Μικροπούλου Χριστίνα
  • cmikro uom.edu.gr

    Μικροπούλου Χριστίνα

    Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών