Μπόϊκος Σπυρίδων
 • 2310 891.779
 • boikos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 401

  Μπόϊκος Σπυρίδων

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (2003)

   

  M.A. in Economics, University of Guelph, (2007)    

                                   

  Ph.D. in Economics, University of Milan (2013)

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Economic Growth
  • Economic Development
  • Macroeconomics
  • Applied Econometrics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
   (ΟΙ0104)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Μπόικος Σπύρος

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                  Διαλέξεις

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO114/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι παρουσιάζονται όλα εκείνα τα εργαλεία της μαθηματικής επιστήμης ώστε αφενός να μπορούν οι φοιτητές να συνεχίσουν σε πιο προχωρημένες μαθηματικές έννοιες στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ και αφετέρου να έχουν τις βάσεις ώστε να παρακολουθήσουν και να επεξεργαστούν θέματα της οικονομικής επιστήμης που εμπίπτουν σε μαθήματα όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία καθώς και Οικονομετρία. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα θα αναλυθούν τα εξής θέματα: θεωρίες συνόλων, κυρτά σύνολα, ιδιότητες πραγματικών αριθμών, θεμελίωση πραγματικών συναρτήσεων, συνέχεια συναρτήσεων,  ακολουθίες, έννοιες των μαθηματικών χρηματοδότησης, παράγωγοι και ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, θεωρήματα συναρτήσεων  μιας μεταβλητής, σειρές Taylor, εφαρμογές παραγώγων συναρτήσεων μιας μεταβλητής στα οικονομικά, αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές ολοκληρωμάτων στα οικονομικά. Επιπλέον στο μάθημα θα καλυφθεί η άλγεβρα μητρών που περιλαμβάνει πράξεις με μήτρες, αναστροφή μήτρας, ίχνος μήτρας, ορίζουσες και αντίστροφες μήτρες. Θα καλυφθούν επίσης η θεωρία διανυσμάτων και οι διανυσματικοί χώροι καθώς και η επίλυση γραμμικών συστημάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν  οι συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και η παραγώγιση αυτών.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί και να χειρίζεται τα εργαλεία και τις μεθόδους της μαθηματικής ανάλυσης και θεωρίας.
  • χρησιμοποίει τις γνώσεις στη μαθηματική επιστήμη ώστε να κατανοεί, επεξεργάζεται και να αναλύει προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.  
  •  

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Εισαγωγικές έννοιες (κεφ. 1 Τ, 1 Η)

  · Συναρτήσεις και συνέχεια συναρτήσεων (κεφ. 2 και 4 Τ, 1 και 4 Η)

  · Ακολουθίες (κεφ. 5 Τ, 3 Η)

  · Μαθηματικά χρηματοδότησης (κεφ. 6 Τ, 3 Η)

  · Παράγωγοι μιας μεταβλητής (κεφ. 7 Τ, 5 Η)

  · Θεωρήματα και σειρές Taylor (κεφ. 9 T, 5 H)

  · Ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής (κεφ. 10 Τ, 6 Η)

  · Οικονομικές εφαρμογές παραγώγων (κεφ. 11 Τ, 5 και 6 Η)

  · Αόριστο ολοκλήρωμα (κεφ. 12 Τ, 16 Η)

  · Ορισμένο ολοκλήρωμα (κεφ. 14 Τ, 16 Η)

  · Οικονομικές εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (κεφ. 15 Τ, 16 Η)

  · Άλγεβρα μητρών (κεφ. 16 Τ, 8 και 9 Η)

  · Διανύσματα και διανυσματικοί χώροι (κεφ. 17 Τ, 10 Η)

  · Συστήματα γραμμικών εξισώσεων (κεφ. 18 Τ, 7 Η)

  · Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (κεφ. 21 Τ, 11 Η)

   

  Τ= Τσουλφίδης, Η = Hoy κ.α.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

   

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

   

   

  Αυτόνομη μελέτη

  188

   

  Σύνολο Μαθήματος

  240

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Τσουλφίδης Λευτέρης, (2002), Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R. και Stengos, T. (2012). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Μοσχίδης Οδ., (2018), Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Αλτιντζή Α. Άγγελος.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
   (ΜΑΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ II
   (ΜΟΕ301)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
   (ΟΙ0801)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0801

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε& Z

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΪΚΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5.5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO110/index.php

   

   

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί πλήρως τα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης,
  • χρησιμοποιεί με ευχέρεια διαφορικές εξισώσεις για την επίλυση των παραπάνω υποδειγμάτων καθώς και την τεχνική δυναμικής βελτιστοποίησης,
  • αναλύει κριτικά και να αξιολογεί τα υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης.

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  -Αυτόνομη εργασία.

  -Κριτική ανάλυση.

  -Αναλυτική σκέψη.

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Μεγέθυνση
  • Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Ειδικά Ζητήματα στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Ταχύτητα Σύγκλισης στο Νεοκλασικό Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Εισαγωγή στην τεχνική της δυναμικής βελτιστοποίησης (μέθοδος του Hamilton)
  • Το Νεοκλασικό Υπόδειγμα με Διαχρονική Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας (υπόδειγμα του Ramsey)
  • Το Ενδογενές Υπόδειγμα ΑΚ
  • Το Ενδογενές Υπόδειγμα με Παραγωγή Ανθρώπινου Κεφαλαίου και ένα τομέα παραγωγής
  • Το Ενδογενές Υπόδειγμα της Εκμάθησης
  • Τεχνολογική Πρόοδος και Συσσώρευση Ανθρώπινου Κεφαλαίου
  • Ενδογενές Υπόδειγμα Μεγέθυνσης με Δημόσιες Δαπάνες
  • Εμπειρικές Αναλύσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης
  • Υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

   

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus όπου θα ανεβάζονται διάφορα άρθρα καθώς και χρήση διαφανειών.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

                          52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  ΣύνολοΜαθήματος

  165

  Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων.

   

   

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Βαρελάς, Ε. (2017), Εξωγενής Οικονομική Μεγέθυνση, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  • Καλαϊτζιδάκης, Π. & Καλυβίτης, Σ. (2008), Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική, Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2019-2020

   

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0617-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0617-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Προχωρημένη Μακροοικονομική

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Μπόικος Σπύρος

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO193/index.php

   (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα διερευνηθούν υποδείγματα τύπου AD-AS τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από μικροοικονομική θεμελίωση που είναι όμως χρήσιμα για την κατανόηση με απλό τρόπο των βασικών αρχών της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθεί με μαθηματική θεμελίωση ο ρόλος των προσδοκιών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εξεταστούν υποδείγματα γενικής ισορροπίας με μικροοικονομική θεμελίωση όπου οι αποφάσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων λαμβάνονται κατά άριστο τρόπο στις διάφορες περιόδους. Τα υποδείγματα που θα παρουσιάσουμε για λόγους απλούστευσης βασίζονται σε δύο περιόδους. Και στα δύο μέρη θα δοθεί έμφαση σε θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής για τη διόρθωση των ατελειών των αγορών. Αν μείνει χρόνος θα παρουσιαστεί η θεωρία των πραγματικών επιχειρηματικών διακυμάνσεων.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
  • παρουσιάζει με μαθηματικές μεθόδους τα βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  • αξιολογεί και να προβλέπει τα αποτελέσματα συγκεκριμένων μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής.
  • αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Λήψη αποφάσεων.

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μέρος Α΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα της μορφής ΑS-AD

  · Εισαγωγικές έννοιες

  · Μέθοδοι επίλυσης στατικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες

  · Επίλυση βασικών στατικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική

  · Μέθοδοι επίλυσης δυναμικών υποδειγμάτων με ορθολογικές προσδοκίες

  · Επίλυση βασικών στατικών υποδειγμάτων AS-AD και οικονομική πολιτική

  · Βέλτιστη νομισματική πολιτική, το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας και   στασιμοπληθωρισμός σε υποδείγματα AS-AD

  · Ανάλυση βιωσιμότητας δημοσίου χρέους

   

  Μέρος Β΄: Μακροοικονομικά υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση

  · Εισαγωγή

  · Παρουσίαση ενός βασικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας

  · Παρουσίαση υποδείγματος με δημόσιο τομέα και οικονομική πολιτική

  · Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή αγαθών δημόσιου χαρακτήρα

  · Στρεβλώσεις στις αγορές με τη μορφή εξωτερικοτήτων

  · Βέλτιστο μέγεθος του δημοσίου τομέα

  · Θεωρία των πραγματικών οικονομικών διακυμάνσεων (αν μείνει χρόνος)

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  106

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση:

  • Επίλυση προβλημάτων

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Οικονομίδης Γ. και Φιλιππόπουλος Α., Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε., 2017.
  • Romer D., Προχωρημένη Μακροοικονομική, Εκδόσεις Γ. Δάρδανος-Κ. Δάρδανος Ο.Ε., 2006.
  • Scarth W., Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, 2004.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

   

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2016

   • Boikos S. 2016. 'Corruption, Public Expenditure and Human Capital Accumulation', Review of Economic Analysis, vol.6, p. 17-45.

   2013

   • Boikos S., Bucci A. and Stengos T. 2013. 'Non-Monotonicity of Fertility in Human Capital Accumulation and Economic Growth', Journal of Macroeconomics, vol.38A, p. 44-59
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2018

    • AMEF2018, 4th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, April, 2018, ” A Growth Model of Financial Reforms and R&D Investment”.

    2017

    • Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, University of Crete, Rethymno, Greece, May, 2017, “Leisure Externalities, Routinization and Labor Productivity in an Endogenous Growth Model”.