891.155
 • aydinveli uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 415

  Χατζή Βελή Αϊντίν

  Αποσπασμένο Προσωπικό
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΒΣ0725)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές της οθωμανικής γλώσσας μέσω των κειμένων της. Το μάθημα στοχεύει να εμπλουτίσει τους φοιτητές με τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης της οθωμανικής, η οποία γράφεται στο αραβοπερσικό αλφάβητο. Πρόκειται για μια γλώσσα που δεν μιλιέται πια, αλλά διατηρείται καταγεγραμμένη στην τεράστια λογοτεχνική της παραγωγή, καθώς και στα επίσημα έγγραφα.

  Η οθωμανική γλώσσα υπέστη και αυτή αλλαγές, όπως άλλωστε πολλές γλώσσες, κυρίως κατά της περίοδο 1300-1928, δηλαδή στο διάστημα των έξι αιώνων της ύπαρξής της, οπότε οι γραμματικοί τύποι και το λεξιλόγιο-ιδίως παλιότερες εκφράσεις- τροποποιήθηκαν σταδιακά, εξαφανίστηκαν ή αντικαταστάθηκαν από νεώτερους. Το αραβοπερσικό αλφάβητο είναι δάνειο της περσικής πολιτιστικής επίδρασης του 14ου αιώνα. Την ίδια εποχή υιοθετήθηκαν πολλά γλωσσικά δάνεια από την αραβική και την περσική γλώσσα, καθώς και γραμματοσυντακτικές δομές από την περσική.

  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό, αρχικά θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στην παλαιοτουρκική γραφή και στη συνέχεια θα αρχίσουν να επεξεργάζονται απλά κείμενα. Κατά τη διδασκαλία θα επαναλαμβάνονται συχνά οι γραμματοσυντακτικοί κανόνες της τουρκικής γλώσσας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν ακόμη με τα αραβικά και περσικά στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην οθωμανική γλώσσα. Τέλος, άλλος βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές της χρήσης των λεξικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα συναντούν στα κείμενα.

  • ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΒΣ0836)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας με ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα

   

   

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ητές ένα ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην τουρκική γλώσσα. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας και το ανάλογο λεξιλόγιο. Σε κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται κείμενα που καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, όπως βιογραφίες, αφηγήσεις, άρθρα, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να εφαρμόζουν την αποκτημένη γνώση της γλώσσας με ασκήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τουρκική γλώσσα

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0107-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο που επιτυγχάνεται με τη μελέτη κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Η κατανόηση των γραπτών κειμένων επιτυγχάνεται με τη συντακτική ανάλυση και την απόδοση στην ελληνική της σχετικής με το κείμενο τουρκικής ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων-ιδιωματισμών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται με συζήτηση βασισμένη στα γραπτά κείμενα. Τα κείμενα επιλέγονται από διάφορες πηγές, όπως βιβλία, εφημερίδες ή διάφορους ιστοτόπους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη κι έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε οι φοιτήτριες/ητές να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων.

  • ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0108-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά κι εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα της Τουρκίας, καθώς και στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.