Εισαγωγή στο Τμήμα 2021-2022


Ο τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής. Σημειώνεται ότι η πηγή πληροφοριών είναι οι Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ).

Στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις για εγγραφή ανά κατηγορία επιτυχόντων, μόλις δημοσιοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ.

(μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ eregister.it.minedu.gov.gr)
  • Εισαγωγή αιτούντων μετεγγραφή 2021-2022
 

 

Εγγραφή πτυχιούχων άλλων τμημάτων

Κατατακτήριες εξετάσεις για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και Μετα-Λυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2021-22

Μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας