Διαπίστευση ΠΠΣ Τμήματος ΕΠ 2019


 

Διαπίστευση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
με διάκριση συμμόρφωσης "fully compliant"

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), πιστοποιείται ότι:

το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-5-2020 έως 28-05-2024.

Απόφαση πιστοποίησης

Τελική έκθεση διαπίστευσης

Επιστολή ενημέρωσης πιστοποίησης

 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font