Χριστοπούλου Ρεβέκκα
 • 2310-891825
 • christopoulou uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 311

  Χριστοπούλου Ρεβέκκα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάλυση

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.A. Economics (with distinction), University of Crete, Greece, 2001
  • MSc. Economics, University of York, UK, 2002
  • Ph.D. Economics, University of Cambridge, UK, 2007
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Labor Economics
  Economic demography
  Health economics
  Public Health
  Applied econometrics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
   (ΟΙ0401)
  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
   (ΜΟΕ101)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (αγγλικά)-HEALTH ECONOMICS
   (ΟΙ0627)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκων: Ρεβέκκα Χριστοπούλου 

  Υπεύθυνος φροντιστηριακών μαθημάτων: Ελευθέριος Φιλιππιάδης

  Περιγραφή του μαθήματος
  Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών, στη μελέτη των βασικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και κάνει μια εισαγωγή σε θέματα οικονομικών της ευημερίας, εξωτερικών επιδράσεων και δημόσιων αγαθών.

  Περίγραμμα της ύλης
  Θα μελετηθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • Τέλειος ανταγωνισμός (κεφ. 9-10 BB, 23-24 V)
  • Μονοπώλιο (κεφ. 11 BB, 25 V)
  • Διάκριση τιμών (κεφ. 12 BB, 26 V)
  • Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (κεφ. 13 BB, 26 V)
  • Αγορές συντελεστών (κεφ. 11 BB, 27 V)
  • Ολιγοπώλιο (κεφ. 13 BB, 28 V)
  • Θεωρία παιγνίων (κεφ. 14 BB, 29-30 V)
  • Γενική ισορροπία (κεφ. 16 BB, 32-33 V)
  • Ευημερία (κεφ. 34 V)
  • Εξωτερικές επιδράσεις και δημόσια αγαθά (κεφ. 17 BB, 35,37 V)

  Συγγράμματα
  Varian H. (2015), Μικροοικονομική: μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική.
  Besanko D., Braeutigam R. R. (2009), Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg.
  Παλαιολόγος, Γ.Μ., Πολέμης, Μ. Λ. (2016), Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Β, Εκδόσεις Σταμούλης.

  Αξιολόγηση
  Πρόοδος (30% του βαθμού) και τελική εξέταση (70% του βαθμού).

  Ιστοσελίδα του μαθήματος
  Το υλικό (διαφάνειες κλπ) που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία παρέχεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Compus: http://compus.uom.gr/

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.