Νικολαΐδης Χρήστος
 • 2310-891699
 • cnicol uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 421
 • Fax: 2310-891636

  Νικολαΐδης Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχ. τμ. Οικονομικών Α.Β.Σ.Θ., (1986).
  • Μ.Β.Α. in Political Risk, Univ. of Birmingham U.K., (1987).
  • Ph.D., Reading University U.K., (1992).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Empowerment and Job Satisfaction in the Greek Banking Firms
  Paradigms’ war and International Business Research
  Strategic Management: Knowing vs. Doing Gap
  Strategic Management in Public and Private Services
  Strategic Management: The Academics’ vs. Practitioners’ Perspectives
  Aesthetics, Intuitive Knowledge and Competitive Advantage
  The Entrepreneurial Culture of the Greek Firm
  Strategic Management and National Culture
  Knowledge Management: tacit and explicit knowledge

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
   (ΛΧ0211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Νικολαϊδης, Χ. και Μιχαλόπουλος, Γ., «Ο Τραπεζικός Τομέας στην Ελλάδα: Μάχη για Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη», Τιμητικός τόμος Ομότιμου Καθηγητή Θεοδώρου Σκούντζου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2004.

   1997

   • Nicolaidis, C.S and C. Millar, "National Culture, Corporate Culture and Economic Performance: A Theoretical Interdisciplinary Synthesis and Implications for Internationalisation Strategies", in C. Millar, J. Clegg and G Chrysochoidis (eds), Internationalisation Strategies, Chapter 6, London, MacMillan Publishers, 1997.

   1993

   • Nicolaidis, C., Cultural Determinants of Corporate Excellence: the Impact of National Culture on Organisational Performance, PhD Thesis, University of Reading, United Kingdom 1993.

   1992

   • Nicolaidis, C.S., "Cultural Determinants of Corporate Excellence in Integrated World Economy: The impact of National Culture on Organisational Performance", in M.C. Casson (ed), International Business and Global Integration: Empirical Studies, London, MacMillan 1992.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Νικολαϊδης, Χ., Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Επιχειρησιακή Κουλτούρα της Ελληνικής Επιχείρησης, Μονογραφία, Ιδιωτική ‘Έκδοση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2004.
    • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Empowerment in the Greek Banking Sector: an Exploratory Study”, Global Business & Economic Review–Anthology (forthcoming 2004).
    • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Education, Industry and the Knowing–Doing Gap: A Knowledge Management Perspective”, Industry & Higher Education, vol.18, no.2, pp.101-110, 2004.

    2003

    • Νικολαϊδης, Χ., Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Διαρθρωτικές Αλλαγές, Εκδόσεις Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου, Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Θεματική Ενότητα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, 2003.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2004

     • Nicolaidis, C.S., & Michalopoulos G., “Empowerment in the Greek Banking Sector: an Exploratory Study”, Business & Economic Society International (B&ESI) Conference, Rhodes Greece, July 19-22-2004.
     • Nicolaidis, C.S., & Kapogianni, S., “Environmental issues and firm’s competitiveness: a ‘pull’ strategy perspective”, Economic Society of Thessaloniki 9th International Conference: Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in South-East Europe, 23-25 September 2004.
     • Nicolaidis, C.S., & Hadzoudi, M., “Empowerment as a source of competitive advantage: the case of a global service organization”, Economic Society of Thessaloniki 9th International Conference: Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in South-East Europe, 23-25 September 2004.

     2003

     • Michalopoulos, G., & Nicolaidis, C.S., “An evaluation of the inflationary sources in the EU periphery: the case of Greece and Portugal”, UACES 33rd Annual Conference ‘The EU: The First Ten Years, The Next Ten Years?’, University of Newcastle upon Tyne, 2-4 September 2003.
     • Nicolaidis, C.S., & Gounta A., “Aesthetics, Tacit Knowledge and Organisational Learning” 3rd International Conference ‘New Horizons in Industry & Education’, Santorini, 28-29 August, 2003.
     • Nicolaidis, C.S & Michalopoulos, G., “Education, Industry and the Knowing–Doing Gap: A Knowledge Management Perspective”, 3rd International Conference ‘New Horizons in Industry & Education’, Santorini, 28-29 August, 2003.
     • Nicolaidis, C.S., & Michalopoulos G., “The Greek banking firms: Strategic positioning and profitability”, 1st International Conference ‘Business Economics, Management and Marketing’, Athens, 26-29 June, 2003.
     • Nicolaidis, C.S., “Globalisation and Cultural Diversity: The Persistence of National Culture in Greek Leadership”, 2nd Global Leadership Forum, Konstantinoupolis June 5-8, 2003.

     2002

     • Michalopoulos, G., & Nicolaidis, C., "The Greek Banking Sector at a crossroad: a Struggle for Competitiveness”, Economic Society of Thessaloniki 8th International Conference, 3-5 October 2002.

     2000

     • Nicolaidis, C.S, "The Multinational in the Millennium: Changes and Choices in methodology research in International Business”, Proceedings of Academy of International Business 27th UK Annual Conference on International Business: The Multinationals in the Millennium, University of Strathclyde, UK 2000.

     1998

     • Nicolaidis, C.S, "Mission impossible: The Organisation and Management of Greek of Greek Structural Policies towards EMU entry. A Strategic Management Perspective", Economic Society of Thessaloniki, 6th International Conference Globalisation and EURO: The New Economic Environment, Democritus University of Thrace, October 1998.

     1997

     • Nicolaidis, C.S, "The Organisation of International Business: Excellence, Pedagogy, and Self-Identity", Proceedings of Academy of International Business 24th UK Annual Conference on International Business: The Organisation of International Business, University of Leeds CIBUL, Univ. of Leeds, UK 1997.

     1996

     • Michalopoulos, G., & Nicolaidis, C., "Moving Forward: the competitiveness of the Greek enterprise in the European Context", 5th International Congress, Economic Society of Thessaloniki, 1996.

     1995

     • Nicolaidis, C.S, "Beyond Functional Research: Aesthetics, Strategic Management and International Business", Proceedings of Academy of International Business 22th UK Annual Conference on International Business: Functional Dimensions, Univ. of Bradford Management Centre, Univ of Bradford, UK 1995.

     1994

     • Nicolaidis, C.S, "Entrepreneurial Culture and Organisational Design in Greece: An Evolutionary Perspective on Enterprise Competitiveness", Proceedings of Economic Society of Thessaloniki 4th International Annual Conference on New Technologies in Business and Economics, April 7-9, Thessaloniki 1994.
     • Nicolaidis, C.S, "The Law of the Jungle: An Evolutionary Perspective on Competition and Cooperation in International Business", Proceedings of Academy of International Business 21th UK Annual Conference on The Changing European Environment, University of Manchester, UMIST UK 1994.

     1993

     • Nicolaidis, C.S, "National Culture, Corporate Culture and Economic Performance: A Theoretical Interdisciplinary Synthesis", Proceedings of Academy of International Business 20th UK Annual Conference on Internationalisation Strategies, University of Glamorgan, Pontypridd, Wales UK 1993.

     1992

     • Nicolaidis, C.S, "Cultural Determinants of Corporate Excellence : A two country study", Proceedings of Academy of International Business 19th UK Annual Conference on International Business and International Competitiveness, University of Brighton, UK Brighton, 1992.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2001

      • Nicolaidis, C.S., “Multiple Paradigms in National and IB Culture Research: Evidence from Empirical Findings”, Academy of International Business 2001 World Annual Meeting: Looking Towards the Future, Sydney, Australia, November 16-19, 2001.

      1998

      • Νικολαϊδης Χ., "Η Συμβολή του Περιοδικού Τύπου στην Πολιτισμική, Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία των Βαλκανίων. Μία Στρατηγική Προσέγγιση", 1ο Παμβαλκανικό Συνέδριο Περιοδικού Τύπου, Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου Βορείου Ελλάδας, Σέρρες 1998.

      1994

      • Νικολαϊδης Χ., "Η ομορφιά του χώρου: Ελύτης, Σάμος και κοινωνική οργάνωση", Δωδέκατο Συνέδριο Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με θέμα Το Μέλλον Ταξιδεύει στο Αιγαίο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος 1994.

      1992

      • Νικολαϊδης Χ., "Παγκοσμιοποίηση και Αμερικάνικο Μάνατζμεντ, μία κριτική ανάλυση", Ετήσιο Συνέδριο της AISEC με θέμα The Global Theme Program: "American, Japanese and European Management: Three Perspectives in the Global Market", Γερακινή May 1-2, Χαλκιδική, 1992.
      • Nicolaidis, C.S, "Ethnic Entrepreneurs: The persistence of National Culture on Expatriate Enterprises”, Presented at the 1992 Academy of International Business (AIB) World Conference, Brussels 1992.