ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Εξετάσεις Ιουνίου - Ιουλίου Ακαδ. Έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 24/28.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, με δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των Τμημάτων, στο πλαίσιο κάλυψης των εξεταστικών αναγκών τους.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

Σημαντικές Οδηγίες:

1) ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις, ανεξαρτήτως πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και μεθοδολογίας εξέτασης, είναι η πραγματοποίηση της εγγραφής σας στο κεντρικό e-class, μέσα στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί (5.6.2020). H εγγραφή σας στο e- class και η συμμετοχή σας στις εξετάσεις γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των ιδρυματικών σας google λογαριασμών (xxxx@uom.edu.gr).

 2) Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες από τους διδάσκοντες/ουσες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα επιμέρους εξεταζόμενα μαθήματα.