Μπόικος Σπυρίδων
 • 2310 891.779
 • boikos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 207

  Μπόικος Σπυρίδων

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003)

   

  M.A. in Economics, University of Guelph, (2007)    

                                   

  Ph.D. in Economics, University of Milan (2013)

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Economic Growth
  • Economic Development
  • Macroeconomics
  • Applied Econometrics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
   (ΟΙ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α’ εξάμηνο)

  ΟΙ0104 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ/ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO168/


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι παρουσιάζονται όλα εκείνα τα εργαλεία της μαθηματικής επιστήμης ώστε αφενός να μπορούν οι φοιτητές/τριες να συνεχίσουν σε πιο προχωρημένες μαθηματικές έννοιες στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ και αφετέρου να έχουν τις βάσεις ώστε να παρακολουθήσουν και να επεξεργαστούν θέματα της οικονομικής επιστήμης που εμπίπτουν σε μαθήματα όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία καθώς και Οικονομετρία. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα θα αναλυθούν τα εξής θέματα: θεωρίες συνόλων, κυρτά σύνολα, ιδιότητες πραγματικών αριθμών, θεμελίωση πραγματικών συναρτήσεων, συνέχεια συναρτήσεων,  ακολουθίες, έννοιες των μαθηματικών χρηματοδότησης, παράγωγοι και ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, θεωρήματα συναρτήσεων  μιας μεταβλητής, σειρές Taylor, εφαρμογές παραγώγων συναρτήσεων μιας μεταβλητής στα οικονομικά, αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές ολοκληρωμάτων στα οικονομικά. Επιπλέον στο μάθημα θα καλυφθεί η άλγεβρα μητρών που περιλαμβάνει πράξεις με μήτρες, αναστροφή μήτρας, ίχνος μήτρας, ορίζουσες και αντίστροφες μήτρες. Θα καλυφθούν επίσης η θεωρία διανυσμάτων και οι διανυσματικοί χώροι καθώς και η επίλυση γραμμικών συστημάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν  οι συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και η παραγώγιση αυτών.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί και να χειρίζεται τα εργαλεία και τις μεθόδους της μαθηματικής ανάλυσης και θεωρίας.
  • χρησιμοποίει τις γνώσεις στη μαθηματική επιστήμη ώστε να κατανοεί, επεξεργάζεται και να αναλύει προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.  

  Γενικές Ικανότητες

  Οι γενικές ικανότητες που θα αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι: λήψη αποφάσεων και αυτόνομη εργασία.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  · Εισαγωγικές έννοιες
  · Συναρτήσεις και συνέχεια συναρτήσεων
  · Ακολουθίες
  · Μαθηματικά χρηματοδότησης
  · Παράγωγοι μιας μεταβλητής
  · Θεωρήματα και σειρές Taylor
  · Ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής
  · Οικονομικές εφαρμογές παραγώγων
  · Αόριστο ολοκλήρωμα
  · Ορισμένο ολοκλήρωμα
  · Οικονομικές εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος
  · Άλγεβρα μητρών
  · Διανύσματα και διανυσματικοί χώροι
  · Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
  · Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  188

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική Εξέταση:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R. και Stengos, T. (2012). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Τσουλφίδης Λευτέρης, (2002), Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Μυλωνάς Ν. Και Γ. Σαραφόπουλος (2015), Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Alpha C. Chiang και Kevin Wainwright (2009). Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Κριτική.

   

   

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
   (ΜΑΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
   (ΜΟΕ301)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
   (ΟΙ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0801 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0801

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Z’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

   ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO169/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί πλήρως τα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης,
  • χρησιμοποιεί με ευχέρεια διαφορικές εξισώσεις για την επίλυση των παραπάνω υποδειγμάτων καθώς και την τεχνική δυναμικής βελτιστοποίησης,
  • αναλύει κριτικά και να αξιολογεί τα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης.

  Γενικές Ικανότητες

  -Αυτόνομη εργασία.

  -Κριτική ανάλυση.

  -Αναλυτική σκέψη.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Μεγέθυνση
  • Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Ειδικά Ζητήματα στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Ταχύτητα Σύγκλισης στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Εισαγωγή στην τεχνική της δυναμικής βελτιστοποίησης (μέθοδος του Hamilton)
  • Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα με Διαχρονική Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας (υπόδειγμα του Ramsey)
  • Το Ενδογενές Υπόδειγμα ΑΚ
  • Το Ενδογενές Υπόδειγμα της Εκμάθησης
  • Τεχνολογική Πρόοδος και Συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου
  • Ενδογενή Υποδείγματα με Συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου σε έναν και δύο τομείς παραγωγής
  • Εμπειρικές Αναλύσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass όπου θα ανεβάζονται διάφορα άρθρα καθώς και χρήση διαφανειών.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Βαρελάς, Ε. (2017), Εξωγενής Οικονομική Μεγέθυνση, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  • Καλαϊτζιδάκης, Π. & Καλυβίτης, Σ. (2008), Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική, Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

   

   

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0617-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0617-1   - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0617-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO170/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα διερευνηθούν υποδείγματα τύπου AD-AS τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από μικροοικονομική θεμελίωση που είναι όμως χρήσιμα για την κατανόηση με απλό τρόπο των βασικών αρχών της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθεί με μαθηματική θεμελίωση ο ρόλος των προσδοκιών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εξεταστούν υποδείγματα γενικής ισορροπίας με μικροοικονομική θεμελίωση όπου οι αποφάσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων λαμβάνονται κατά άριστο τρόπο στις διάφορες περιόδους. Τα υποδείγματα που θα παρουσιάσουμε για λόγους απλούστευσης βασίζονται σε δύο περιόδους. Και στα δύο μέρη θα δοθεί έμφαση σε θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για τη διόρθωση των ατελειών των αγορών. Αν μείνει χρόνος θα παρουσιαστούν η θεωρία των πραγματικών επιχειρηματικών διακυμάνσεων και το βασικό δυναμικό υπόδειγμα βέλτιστης οικονομικής μεγέθυνσης σε άπειρο διακριτό χρόνο.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
  • παρουσιάζει με μαθηματικές μεθόδους τα βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  • αξιολογεί και να προβλέπει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής.
  • αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

  Γενικές Ικανότητες

  •  Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μέρος Α΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα της μορφής ΑS-AD

  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Επίλυση στατικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες
  • Επίλυση δυναμικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες
  • Επίλυση βασικών στατικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική
  • Επίλυση βασικών δυναμικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική
  • Βέλτιστη νομισματική πολιτική, το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας και στασιμοπληθωρισμός σε υποδείγματα AS-AD
  • Ανάλυση βιωσιμότητας δημοσίου χρέους

  Μέρος Β΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση

  • Εισαγωγή
  • Παρουσίαση ενός βασικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας
  • Παρουσίαση υποδείγματος με δημόσιο τομέα και οικονομική πολιτική
  • Ο ρόλος της αβεβαιότητας στη μακροοικονομία
  • Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή αγαθών δημόσιου χαρακτήρα
  • Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή εξωτερικοτήτων
  • Οφέλη και κόστη της δημοσιονομικής πολιτικής και το βέλτιστο μέγεθος του δημόσιου τομέα
  • Θεωρία των πραγματικών οικονομικών διακυμάνσεων (αν μείνει χρόνος)

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  106

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική Εξέταση:

  • Επίλυση προβλημάτων

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Οικονομίδης Γ. και Φιλιππόπουλος Α., Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε., 2017.
  • Romer D., Προχωρημένη Μακροοικονομική, Εκδόσεις Γ. Δάρδανος-Κ. Δάρδανος Ο.Ε., 2006.
  • Scarth W., Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, 2004.

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2023

   • Boikos S., Panagiotidis T., Serenidou E. and Stengos T. 2023. 'Revisiting the Mankiw et al. (1992) growth regressions', Economics and Business Letters, 12(3), 241-247.
   • Boikos S., Bucci A. and Sequeira T.N. 2023. 'May human capital rescue the empty planet?', Economics Letters, 132, 111352.
   • Boikos S., Bournakis I., Christopoulos D. and McAdam P. 2023. 'Financial reforms and innovation: A micro-macro perspective', Journal of International Money and Finance, 102820.
   • Boikos S., Pinar M. and Stengos T. 2023. 'Bribery, on-the-job training, and firm performance', Small Business Economics, 60(1), 37-58.

   2022

   • Boikos S., Panagiotidis T. and Voucharas G. 2022. 'Financial development, reforms and growth', Economic Modelling, 108, 105734.
   • Boikos S., Bucci A. and Stengos T. 2022. 'Leisure and innovation in horizontal R&D-based growth', Economic Modelling, 107, 105730.

   2020

   • Boikos, S. 2020. 'Capital utilization, obsolescence and technological progress', The Journal of Economic Asymmetries, 22, e00170.

   2016

   • Boikos S. 2016. 'Corruption, Public Expenditure and Human Capital Accumulation', Review of Economic Analysis, vol.6, p. 17-45.

   2013

   • Boikos S., Bucci A. and Stengos T. 2013. 'Non-Monotonicity of Fertility in Human Capital Accumulation and Economic Growth', Journal of Macroeconomics, vol.38A, p. 44-59
   • Άλλα (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2018

    • AMEF2018, 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, April, 2018, ” A Growth Model of Financial Reforms and R&D Investment”.

    2017

    • Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Rethymno, Greece, May, 2017, “Leisure Externalities, Routinization and Labor Productivity in an Endogenous Growth Model”.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font