Καρφάκης Κωνσταντίνος
 • 2310 891.710
 • ckarf uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 411
 • 2310 891.709

  Καρφάκης Κωνσταντίνος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ (1981)
  • ΜΑ in Economics, University of Essex (1984)
  • PhD in Economics, University of Essex (1988)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Εφαρμοσμένη Διεθνή Χρηματοδότηση (ανάλυση συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, διεθνές νομισματικό σύστημα)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ (Μίκρο)

  Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο).

  Κ.ΚΑΡΦΑΚΗΣ (Μάκρο)

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας & πολιτικής που 'ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων. Τα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: Μέτρηση εθνικού εισοδήματος και κόστους ζωής, το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, προσδιορισμός επιτοκίου, εθνικό εισόδημα και επίπεδο τιμών στη βραχυχρόνια & μακροχρόνια περίοδο, βασικές έννοιες ανοικτής οικονομίας.

   Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Μάκρο)

  Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει σπουδαστές/τριες με περιορισμένο ή ανύπαρκτο υπόβαθρο στα οικονομικά με τη μεθοδολογία, τα ερωτήματα και τις βασικές τεχνικές της οικονομικής επιστήμης. Χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία συγκροτούν τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική ανάλυση αντίστοιχα. Πρόκειται για τις δύο επικρατέστερες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καταλήγουν συχνά σε αντικρουόμενα συμπεράσματα οικονομικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον ωστόσο του μαθήματος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εισαγωγή των εννοιών και των αναλυτικών τεχνικών που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση παρά με την αντιπαράθεσή τους.  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΔΕ0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρφάκης

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που είναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΜΟΕ302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΟΙ0602)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0602

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΣΤ και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις                                                                                             

   

  4 (Α-Μα)

  4 (Με-Ω)

  7

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Τετάρτη 10:00-12:00 (Α-Μα), 12:00-14:00 (Με-Ω), και Πέμπτη 10:00-12:00 (Α-Μα), 12:00-14:00 (Με-Ω).

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

    http://compus.uom.gr/ECO129/index.php

  (Σημείωση: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

   

             

   

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε προχωρημένα θέματα της διεθνούς χρηματοδότησης που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των νομισματικών προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας, χρησιμοποιώντας γραφική και μαθηματική ανάλυση. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στην αγορά συναλλάγματος, στις σχέσεις ανάμεσα στις τιμές, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στο αρμπιτράζ, την κερδοσκοπία και την αντιστάθμιση κινδύνου, στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, στην αποτελεσματικότητα της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής, στη θεωρία και την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, στη διαχρονική θεωρία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και στο διεθνή καταμερισμό κινδύνου.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να: 

  • γνωρίζει πως λειτουργεί η αγορά συναλλάγματος
  • εξάγει τις σχέσεις του καλυμμένου και ακάλυπτου αρμπιτράζ επιτοκίων.
  • κατανοεί τις έννοιες του αρμπιτράζ, της κερδοσκοπίας και της αντιστάθμισης κινδύνου.
  • κατανοεί πως προσδιορίζονται οι ισοτιμίες σε εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα.
  • γνωρίσει την πρακτική των συναλλαγματικών διευθετήσεων, και την ιστορική εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
  • Σκοπός και έννοιες της διεθνούς μακροοικονομικής.
  • Αγορά συναλλάγματος, Αγορά χρήματος και προσδιορισμός ισοτιμίας και επιτοκίων
  • Αρμπιτράζ, κερδοσκοπία και αντιστάθμιση κινδύνου
  • Ισοτιμία επιτοκίων
  • Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
  • Νομισματική θεωρία ισοτιμίας και ισοζυγίου πληρωμών
  • Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο των περιουσιακών στοιχείων
  • Προσδιορισμός της ισοτιμίας στο μοντέλο της ισορροπίας χαρτοφυλακίου
  • Προσδιορισμός πραγματικής ισοτιμίας
  • Αποταμίευση και επένδυση στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες
  • Κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας σε ανοικτή οικονομία
  • Κεϋνσιανό μοντέλο IS-LM σε ανοικτή οικονομία
  • Σύγχρονο μακροοικονομικό μοντέλο εισοδήματος και πληθωρισμού σε ανοικτή οικονομία
  • Διαχρονική θεωρία ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
  • Διεθνή καταμερισμός κινδύνου

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη/εργασίες

  158

  Σύνολο Μαθήματος

   210

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

    

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, και μετά το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου με βαρύτητα 100%, είτε με παρουσιάσεις εργασιών με βαρύτητα 50% και μία πρόοδο με βαρύτητα 50%.

   

   

   

   

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. ΚΑΡΦΑΚΗΣ Κ. (2017) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
  2. SALVATORE D. (2017), ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΟΙ0302)

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0302

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                 

  Διαλέξεις

  Φροντιστήριο

        

   

  4 (Α-Μα)

  4 (Με-Ω)

  2 (Α-Μα)

  2 (Με-Ω)

  8

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Δευτέρα 10:00-12:00 (Α-Μα), 12:00-14:00 (Με-Ω), και Πέμπτη 10:00-12:00 (Α-Μα), 12:00-14:00 (Με-Ω).

  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Τρίτη 18:00-20:00 (Α-Μα), και Παρασκευή 14:00-16:00 (Με-Ω).

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Κανένα

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   http://compus.uom.gr/ECO174/index.php

  (Σημείωση: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

   

             

   

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

   Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση και στοιχειώδη άλγεβρα. Η ύλη χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξηγήσουμε έννοιες και σχέσεις της μακροοικονομικής, θα αναλύσουμε την ενδοχρονική θεωρία της προσφοράς εργασίας, την αγορά εργασίας και την έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας, τη διαχρονική θεωρία κατανάλωσης και των τρεχουσών συναλλαγών, τη σχέση αποταμίευσης και επενδύσεων σε ανοικτή οικονομία, και τη σχέση χρήματος και πληθωρισμού. Στη δεύτερη ενότητα, θα παρουσιάσουμε το κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, το κεϋνσιανό υπόδειγμα ISLM, το σύγχρονο μακροοικονομικό υπόδειγμα εισοδήματος και πληθωρισμού σε ανοικτή οικονομία, καθώς και το μοντέλο συνολικής ζήτησης και προσφοράς.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/της θα είναι σε θέση να: 

  • εξάγει και να περιγράφει τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών.
  • αναλύει με μαθηματικά εργαλεία την ενδοχρονική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση και την προσφορά εργασίας, και να εξηγεί τι θα συμβεί στη σχέση αυτή όταν μεταβληθεί ο πραγματικός μισθός.
  • περιγράφει την ισορροπία στην αγορά εργασίας και να κατανοεί την έννοια του φυσικού ποσοστού ανεργίας.
  • αναλύει με μαθηματικά εργαλεία τη διαχρονική εξομάλυνση της κατανάλωσης του νοικοκυριού, και να εξηγεί τι θα συμβεί στη συνθήκη αυτή όταν μεταβληθεί το πραγματικό επιτόκιο.
  • κατανοήσει τη θεωρία του μόνιμου εισοδήματος, καθώς και του τυχαίου περιπάτου.
  • εξάγει με μεθόδους βελτιστοποίησης τη συνάρτηση αποταμίευσης και επένδυσης
  • κατανοήσει την κατάσταση ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες με βάση το υπόδειγμα αποταμίευσης και επένδυσης.
  • Κατανοήσει παραδοσιακά και σύγχρονα μοντέλα μακροοικονομικής ισορροπίας.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
  • Σκοπός και έννοιες μακροοικονομικής. Μακροοικονομική λογιστική ανοικτής οικονομίας
  • Ενδοχρονική θεωρία προσφοράς εργασίας, αγορά εργασίας, φυσικό ποσοστό ανεργίας
  • Διαχρονική θεωρία κατανάλωσης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
  • Αποταμίευση και επένδυση στην παγκόσμια οικονομία και σε μικρές ανοικτές οικονομίες
  • Αγορά χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίων
  • Χρήμα και πληθωρισμός
  • Κλασικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας
  • Κεϋνσιανό μοντέλο IS-LM
  • Σύγχρονο μακροοικονομικό μοντέλο εισοδήματος και πληθωρισμού
  • Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  50

  Αυτόνομη μελέτη/εργασίες

  132

  Σύνολο Μαθήματος

   240

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

    

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/φοιτητών γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, και μετά το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου με βαρύτητα 100%, είτε με τρεις παρουσιάσεις εργασιών με βαρύτητα 50% και μία πρόοδο με βαρύτητα 50%.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. 1.      BURDA, M. AND C. WYPLOSZ (2016), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ.
  2. 2.      MISHKIN, F.S. (2014), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, UTOPIA.
  3. 3.      MANKIW, G.N. AND L. BALL (2013), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ
  4. 4.      ABEL, A.B, B.S. BERNANKE, AND D. CROUSHORE (2010), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΜΑΕ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Karfakis, C., “Stabilization and Adjustment in Greece, 1990-1999”, in Exchange Rates and Economic Policy in the 20th Century, R. Catterall and D.H. Aldcroff (eds), Ashgate, London, pp.202-227, 2004.

   2003

   • Καρφάκης, Κ., Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, 2η Έκδοση, τυπωθύτω- Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2003.

   2001

   • Καρφάκης, Κ., “Ιστορική Εξέλιξη: από το ΕΝΣ στην ΟΝΕ και στο Ευρώ”, στο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Β’ (Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ), Σιδέρης 2001.

   2000

   • Καρφάκης, Κ., Θ. Μπένος και Κ. Μελλάς, Αρχές Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα, 2000.
   • Καρφάκης, Κ., Χρήμα & Τράπεζες-Συνάλλαγμα, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2000.

   1999

   • Καρφάκης, Κ., Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Εκδόσεις τυπωθύτω- Γ.Δαρδανός, Αθήνα, 1999.

   1997

   • Karfakis, C., and Parikh, A., “Modelling the Behaviour of Exchange Rates in the EMS”, in Exchange Rate Policy in Europe, Karadeloglou, P.,(ed), Macmillan, London, pp.171-202, 1997.

   1995

   • Καρφάκης, Κ., Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Διεθνή Μακροοικονομικά, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1995.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Karfakis, C., and Karfaki, E., "Is the financial cycle a leading indicator of real output during expansions and contractions: A quantile analysis for Greece”, The Journal of Economic Asymmetries, 18.

    2015

    • Karfakis, C., and Panagiotidis, T., "The effects of global monetary policy and Greek debt crisis on the dynamic conditional correlations of currency markets”, Empirica, 42, 795-811.

    2014

    • Karfakis, C., Katrakilidis, C., and Tsanana, E., "Does Output Predict Unemployment: A Look at Okun’s Law in Greece”, International Labour Review, 153/3, 421-434.

    2013

    • Karfakis, C., "Credit and Business Cycles in Greece: Is There Any Relationship?", Economic Modelling , 32, 23-29.
    • Karfakis, C., "Money and Real Output in Euro Area: Is Money Redundant?", International Economic Journal, 27, 487-496.

    2008

    • Karfakis, C., "What Determines the Forward Exchange Rate of the Euro?", Applied Financial Economics Letters, 4, 127-131.

    2006

    • Karfakis, C., "Is There an Empirical Link Between the Dollar Price of the Euro and the Monetary Fundamentals?", Applied Financial Economics, 16,973-80.

    2005

    • Karfakis, C., Sidiropoulos, M., and Trabelsi, J., "Has the “Franc Fort” Exchange Rate Policy Affected the Inflationary Dynamics? Theory and New Evidence", International Economic Journal, 19, 3, 379-395.

    2004

    • Karfakis, C., “Testing the Quantity Theory of Money in Greece: A Reply To Özmen”, Applied Economics Letters, vol.11, pp.541-543, 2004.
    • Karfakis, C. Moschos, D. and Sidiropoulos, M., “Capital Mobility and Inflation Persistence: Theory and Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.9, pp.1-9, 2004.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Predicting Currency Crises: Evidence from two Transition Economies”, Emerging Markets Finance and Trade, vol.40, pp.95-103, 2004.

    2003

    • Karfakis, C., “Exchange Rate Determination Under Hyperinflation: The Case of the Romanian Lei”, Applied Financial Economics, vol.13, pp.473-76, 2003.

    2002

    • Karfakis, C., “Predicting the Crises of the Greek Drachma”, Review of Development Economics, vol.6, pp.329-336, 2002.
    • Karfakis, C., “Testing the Quantity Theory of Money in Greece”, Applied Economics, vol.34, pp.583-87, 2002.

    2000

    • Karfakis, C. Sidiropoulos, M., and Trabelsi, J., “Testing the Credibility of Stabilisation Programs: Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.5, pp.165-73, 2000.
    • Karfakis, C. and Sidiropoulos, M., “On the Stability of Money demand in Greece: Further Evidence”, Applied Economics Letters, vol.7, pp.83-86, 2000.

    1999

    • Karfakis, C., “Euro and Drachma: A Fixed or Flexible Partnership?”, European Union Review, vol.4, pp.28-36, 1999.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Searching for Indicators of Foreign Exchange Market Pressure: Evidence from Greece”, International Journal of Finance and Economics, vol.4, pp.63-73, 1999.
    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Modelling the Australian Dollar-US Dollar Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, Review of International Economics, vol.7, pp.265-79, 1999.

    1997

    • Karfakis, C., “The Demand for International Liquidity: A Co-integration Approach”, Applied Financial Economics, vol.7, pp.673-78, 1997.

    1996

    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Treasury Note and Bank Bill Rates, the Risk Premium and the Australian Monetary Policy”, Australian Economic Papers, vol.35, pp.321-333, 1996.
    • Karfakis, C., “Testing the Inter-temporal Model of the Current Account: Some Evidence from Greece”, Applied Economics Letters, vol.3, pp.759-62, 1996.
    • Karfakis, C. and Apergis, N., “Sources of Fluctuations in the Nominal Exchange Rates of the Greek Drachma”, Applied Economics Letters, Vol.3, pp.251-54, 1996.

    1995

    • Karfakis, C. and Kim, S.J., “Exchange Rates, Interest Rates and the Current Account News: Some Evidence from Australia”, Journal of International Money and Finance, vol.14, pp.575-95, 1995.
    • Karfakis, C. and Moschos, D., “The Information Content of the Yield Curve in Australia”, Journal of Macroeconomics, vol.17, pp.93-109, 1995.

    1994

    • Karfakis, C. and Phipps, A., “Do movements in the Forward Discount on the Australian Dollar Predict Movements in Domestic Interest Rates? Evidence from a Time Series Analysis of Covered Interest Parity in Australia in the late 1980s”, Australian Economic Papers, pp.62-74, 1994.
    • Karfakis,C. and Moschos,D., “Tests for Efficiency in the Eurodrachma Market”, Applied Financial Economics, vol.4, pp.375-81, 1994.
    • Karfakis,C. and Parikh,A., “Exchange Rate Convergence and Market Efficiency”, Applied Financial Economics, vol.4, pp.93-98, 1994.

    1993

    • Karfakis, C. and Parikh,A., “Uncovered Interest Parity for Major Currencies”, The Manchester School Journal, vol.LXII, pp.184-98, 1993.
    • Karfakis,C. and Parikh,A., “A Co-integration Approach to Monetary Targeting in Australia”, Australian Economic Papers, pp.53-72, 1993.

    1991

    • Karfakis, C., “Monetary Policy and the Velocity of Money in Greece: A Co-integration Approach”, Applied Financial Economics, vol.1, pp.123-27, 1991.
    • Karfakis, C., “A Model of Exchange Rate Policy: Evidence for the US dollar-Greek Drachma Rate, 1975-1987”, Applied Economics, vol.23, pp.815-20, 1991.

    1990

    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Interest Rate Linkages Within the European Monetary System: A Time Series Analysis”, Journal of Money, Credit, and Banking, vol.22, pp.388-94, 1990.

    1989

    • Karfakis, C. and Moschos, D., “Testing for Long Run Purchasing Power Parity: A Time Series Analysis for the Greek Drachma”, Economics Letters, vol.30, pp.245-48, 1989.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2002

     • Karfakis, C., “Some Monetary Facts in Transition Economies”, Presented at the International Economics and Finance Society (UK) Conference, Κρήτη, Μάιος 2002.

     2001

     • Karfakis, C. and Sidiropoulos, M., “Exchange Rate Regimes and Inflationary Dynamics: The Case of the Bulgarian Currency Board”, presented at the International Conference on Current Issues for Transition Economies in the Broader Balkan Region, Θεσσαλονίκη & Ξάνθη, Δεκέμβριος 2001.
     • Karfakis, C. and Moschos, D., “Predicting Currency Crises: Evidence from two Transition Economics”, presented at the Pan European Conference on Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2001.

     2000

     • Karfakis, C., “On the Predictability of Currency Crises: Does Globalization Matter?”, presented at the International Conference on Globalization: Trade, Financial and Political Economy Aspects, Δελφοί, Μάιος 2000.

     1999

     • Karfakis, C., “Predicting Currency Crises: Evidence from the Greek Drachma”, presented at the third Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
     • Karfakis, C., “Predicting Currency Crises: Evidence from the Greek Drachma”, presented at the International Economics and Finance Society (UK) Conference, Λονδίνο, Μάιος 1999.

     1997

     • Καρφάκης, Κ., “Ευρώ και Δραχμή”, Ημερίδα της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αθήνα, 1997.

     1996

     • Karfakis, C. and Phiips, A., “Modelling the A$/US$ Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, presented at the International Conference in Quantitative Analysis, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1996.

     1995

     • Karfakis, C., “Real Exchange Rate Determination: A Structural VAR Analysis”, presented at the XLVI International Conference of the Applied Econometric Association, Στουτγγάρδη, 1995.