Διαχείριση παραπόνων φοιτητών


Οι φοιτητές μπορούν να εκφράζουν τυχόν παράπονά τους στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που τους έχει ανατεθεί. Εφόσον δεν επιλυθεί το πρόβλημά τους μπορούν να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή κ. Βασίλειο Αλετρά (Γραφείο 410, 4ος όροφος, valetras@uom.edu.gr).


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font