Έντυπο υποβολής παραπόνων


Για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών το Τμήμα υιοθετεί τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών/τριών του.

Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παραπόνων το υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος: (email: bsosecr@uom.gr)