Εισαγωγή στο Τμήμα


Ο τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής, αφορά δε τους παρακάτω τρόπους εγγραφής (σημειώνεται ότι η πηγή πληροφοριών είναι οι Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις του ΥΠΠΑΙΘ): 

 

Εγγραφή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων