Πρόγραμμα Διδασκαλίας έτους 2019-2020


Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ. ECTS Εξ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 19:00-21:00
HUM335 Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής γλώσσας 4 5 1 Ν. Λιάζος 4/10/2019, 25/10/2019, 15/11/2019, 6/12/2019, 10/1/2020
HUM336 Διδακτική της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής λογοτεχνίας 4 5 1 Σ. Μαυρογένη 9/10/2019, 1/11/2019, 22/11/2019, 13/12/2019, 17/1/2020
HUM337 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής ως Ξένης Γλώσσας 4 5 1 Π. Μιχαηλίδης 18/10/2019, 8/11/2019, 29/11/2019, 20/12/2019, 24/1/2020
HUM338 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος 4 5 2 Σ. Μαυρογένη 7/2/2020, 28/2/2020, 20/3/2020, 10/4/2020, 15/5/2020
HUM339 Κατανόηση προφορικού – Γραπτού Λόγου – διδακτικές ασκήσεις της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής ως ξένης γλώσσας 4 5 2 Ν. Λιάζος 14/2/2020, 6/3/2020, 27/3/2020, 29/4/2020, 22/5/2020
HUM340 Μέθοδοι διδασκαλίας της Ρωσικής ή Τουρκικής ή  Ρουμανικής ή  Σερβικής ή Βουλγαρικής  ως ξένης γλώσσας - Ανάλυση και κριτική διδακτικών βιβλίων 4 5 2 Ι. Μάνος 21/2/2020, 13/3/2020, 3/4/2020, 8/5/2020, 29/5/2020