Μπογιάννος Απόστολος
  • 2310 891.803
  • bogianos uom.gr
  • Γραφείο: 2ο υπόγειο, επίπεδο πάρκινγκ, Εργαστήριο Η/Υ ΤΜΕΤ

    Μπογιάννος Απόστολος

    Γραμματεία Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
    Εξυπηρέτηση Χρηστών Η/Υ