Εισαγωγή στο Τμήμα 2023-2024__


Ο τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής. Σημειώνεται ότι η πηγή πληροφοριών είναι οι Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘ).

Στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις για εγγραφή ανά κατηγορία επιτυχόντων, μόλις δημοσιοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ.

  • Ηλεκτρονικές εγγραφές επιτυχόντων 2023
(μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ eregister.it.minedu.gov.gr)
  • Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης
  • Εισαγωγή Επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
  • Να συμπληρωθεί η Αίτηση αρχικής εγγραφής
  • Εισαγωγή αιτούντων μετεγγραφή 2023-2024
  • Αίτηση μετεγγραφής 2023-2024

 


Οι φοιτητές/φοιτήτριες που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3028/26.7.2019) υποχρεούνται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου να ενημερώνουν τον διδάσκοντα Καθηγητή /τη διδάσκουσα Καθηγήτρια, για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και τη διαθεσιμότητα χώρων εξέτασης.


 

Εγγραφή πτυχιούχων άλλων τμημάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-24

Κατατακτήριες εξετάσεις για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και Μετα-Λυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας

Εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων 2023-2024

 

Μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font