Δημόσια Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

           Σχετική Ανακοίνωση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων:

            https://sde.uom.gr/index.php/2021/11/09/gdpr-and-upcoming-changes-on-personal-data-protection/

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font