Πρόγραμμα Σπουδών


  • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών