Τα νέα μας


Πρόσκληση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Πρόσκληση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση

  • 2018-10-11 09:59:05
  • 2018-10-12 08:45:05