Επικοινωνία


 mailbox

Με email στο daisecr@uom.gr (για όλα τα θέματα)

 phone

Με τηλέφωνο

  • Θέματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας- 2310.891323
  • Θέματα Διδακτικού Προσωπικού - 2310.891323
  • Θέματα Διδακτορικών Σπουδών και Erasmus+ - 2310.891217
  • Θέματα πιστοποιήσεων-2310.891217

Προϊστάμενος-2310.891218

 fax

Με fax στο 2310.891290

 mail

Με ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη