Μποζίνης Αθανάσιος
 • 2310 891.658
 • bozinis uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 430

  Μποζίνης Αθανάσιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες - Βιοασφάλεια»

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο «Διεθνών - Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» (ΔΕΟΠΣ), με κατεύθυνση «Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Μεταπτυχιακό  της «Ιατρικής Σχολής» του «Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΕΚΠΑ) στην «Διεθνή Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» (M.Sc. In “International Medicine / Health – Crisis Management”), με κατεύθυνση «Ιατρική των Καταστροφών».
  • Διδακτορικό Δίπλωμα τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Εφαρμογές και Επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Διεθνείς Οικονομικές και Πολιτικές Σχέσεις: Ηλεκτρονική Οικονομική Παγκοσμιοποίηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατική Διακυβέρνηση» (2006).
  • Επισκέπτης Ερευνητικός Εταίρος (Visiting Research Fellow) για θέματα «Κυβερνοπολιτικής» στο κέντρο για την «Τεχνολογία και τις Παγκόσμιες Σχέσεις», (Center for Technology and Global Affairs) του τμήματος «Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων» (Department of Politics and International Relations – DPIR) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης - University of Oxford (UK) 2018.
  • Αναπληρωτής Εταίρος με διορισμό (Associate Fellow by Appointment), στον τομέα των «Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Μελετών» (European and Eurasian Studies) στην «Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (USA), - The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS Europe) of Johns Hopkins University, με επικέντρωση έρευνας στις «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Νέες Τεχνολογίες και τις Υβριδικές Απειλές», 2019 – 2020 & 2020 – 2021.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία της Τεχνολογίας
  • Κυβερνοπολιτική και Ψηφιακή Στρατηγική στις Διεθνείς Σχέσεις
  • Βιοασφάλεια και Υβριδικές Απειλές
  • Νέες Τεχνολογίες και Παγκόσμιοι Καταστροφικοί Κίνδυνοι

   

   

  Επιπλέον

  Πρόγραμμα Εξειδίκευσης σε «Λήψη Αποφάσεων, Κρίση και Διαπραγμάτευση», Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2007).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (Δ1-28015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των επιπτώσεων της Παγκόσμια Υγείας και των Βιολογικών Κινδύνων - Απειλών στα κράτη. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι Παγκόσμιες Οικονομικές και Πολιτικές επιπτώσεις της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας (Νέες Ασθένειες, Επιδημίες, Δημόσια Υγεία, Φάρμακα - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και Πρόληψη), και οι Πολιτικές Ασφάλειας (Biosecurity Policy) των κυβερνήσεων, απέναντι σε Βιολογικές Απειλές και Βιολογικούς Κινδύνους (Επιδημίες και Βιοτρομοκρατία). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Παγκόσμια Συνεργασία των κρατών και στον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ? World Health Organization), με σκοπό την αποτελεσματική Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Υγείας και την αντιμετώπιση των Παγκόσμιων Προβλημάτων Υγείας λόγω της Παγκόσμιας Ανάπτυξης ? Κλιματικής Αλλαγής ? Φτώχειας ? Πολεμικών Συρράξεων και Μετανάστευσης. Τέλος θα αναλυθούν θέματα Δημόσιας Πολιτικής της Υγείας (Public Health Policy) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

  •  Ιστορική αναδρομή της Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και εισαγωγή στην Δημόσια Υγεία.
  •  Δημόσια Υγεία και Βασικά Χαρακτηριστικά Νόσων του Πληθυσμού.
  •  Κράτη, Παγκόσμια Ανάπτυξη και Δείκτες Υγείας ? Ταξινόμηση κρατών.
  •  Παγκοσμιοποίηση και Παγκόσμια Ανάπτυξη - Φτώχεια και Λοιμώδες Νόσοι.
  •  Βιολογικές Απειλές ? Βιολογικοί Κίνδυνοι και Πολιτικές Βιοασφάλειας.
  •  Βιοτρομοκρατία, Βιολογικά όπλα και Βιολογικός Πόλεμος.
  •  Τεχνολογικά Αντίμετρα και Στρατηγικές αντιμετώπισης της Βιοτρομοκρατίας.
  •  Μαζικές Καταστροφές - Ιατρική των Καταστροφών και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.
  •  Επιδημίες, Μέτρα Πρόληψης και Διεθνής Επιδημιολογική Επιτήρηση.
  •  Διεθνείς Οργανισμοί ? Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ? Ε.Ε. και Ελλάδα.
  •  Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Υγείας και Διπλωματία της Παγκόσμιας Υγείας (Global Health Diplomacy).

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-TRADE)
   (MES201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΔΕ5017)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τεχνολογικές επαναστάσεις (Αγροτική, Βιομηχανική, Κοινωνία της Πληροφορίας), Τεχνολογία ως συντελεστής ισχύος και ανάπτυξης. Ψυχρός Πόλεμος και δημιουργία του Διαδικτύου, Κράτη και διεθνής ανάπτυξη στην Ψηφιακή εποχή. Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και Κυβερνοπόλεμος (Cyber wars). Κράτη και Social Media: Ψηφιακή Δημόσια διπλωματία και Διεθνής Ψηφιακή Προπαγάνδα. Σύγχρονη Στρατιωτική Τεχνολογία. Παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης (home ? health - military Robotics - Drones), Ευφυή Συστήματα και λήψη αποφάσεων - διαχείριση κρίσεων. Διεθνής ανάπτυξη και παγκόσμιοι κίνδυνοι από την χρήση της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής: DNA και εμπορευματοποίηση - Βιολογικοί πόλεμοι - Φαρμακευτικές πολυεθνικές και κράτη, βιοτεχνολογία τροφίμων, παγκόσμιες επιδημίες και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περιβαλλοντικές τεχνολογίες για διεθνή ανάπτυξη και για την κλιματική αλλαγή.

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (Δ17008-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η Νέα Παγκόσμια Οικονομική Τάξη, η φύση και οι προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της Παγκόσμιας Οικονομίας, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνές Χρηματοοικονομικό σύστημα, Κράτος και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Κράτος και Οικονομική ανάπτυξη, Πολιτική Οικονομία της Περιφερειακής ολοκλήρωσης, το Έθνος - κράτος στην παγκόσμια οικονομία, Η Διακυβέρνηση της Παγκόσμιας οικονομίας, Ιστορική αναδρομή της Παγκοσμιοποίησης, μορφές Παγκοσμιοποίησης, τεχνολογίες παγκοσμιοποίησης, Θεωρητικές προσεγγίσεις της Παγκοσμιοποίησης (Υποστηρικτές - Σκεπτικιστές), Μοντέλα Παγκοσμιοποίησης, το μέλλον της παγκοσμιοποίησης.

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (Δ18013)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, βασικά χαρακτηριστικά της Ψηφιακής εποχής (Digital Age), Ηλεκτρονικές Θέσεις Αγορών: Μηχανισμοί, Εργαλεία και Επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Προϊόντα και Υπηρεσίες , Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις, Παγκόσμιες Ηλεκτρονικές Αγορές και Οικονομική Κρίση, Hλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-governance) και Ανάπτυξη, Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e- democracy) και Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (e-voting), Περιβάλλον Web 2.0 και τα Κοινωνικά Δίκτυα, Απάτες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Στρατηγική Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Διεθνές ΗΕ, Οικονομικά Στοιχεία και Αιτιολόγηση του ΗΕ, Νομικές, Ηθικές Επιπτώσεις του ΗΕ και Ζητήματα Συμμόρφωσης, Ψηφιακό Χάσμα (Digital Divide) και Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ε.Ε. (European Information Society).

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • "Πολιτική Οικονομία και Τεχνολογία της Παγκοσμιοποίησης", αποδεκτό προς δημοσίευση στον τιμητικό τόμο του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη, τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2014).

   ΅2019

   • «Παγκόσμια Υγεία και Διεθνείς Σχέσεις», Colin McInnes & Kelley Lee, Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική έκδοσης: Αθανάσιος Μποζίνης, Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα 2019.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Αθανάσιος Μποζίνης : "Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική στις Διεθνείς Σχέσεις" για το "Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Αθανάσιος Μποζίνης και Κυριάκος Μικέλης «Βιολογικός Πόλεμος και Πολιτικές Βιοασφάλειας στις Διεθνείς Σχέσεις, Μια σύγχρονη Θεωρητική Προσέγγιση». Αεροπορική Επιθεώρηση – (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας) Αύγουστος 2019.

    2018

    • Αθανάσιος Μποζίνης και Κυριάκος Μικέλης «Νέες Τεχνολογίες στις Διεθνείς Σχέσεις: Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ρομποτικής και των Drones, ως Συντελεστής ισχύος, μέσω μιας σύγχρονης θεωρητικής προσέγγισης», Αεροπορική Επιθεώρηση – (Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας) Αύγουστος 2018.

    2007

    • Athanasios I. Bozinis «InternationalEconomic Relations and Information Communication Technologies (ICT) use:Economic Globalization via Economic Digitalization», American Journal ofApplied Sciences, 4 (4):188-191, 2007, Sciences Publications, New York-USA (www.scipub.org).
    • Athanasios I. Bozinis: «Governance and Democratic Procedures in the InformationSociety Era», Journal of Social Sciences 3(3): 123-126, 2007 SciencesPublications, New York-USA, (www.scipub.org).
    • Athanasios I. Bozinis: «Internet Politics andDigital Divide Issues: The Rising of a new Electronic Aristocrats andElectronic Meticians», Journal of Social Sciences, 3 (1): 24-26, 2007,Sciences Publications, New York-USA, (www.scipub.org).
    • Αθανάσιος Μποζίνης: «Διεθνής Πολιτική Οικονομία στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ):Παγκοσμιοποίηση και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»,Αγορά Χωρίς Σύνορα, (Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων),Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007, Τόμος 13 (2), 2007:138-150.

    2006

    • Μποζίνης Η. Αθανάσιος, Α. Τζιτζικώστας, Φ. Ουγρίνης:«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - μια Σύγχρονη Κριτική Προσέγγιση του Νέου ΤρόπουΕπανασύστασης και Εκδημοκρατισμού του Κράτους», Φιλελεύθερη Έμφαση(Ινστιτούτο Δημοκρατίας Καραμανλή): Τεύχος 27, σελ. 107-124. Απρίλιος - Μάιος- Ιούνιος 2006.
    • Athanasios I. Bozinis: «Global Economy and Global Financial Markets in the InformationSociety Era», Research Journal ofInternational Studies (RJIR), Issue 5 (May, 2006) pp. 4-9, EurojournalsPublications, (www.eurojournals.com).

    2005

    • Athanasios Ι. Bozinis, Eleftherios Iakovou: «Electronic Democratic Governance: Problems, Challenges and BestPractices». Journal of Information Technology Impact (JITI). Vol. 5, No.2 pp.73-80, 2005, (www.jiti.com).

    2004

    • Μποζίνης Η. Αθανάσιος, Ε. Κατσούλη, Ι. Ρεφανίδης,: «Εφαρμογή και Eπιπτώσεις της Xρήσης ΝέωνΤεχνολογιών στις Διεθνείς Σχέσεις (Οικονομία - Πολιτική): Από την ΔιεθνήΠολιτική Οικονομία στην Διεθνή Πολιτική Νέα Οικονομία», Αγορά ΧωρίςΣύνορα, (Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων), Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2004,Τόμος 9 (3) 2004:229-243.
    • Μποζίνης Η. Αθανάσιος: «Ηλεκτρονική Δημοκρατία,  Η ανάδυση μιας Νέας Ψηφιακής  Αθηναϊκής Αγοράς», ΦιλελεύθερηΈμφαση, (Ινστιτούτο Δημοκρατίας Καραμανλή), Τεύχος 19, σελ. 129-141, Απρίλιος -Ιούνιος 2004.
    • Συνέδρια (34 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Κυριάκος Μικέλης και Α. Μποζίνης «Eπιστημικές κοινότητες: Από τη θεωρία στην περίπτωση της διακυβέρνησης του κυβερνοχώρου», Συνέδριο «Επιστημονικής και Τεχνικής Διπλωματίας: Ιστορικές Διαστάσεις μια Σύγχρονης Σχέσεις», Σύρος 3-5 Ιουλίου 2019.
     • Athanasios Bozinis & Mikelis Kyriakos, «Global Political Economy in the Information Society: The Use of Information and Communication Technology as a Power Indicator, in the Case of China», 6th International Conference on Applied Economics, “Institutions and Knowledge Economy” Volos 30th of May - 1st June 2019.
     • Αθανάσιος Μποζίνης και Ευστράτιος Λιβάνης: «Πολιτική Οικονομία του Πληροφοριακού Πολέμου και η χρήση Νευρωνικών Συστημάτων για την Προστασία κρίσιμων υποδομών του κράτους», 10th International Conference on International Business (ICIB 2019), 23 May - 25 May 2019, Nikopolis Hotel Thessaloniki – Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης και Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Διεθνής Ανάπτυξη, επιπτώσεις στην Διεθνή Ασφάλεια και Διεθνής Διακυβέρνηση της ΤΝ, 10th International Conference on International Business (ICIB 2019), 23 May - 25 May 2019, Nikopolis Hotel Thessaloniki – Greece.

     2018

     • Αθανάσιος Μποζίνης, Κυριάκος Σταυρίδης, «Πολιτική Οικονομία της Βιοασφάλειας στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης και της Κλιματικής Αλλαγής» 9th International Conference on International Business (ICIB 2018), 18th May - 20th May 2018, Mediterranean Palace Hotel Thessaloniki – Greece.
     • Αθανάσιος Μποζίνης και Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, «Ψηφιακή Διπλωματία και Nation Branding ως αναπτυξιακό εργαλείο (development tool) στην Εποχή της Οικονομικής κρίσης: Μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση. Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος», 9th International Conference on International Business (ICIB 2018), 18th May - 20th May 2018, Mediterranean Palace Hotel Thessaloniki – Greece.
     • Αθανάσιος Μποζίνης και Κυριάκος Μικέλης, «Βιοασφάλεια και Βιολογικοί κίνδυνοι στα πλαίσια της Παγκοσμιοποίησης», 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9 -12 Μαΐου 2018, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα

     2017

     • Αθανάσιος Μποζίνης, Κυριάκος Σταυρίδης, Αννα Σταυρίδου «Παγκοσμιοποίηση και Πολιτική Οικονομία της Παγκόσμιας Υγείας. Μια Σύγχρονη Θεωρητική Προσέγγιση», 8th International Conference on International Business (ICIB) 2017, 18 - 22 May 2017, Thessaloniki – Greece.
     • «Πολιτική Βιοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση Τρομοκρατικών Βιολογικών Κινδύνων και Απειλών», Μποζίνης Αθανάσιος, Καραμαγκιώλη Εβίκα, Πίκουλής Εμμανουήλ, Παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της «Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας», 3 - 5 Φεβρουαρίου 2017 - Αθήνα, DivaniCaravel - «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας».

     2016

     • Athanasios Bozinis και Eustratios Livanis, «Κυβερνοχώρος: Πολιτική Οικονομία & Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων», 7Th International Conference on International Business (ICIB) 2016, 20-22 May 2016, Thessaloniki – Greece.

     2015

     • Σοφία-Ναταλία Μποέμη, Χαράλαμπος Τζιώγας, Αθανάσιος Μποζίνης: «Ενεργειακή Ένδεια και Οικονομική Ανάπτυξη στα Πλαίσια της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης: Η Περίπτωση της Ελλάδας»,παρουσιάστηκε στο 6Th International Conference on International Business (ICIB) 2015, 22-24 May 2015, Thessaloniki – Greece (Πρακτικά Συνεδρίου).
     • Μποζίνης Αθανάσιος & Τζιώγας Αθ. Χαράλαμπος: «Έξυπνες Πόλεις (SmartCities) για Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη», παρουσιάστηκε στο 6Th International Conference on International Business (ICIB) 2015, 22-24 May 2015, Thessaloniki – Greece (Πρακτικά Συνεδρίου).
     • Αθανάσιος Μποζίνης: «Κοινωνία της Πληροφορίας και Διά Βίου Μάθηση για τη Μείωση του Ψηφιακού Χάσματος στα Πλαίσια της Οικονομικής Κρίσης. Η Περιπτωσιολογική Μελέτη της Ελλάδος», 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27 & 28 Ιουνίου 2015, Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Περίληψη σε Πρακτικά).
     • Αθανάσιος Μποζίνης «Διεθνής Πολιτική και Διπλωματία του Αθλητισμού. Μια Σύγχρονη Θεωρητική Προσέγγιση», 16ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, 20 - 22 Νοεμβρίου 2015 – Θεσσαλονίκη (Περίληψη σε Πρακτικά).

     2014

     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης και Χαράλαμπος Τζιώγας: "Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Διπλωματία: μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση", presented in International Conference on International Business (ICIB) 2014, 23-25 May 2014, Thessaloniki-Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Βιοτεχνολογίας – Γενετικής", International Conference on International Business (ICIB) 2014, 23-25 May 2014, Thessaloniki - Greece.

     2013

     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης και Χαράλαμπος Τζιώγας: "Ενεργειακοί Πόροι και Οικονομικό – Πολιτική Ανάπτυξη στα Πλαίσια της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης", International Conference on International Business (ICIB) 2013, 16-18 May 2013, at University of Macedonia, Thessaloniki-Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος", International Conference on International Business (ICIB) 2013, 16-18 May 2013, at University of Macedonia, Thessaloniki-Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία και Οικονομική Ανάπτυξη: Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος", International Conference on International Business (ICIB) 2013, 16-18 May 2013, at University of Macedonia, Thessaloniki-Greece.

     2012

     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνών και Οικονομική Ανάπτυξη" 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης, 1-2 Ιουνίου 2012, Θεσσαλονίκη.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ρομποτικής", International Conference on International Business (ICIB) 2012, 17-19 May 2012, Thessaloniki-Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Παγκόσμια Οικονομία", International Conference on International Business (ICIB) 2012, 17-19 May 2012, Thessaloniki-Greece.
     • Athanasios I. Bozinis, Eustratios Livanis: "The Political Economy of Global Financial Markets during the Economic Crisis Era" 4th International Conference on Accounting and finance, 30-31 August 2012, Corfu Island-Greece.

     2011

     • Μαρία Δ. Μυλώση, και Αθανάσιος Η. Μποζίνης, "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Οικονομική Ανάπτυξη: σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές. Το παράδειγμα της Ελλάδας", International Conference on International Business (ICIB), 19-21 May 2011,Thessaloniki-Greece.
     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης: "Διεθνής Πολική Οικονομία του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής", International Conference on International Business (ICIB), 19-21 May 2011,Thessaloniki-Greece.
     • Sklias Pantelis and Athanasios Bozinis "Global Political Economy in the Digital Era", International Conference of Heritage Planning and e-Participation, July 3-6 2011, Athens.

     2010

     • Αθανάσιος Η. Μποζίνης : "Η πολιτική οικονομία της Παγκοσμιοποίησης - Η θεωρητική προσέγγιση του Asterix & Ovelix", paper proceedings, International Conference on International Business, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 22-23 May 2010.

     2008

     • Athanasios Ι. Bozinis, Efstratios Livanis: "The Politics of Global Economic and Financial Governance: The case of International Monetary Fund (IMF)", 2nd International Conference on Accounting and Finance, Thessaloniki, 28th – 30th August 2008, paper proceedings.

     2005

     • Α. Ι. Bozinis, D. Folinas, I. Nanos: "Towards e-Economic Globalization", 9th International Conference on Marketing and Development- Marketing Contributions to Prosperity and Peace", (Paper Proceedings), Thessaloniki, Greece, June 8-11, 2005.
     • Athanasios I. Bozinis, E. Euagorou, D. Folinas, M. Petridis: "Electronic Democracy: The Presence of Political Parties and Parliament Representatives in Internet. The Case of Leftist Parties in Greece and Cyprus", ICPM 2005, International Conference in Political Marketing and Democracy, (Paper Proceedings), Kastoria, Greece, March 31 - April 2, 2005.

     2004

     • Bozinis Athanasios "E-Democracy - "A New Digital Athenian Public Agora" [Commemorative e-book] for the "Athens World Congress on Information Technology 2004 (WCIT 2004) & Michael Dertouzos Competition Awards".
     • Μποζίνης Η. Αθανάσιος, Ε. Κατσούλη, Ι. Ρεφανίδης,: «Εφαρμογή και Eπιπτώσεις της Xρήσης ΝέωνΤεχνολογιών στις Διεθνείς Σχέσεις (Οικονομία - Πολιτική): Από την ΔιεθνήΠολιτική Οικονομία στην Διεθνή Πολιτική Νέα Οικονομία», Πανελήνιο Συνέδριο, του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 2004.
     • Νάνος Ι, Μόσχος Τ. Α. Μποζίνης: "Η Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Περιβάλλον της Ψηφιακής Οικονομίας με την Χρήση Δομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", Πρακτικά στο 2ο Διεθνές Συνέδριο "Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες", Πρέβεζα, Ιούνιος 2004.
     • Μποζίνης Η. Αθανάσιος, Ι. Ρεφανίδης, Ε. Κατσούλη: "Ανισότητες Πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, για τα 15 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Πρακτικά στο 2ο Διεθνές Συνέδριο: "Διευρυμένη Ευρώπη και περιφερειακές Ανισότητες", Πρέβεζα, Ιούνιος 2004.
     • Άλλα (30 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • Αθ.Μποζίνης: «Παραμένουμε υπό υβριδική πολιορκία. Σωστά τα μέτρα, χάσαμε στον τουρισμό. Στοπ στις άσκοπες προγνώσεις που πανικοβάλλουν την αγορά», συνέντευξη στο Radio North 98.0

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Μποζίνης "Σοβαρές οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις στην Ελλάδα" συνέντευξη στο thesstoday.gr

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Αθανάσιος Μποζίνης: Διαδικτυακή Ομιλία στην θεματική «Διεθνές περιβάλλον, Πολιτισμός και Δημιουργία εν μέσω πανδημίας» για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα συζήτησης «Η πανδημία θα αλλάξει τον κόσμο?», Μάιος 2020.
      • Μποζίνης Αθανάσιος "Πληροφοριακός Πόλεμος και Κυβερνοστρατοί" για την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" για το site In.gr

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Μποζίνης Αθανάσιος "Σοβαρές οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις στην Ελλάδα" για το site Thesstoday.gr

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Μποζίνης Αθανάσιος "Τα Drones ως υβριδικές απειλές", για την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Athanasios I. Bozinis : "COVID-19's First Wave Impact", interview for the "Tactics Institute for Security and Counter Terrorism" (independent, non-partisan, think tank), London - UK.

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Μποζίνης Αθανάσιος "Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία των Βιολογικών Απειλών (SARS, Covid – 19)" στο In.gr

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Μποζίνης Αθανάσιος "Βιολογική «βόμβα» κατά της Ελλάδας ο κοροναϊός; Ελληνική Εθνική Ασφάλεια και Σύγχρονες Βιολογικές – Τεχνολογικές Απειλές – Πόσο κινδυνεύει η χώρα μας" στην Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".

       Προβολή Δημοσίευσης

      2019

      • Αθανάσιος Η. Μποζίνης, "Σκόπια: Eθνος – κράτος Φρανκεστάϊν και πληροφοριακός πόλεμος κατά της Ελλάδος", 5 Ιουλίου 2019, In.gr

       Προβολή Δημοσίευσης

      2018

      • Τμηματικό συνέδριο Παν. Μακεδονίας, τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με θέμα «Παγκόσμια Ψηφιακή Οικονομία και Ζητήματα Ασφάλειας» 27 Νοεμβρίου 2018
      • Ομιλία με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Οικονομική Ανάπτυξη», στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2018.

      2016

      • Αρθρο στην Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εάλω», Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

      2015

      • Ομιλία στην ημερίδα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με θέμα «Ελληνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Περιβάλλον» 31 Μαρτίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Ομιλία στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες - Κρίση Χρέους, Ενέργειας και Σκιώδης Οικονομία», ΜΕΤ Ηotel, Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2015.
      • Ομιλία στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Παραοικονομία», ΜΕΤ Ηotel, Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2015.
      • Ομιλία με θέμα «Σύγχρονες Παγκόσμιες Πολιτικοοικονομικές Εξελίξεις, Μύθοι και Πραγματικότητα», Όμιλος Rotaract Θεσσαλονίκης, 14 Δεκεμβρίου 2015.

      2014

      • Ομιλία στην εκδήλωση της Epsilon - Net με θέμα: "Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη και σύγχρονες εξελίξεις", Money Show, Hyatt Regency Thessaloniki, Μάρτιος 2014.
      • Ομιλία στην εκδήλωση του "Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Ελλάδος" με Θέμα: "Οι Ευκαιρίες Εργασίας στην Ευρώπη έχουν όνομα. Το δικό σου!", Money Show, Hyatt Regency Thessaloniki, Μάρτιος 2014.

      2013

      • Ομιλία στην Ημερίδα: Social Media στην Οικονομία, στην Κοινωνία και στην Πολιτική, 11 Απριλίου 2013, Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έδεσσα.

      2012

      • Ομιλία με θέμα "Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα και Παγκόσμια Οικονομική κρίση", Όμιλος Rotaract Θεσσαλονίκης, 10, Δεκεμβρίου 2012.

      2011

      • Ομιλία με θέμα "Επιχειρηματικότητα και Παγκοσμιοποίηση", στο 1ο Σεμινάριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, "Επιχειρηματικότητα σήμερα", Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2011.

      2010

      • Ομιλία στην ημερίδα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: "Χρηματοπιστωτική κρίση και η πορεία του κλάδου της πληροφορικής", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μάρτιος 2010.
      • Ομιλία στην ημερίδα της Ελληνικής Οργάνωσης Πολιτικής & Οικονομικής Επιστήμης (GRAPESS), με θέμα: "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: οι νέες προκλήσεις μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση" Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δεκέμβριος 2010.

      2009

      • Ομιλία στην ημερίδα της Ελληνικής Οργάνωσης Πολιτικής & Οικονομικής Επιστήμης (GRAPESS), με θέμα "30 χρόνια η Ελλάδα στην ΕΕ: Πορεία και Προοπτικές μετά τη Λισσαβόνα", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δεκέμβριος 2009. 

      2006

      • Ομιλία με θέμα "Παγκοσμιοποίηση και Οικονομικές Χορηγίες και Τρίτος Κόσμος", στην Ημερίδα των "Γιατρών του Κόσμου" με θέμα: "Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων", Money Show,Hyatt Regency Hotel, Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2006.

      2005

      • Εφημερίδα Το Βήμα: Α. Μποζίνης "Για μια Νέα Εθνική Ηλεκτρονική Πολιτική", 9 Σεπτεμβρίου 2005.
      • Εφημερίδα Το Βήμα: Α. Μποζίνης "Η Νέα Ψηφιακή Τάξη Πραγμάτων", 27 Ιουλίου 2005.

      2004

      • Οικονομικός Ταχυδρόμος: Α. Μποζίνης "Η Πρόκληση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας" Ιούνιος 2004.

      2003

      • Οικονομικός Ταχυδρόμος: Α. Μποζίνης: "Η Οικονομική Ενοποίηση του Κόσμου" (Παγκοσμιοποίηση), Ιούλιος 2003.