Πρόγραμμα Σπουδών


  • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
Δεν επιλέχθηκε εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font