Πληροφορίες - Επικοινωνία


Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Καθηγήτρια Ελένη Γαβρά

τηλ.:     2310891458 

email:  egavra@uom.gr

 

Διοικητική Υποστήριξη:

Βάγια Οικονόμου

τηλ. :     2310891645

email :  veconom@uom.edu.gr