Εισαγωγή στο Τμήμα 2022-2023


Ο τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής. Σημειώνεται ότι η πηγή πληροφοριών είναι οι Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ).

Στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις για εγγραφή ανά κατηγορία επιτυχόντων, μόλις δημοσιοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ.

(μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ eregister.it.minedu.gov.gr)
  • Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης

 


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3028/26.7.2019) υποχρεούνται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου να ενημερώνουν τον διδάσκοντα Καθηγητή /τη διδάσκουσα Καθηγήτρια, για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και τη διαθεσιμότητα χώρων εξέτασης.


 

Εγγραφή πτυχιούχων άλλων τμημάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-23

Κατατακτήριες εξετάσεις για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και Μετα-Λυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2022-2023

 

Μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας