Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

Έναρξη μαθημάτων Α’ εξαμήνου: 12/10/2020.

Έναρξη μαθημάτων Γ’, Ε’, Ζ’ εξαμήνων: 5/10/2020.

 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ. 1/17-9-2020 της Συνέλευσης του Τμήματός μας, όπως επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 3/1-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εξαιρούνται τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας τα οποία προσφέρονται σε εισερχόμενους/νες φοιτητές/τριες “ERASMUS” και αλλοδαπούς φοιτητές/τριες μη φυσικούς ομιλητές/τριες.

 

Οι σύνδεσμοι (links) για τη σύνδεσή σας για την παρακολούθηση των διδασκομένων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα είναι διαθέσιμοι στις διαδικτυακές υπηρεσίες:

i) https://openeclass.uom.gr/ ή/και ii) http://compus.uom.gr/