Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών


Ώρες Λειτουργίας: 7:00-15:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)