Μπαλτά Κυριακή (Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών & Εργαστήρια τΜΕΤ)
 • 2310 891.338
 • balta uom.gr
 • Γραφείο: 2ο υπόγειο, επίπεδο πάρκινγκ, Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (Τέχνες)

  Μπαλτά Κυριακή (Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών & Εργαστήρια τΜΕΤ)

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
  Βιβλιοθηκονόμος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ - ΤΕΧΝΕΣ (Πράξη Πρύτανη 3121/22-2-18)

  Βιογραφικό