Εγγραφή αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής καλούνται από 07 έως και 14 Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση μετεγγραφής
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο όπου θα απεικονίζεται ευκρινώς μόνο το πρόσωπό του φοιτητή)
  4. Το .pdf αρχείο της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
  5. Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά αναφέρονται στην Eγκύκλιο δικαιολογητικών μετεγγραφών 156445/Ζ1/02-12-2021 καθώς και στην Εγκύκλιο για Μετεγγραφές/Μετακινήσεις 2021-2022.
  6. Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής λόγω αδελφού, αν δεν υπεβλήθη από τον αδελφό δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή της Υπεύθυνης δήλωσης που παράγεται μέσω της εφαρμογής Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης (εφόσον ο φοιτητής διαθέτει προσωπικό κωδικό taxisnet και λογαριασμό Τράπεζας)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εγγραφής, τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες

Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Μετεγγραφή για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Παράλληλα, τα ίδια δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και έντυπα, μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς. Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη Δικαιολογητικά μετεγγραφής <Ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός υποψηφίου>

Στοιχεία αποδέκτη:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εγνατία 156
Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη
Ημιώροφος - Γραφείο 9

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών, και εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, οι μετεγγραφόμενοι θα ειδοποιηθούν να αιτηθούν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης. Αφού οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό email που δήλωσαν με οδηγίες για τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.