Δαδούπη-Κόιου Διονυσία
 • 2310 891.446
 • dadoupi uom.gr
 • Γραφείο: , Ε107
 • 2310 891.255

  Δαδούπη-Κόιου Διονυσία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  Μηχανολόγος Μηχανικός