Καρφάκης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.710
 • ckarf uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 411
 • 2310 891.709

  Καρφάκης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ (1981)
  • ΜΑ in Economics, University of Essex (1984)
  • PhD in Economics, University of Essex (1988)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Εφαρμοσμένη Διεθνή Χρηματοδότηση (ανάλυση συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, διεθνές νομισματικό σύστημα)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  O σκοπός του πρώτου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών (νοικοκυριών) και των παραγωγών (επιχειρήσεων), καθώς και της αλληλεπίδρασής τους δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης,
  • αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
  • γνωρίζει την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματοςκαι τα οφέλη που προκύπτουν από την  εξειδίκευση,
  • γνωρίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να αναλύει τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά του αγαθού,
  • κατανοεί τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού,
  • κατανοήσει, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, τον βαθμό αντίδρασης της αγοραίας ζήτησης, στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος,
  • γνωρίζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση μίας επιχείρησης,
  • αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του κέρδους τους,
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και να εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών.
  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μακροοικονομικής Ανάλυσης,

   

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  O σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mακροοικονομίας. Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση.

  • αντιλαμβάνεται τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση,
  • κατανοεί μακροοικονομικές έννοιες και λογιστικές ταυτότητες ανοικτής οικονομίας,
  • γνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στη μακροοικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές,
  • περιγράφει σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό και τα επιτόκια,
  • αντιλαμβάνεται την έννοια της συνάρτησης παραγωγής και της οικονομικής μεγέθυνσης,
  • κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στους θεσμούς και την οικονομική ανάπτυξη
   
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  - Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, κόστος ευκαιρίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση.
  - Η ζήτηση αγαθών.
  - Παραγωγή και κόστος παραγωγής.
  - Η προσφορά αγαθών.
  - Λειτουργία αγοράς και προσδιορισμός τιμής ισορροπίας.
  - Παρεμβάσεις του κράτους.
  - Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο.
  - Δείκτης του Lerner και δείκτης HHI.

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  - Μακροοικονομικές έννοιες και λογιστική ανοικτής οικονομίας
  - Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση και πραγματικό επιτόκιο
  - Αγορά χρήματος και νομισματική πολιτική
  - Αγορά εργασίας, προσδιορισμός ΑΕΠ και τιμών
  - Πληθωρισμός και επιτόκια
  - Οικονομική Ανάπτυξη και Θεσμοί


  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΜΟΕ302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΟΙ0602)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0602 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0602

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO111/

  (Σημείωση: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα openeclass)

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε προχωρημένα θέματα της διεθνούς χρηματοδότησης που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των νομισματικών προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας, χρησιμοποιώντας γραφική και μαθηματική ανάλυση. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στην αγορά συναλλάγματος, στις σχέσεις ανάμεσα στις τιμές, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στο αρμπιτράζ, την κερδοσκοπία και την αντιστάθμιση κινδύνου, στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, στην αποτελεσματικότητα της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής, στη θεωρία και την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, στη διαχρονική θεωρία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και στο διεθνή καταμερισμό κινδύνου.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει πως λειτουργεί η αγορά συναλλάγματος
  • εξάγει τις σχέσεις του καλυμμένου και ακάλυπτου αρμπιτράζ επιτοκίων.
  • κατανοεί τις έννοιες του αρμπιτράζ, της κερδοσκοπίας και της αντιστάθμισης κινδύνου.
  • κατανοεί πως προσδιορίζονται οι ισοτιμίες σε εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα.
  • γνωρίσει την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, και την ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Σκοπός και έννοιες της διεθνούς μακροοικονομικής.
  • Αγορά συναλλάγματος, Αγορά χρήματος και προσδιορισμός ισοτιμίας και επιτοκίων
  • Αρμπιτράζ, κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνου
  • Ισοτιμία επιτοκίων
  • Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
  • Νομισματική θεωρία ισοτιμίας και ισοζυγίου πληρωμών
  • Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο των περιουσιακών στοιχείων
  • Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο της ισορροπίας χαρτοφυλακίου
  • Προσδιορισμός πραγματικής ισοτιμίας
  • Αποταμίευση και επένδυση στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες
  • Κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας σε ανοικτή οικονομία
  • Κεϋνσιανό μοντέλο IS-LM σε ανοικτή οικονομία
  • Σύγχρονο μακροοικονομικό μοντέλο εισοδήματος και πληθωρισμού σε ανοικτή οικονομία
  • Διαχρονική θεωρία ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
  • Διεθνή καταμερισμός κινδύνου

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη/εργασίες

  158

  Σύνολο Μαθήματος

   210 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται είτε με τελικές εξετάσεις με βαρύτητα 100%, είτε με παρουσιάσεις εργασιών με βαρύτητα 50% και τελικές εξετάσεις με βαρύτητα 50%. Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή τους στις εργασίες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1.  ΚΑΡΦΑΚΗΣ Κ. (2022) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
  2. ΚΑΡΦΑΚΗΣ Κ. (2020) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

   

   

   

   

   

   

   

   

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   (MLE0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΟΙ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Α' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Γ’ εξάμηνο)

  ΟΙ0302 - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0302

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  OXI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   https://openeclass.uom.gr/courses/ECO148/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση και στοιχειώδη άλγεβρα. Αφού εξηγήσουμε μακροοικονομικές έννοιες και λογιστικές ταυτότητες, θα αναπτύξουμε τη διαχρονική θεωρία κατανάλωσης σε κλειστή και ανοικτή οικονομία, θα δείξουμε αναλυτικά τη σχέση αποταμίευσης, επενδύσεων και πραγματικού επιτοκίου, θα δούμε πώς η ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας αντικατοπτρίζεται στη μικρή ανοικτή οικονομία, θα αναφερθούμε στην αγορά χρήματος και την παγκόσμια νομισματική πολιτική, θα εισάγουμε τους επιχειρηματικούς και χρηματοπιστωτικούς κύκλους, θα μιλήσουμε για την αγορά εργασίας και την έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας, θα παρουσιάσουμε την κλασική και την κεϋνσιανή προσέγγιση των επιχειρηματικών κύκλων, και την άριστη νομισματική πολιτική με τη νέα κεϋνσιανή μακροοικονομική προσέγγιση, και θα ολοκληρώσουμε με τη σχέση πληθωρισμού και επιτοκίων.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να:

  • εξάγει και να περιγράφει τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών.
  • αναλύει με μαθηματικά εργαλεία τη διαχρονική εξομάλυνση της κατανάλωσης του ατόμου, και να εξηγεί τι θα συμβεί στη συνθήκη αυτή όταν μεταβληθεί το πραγματικό επιτόκιο.
  • κατανοήσει τη θεωρία του μόνιμου εισοδήματος, καθώς και του τυχαίου περιπάτου.
  • εξάγει με μεθόδους βελτιστοποίησης τη συνάρτηση αποταμίευσης και επένδυσης.
  • κατανοήσει την κατάσταση ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες με βάση το υπόδειγμα αποταμίευσης και επένδυσης.
  • κατανοήσει την αγορά χρήματος και τη σύγχρονη πρακτική της νομισματικής πολιτικής.
  • αναλύει με μαθηματικά εργαλεία την ενδοχρονική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση και την προσφορά εργασίας, και να εξηγεί τι θα συμβεί όταν μεταβληθεί ο πραγματικός μισθός.
  • περιγράφει την ισορροπία στην αγορά εργασίας και να κατανοεί την έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας.
  • κατανοήσει παραδοσιακά και σύγχρονα μοντέλα μακροοικονομικής ισορροπίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Μακροοικονομική λογιστική και μοντελοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας
  • Παγκόσμιες ανισορροπίες τρεχουσών συναλλαγών – Διαχρονική θεωρία κατανάλωσης σε κλειστή και ανοικτή οικονομία, αποταμίευση, επένδυση και πραγματικό επιτόκιο στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες
  • Αγορά χρήματος και παγκόσμια νομισματική πολιτική
  • Επιχειρηματικοί και χρηματοπιστωτικοί κύκλοι
  • Ενδοχρονική θεωρία προσφοράς εργασίας, αγορά εργασίας και φυσικό ποσοστό ανεργίας
  • Κλασική ανάλυση επιχειρηματικών κύκλων
  • Κεϋνσιανή ανάλυση επιχειρηματικών κύκλων
  • Πληθωρισμός και επιτόκια

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Openeclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη/εργασίες

  188

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου με βαρύτητα 100%.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  •  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ (2019), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ.
  • BURDA, M. AND C. WYPLOSZ (2018), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, 7η ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Karfakis, C., “Stabilization and Adjustment in Greece, 1990-1999”, in Exchange Rates and Economic Policy in the 20th Century, R. Catterall and D.H. Aldcroff (eds), Ashgate, London, pp.202-227, 2004.

   2003

   • Καρφάκης, Κ., Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, 2η Έκδοση, τυπωθύτω- Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2003.

   2001

   • Καρφάκης, Κ., “Ιστορική Εξέλιξη: από το ΕΝΣ στην ΟΝΕ και στο Ευρώ”, στο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Β’ (Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ), Σιδέρης 2001.

   2000

   • Καρφάκης, Κ., Θ. Μπένος και Κ. Μελλάς, Αρχές Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα, 2000.
   • Καρφάκης, Κ., Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2000.

   1999

   • Καρφάκης, Κ., Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Εκδόσεις τυπωθύτω- Γ.Δαρδανός, Αθήνα, 1999.

   1997

   • Karfakis, C., and Parikh, A., “Modelling the Behaviour of Exchange Rates in the EMS”, in Exchange Rate Policy in Europe, Karadeloglou, P.,(ed), Macmillan, London, pp.171-202, 1997.

   1995

   • Καρφάκης, Κ., Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Διεθνή Μακροοικονομικά, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1995.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Karfakis, C., and Karfaki, E., "Is the financial cycle a leading indicator of real output during expansions and contractions: A quantile analysis for Greece”, The Journal of Economic Asymmetries, 18.

    2015

    • Karfakis, C., and Panagiotidis, T., "The effects of global monetary policy and Greek debt crisis on the dynamic conditional correlations of currency markets”, Empirica, 42, 795-811.

    2014

    • Karfakis, C., Katrakilidis, C., and Tsanana, E., "Does Output Predict Unemployment: A Look at Okun’s Law in Greece”, International Labour Review, 153/3, 421-434.

    2013

    • Karfakis, C., "Credit and Business Cycles in Greece: Is There Any Relationship?", Economic Modelling , 32, 23-29.
    • Karfakis, C., "Money and Real Output in Euro Area: Is Money Redundant?", International Economic Journal, 27, 487-496.

    2008

    • Karfakis, C., "What Determines the Forward Exchange Rate of the Euro?", Applied Financial Economics Letters, 4, 127-131.

    2006

    • Karfakis, C., "Is There an Empirical Link Between the Dollar Price of the Euro and the Monetary Fundamentals?", Applied Financial Economics, 16,973-80.

    2005

    • Karfakis, C., Sidiropoulos, M., and Trabelsi, J., "Has the “Franc Fort” Exchange Rate Policy Affected the Inflationary Dynamics? Theory and New Evidence", International Economic Journal, 19, 3, 379-395.

    2004

    • Karfakis, C., “Testing the Quantity Theory of Money in Greece: A Reply To Özmen”, Applied Economics Letters, vol.11, pp.541-543, 2004.
    • Karfakis, C. Moschos, D. and Sidiropoulos, M., “Capital Mobility and Inflation Persistence: Theory and Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.9, pp.1-9, 2004.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Predicting Currency Crises: Evidence from two Transition Economies”, Emerging Markets Finance and Trade, vol.40, pp.95-103, 2004.

    2003

    • Karfakis, C., “Exchange Rate Determination Under Hyperinflation: The Case of the Romanian Lei”, Applied Financial Economics, vol.13, pp.473-76, 2003.

    2002

    • Karfakis, C., “Predicting the Crises of the Greek Drachma”, Review of Development Economics, vol.6, pp.329-336, 2002.
    • Karfakis, C., “Testing the Quantity Theory of Money in Greece”, Applied Economics, vol.34, pp.583-87, 2002.

    2000

    • Karfakis, C. Sidiropoulos, M., and Trabelsi, J., “Testing the Credibility of Stabilisation Programs: Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.5, pp.165-73, 2000.
    • Karfakis, C. and Sidiropoulos, M., “On the Stability of Money demand in Greece: Further Evidence”, Applied Economics Letters, vol.7, pp.83-86, 2000.

    1999

    • Karfakis, C., “Euro and Drachma: A Fixed or Flexible Partnership?”, European Union Review, vol.4, pp.28-36, 1999.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Searching for Indicators of Foreign Exchange Market Pressure: Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.4, pp.63-73, 1999.
    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Modelling the Australian Dollar-US Dollar Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, Review of International Economics, vol.7, pp.265-79, 1999.

    1997

    • Karfakis, C., “The Demand for International Liquidity: A Co-integration Approach”, Applied Financial Economics, vol.7, pp.673-78, 1997.

    1996

    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Treasury Note and Bank Bill Rates, the Risk Premium and the Australian Monetary Policy”, Australian Economic Papers, vol.35, pp.321-333, 1996.
    • Karfakis, C., “Testing the Inter-temporal Model of the Current Account: Some Evidence from Greece”, Applied Economics Letters, vol.3, pp.759-62, 1996.
    • Karfakis, C. and Apergis, N., “Sources of Fluctuations in the Nominal Exchange Rates of the Greek Drachma”, Applied Economics Letters, Vol.3, pp.251-54, 1996.

    1995

    • Karfakis, C. and Kim, S.J., “Exchange Rates, Interest Rates and the Current Account News: Some Evidence from Australia”, Journal of International Money and Finance, vol.14, pp.575-95, 1995.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “The Information Content of the Yield Curve in Australia”, Journal of Macroeconomics, vol.17, pp.93-109, 1995.

    1994

    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Do movements in the Forward Discount on the Australian Dollar Predict Movements in Domestic Interest Rates? Evidence from a Time Series Analysis of Covered Interest Parity in Australia in the late 1980s”, Australian Economic Papers, pp.62-74, 1994.
    • Karfakis,C. and Moschos,D., “Tests for Efficiency in the Eurodrachma Market”, Applied Financial Economics, vol.4, pp.375-81, 1994.
    • Karfakis,C. and Parikh,A., “Exchange Rate Convergence and Market Efficiency”, Applied Financial Economics, vol.4, pp.93-98, 1994.

    1993

    • Karfakis, C. and Parikh,A., “Uncovered Interest Parity for Major Currencies”, The Manchester School Journal, vol.LXII, pp.184-98, 1993.
    • Karfakis,C. and Parikh,A., “A Co-integration Approach to Monetary Targeting in Australia”, Australian Economic Papers, pp.53-72, 1993.

    1991

    • Karfakis, C., “Monetary Policy and the Velocity of Money in Greece: A Co-integration Approach”, Applied Financial Economics, vol.1, pp.123-27, 1991.
    • Karfakis, C., “A Model of Exchange Rate Policy: Evidence for the US dollar-Greek Drachma Rate, 1975-1987”, Applied Economics, vol.23, pp.815-20, 1991.

    1990

    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Interest Rate Linkages Within the European Monetary System: A Time Series Analysis”, Journal of Money, Credit, and Banking, vol.22, pp.388-94, 1990.

    1989

    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Testing for Long Run Purchasing Power Parity: A Time Series Analysis for the Greek Drachma”, Economics Letters, vol.30, pp.245-48, 1989.
    • Άλλα (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2002

     • Karfakis, C., “Some Monetary Facts in Transition Economies”, Presented at the International Economics and Finance Society (UK) Conference, Κρήτη, Μάιος 2002.

     2001

     • Karfakis, C. and Sidiropoulos, M., “Exchange Rate Regimes and Inflationary Dynamics: The Case of the Bulgarian Currency Board”, presented at the International Conference on Current Issues for Transition Economies in the Broader Balkan Region, Θεσσαλονίκη & Ξάνθη, Δεκέμβριος 2001.
     • Karfakis, C. and Moschos, D., “Predicting Currency Crises: Evidence from two Transition Economics”, presented at the Pan European Conference on Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2001.

     2000

     • Karfakis, C., “On the Predictability of Currency Crises: Does Globalization Matter?”, presented at the International Conference on Globalization: Trade, Financial and Political Economy Aspects, Δελφοί, Μάιος 2000.

     1999

     • Karfakis, C., “Predicting Currency Crises: Evidence from the Greek Drachma”, presented at the third Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
     • Karfakis, C., “Predicting Currency Crises: Evidence from the Greek Drachma”, presented at the International Economics and Finance Society (UK) Conference, Λονδίνο, Μάιος 1999.

     1997

     • Καρφάκης, Κ., “Ευρώ και Δραχμή”, Ημερίδα της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αθήνα, 1997.

     1996

     • Karfakis, C. and Phiips, A., “Modelling the A$/US$ Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, presented at the International Conference in Quantitative Analysis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1996.

     1995

     • Karfakis, C., “Real Exchange Rate Determination: A Structural VAR Analysis”, presented at the XLVI International Conference of the Applied Econometric Association, Στουτγγάρδη, 1995.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font