ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"


 

Το Εργαστήριο "Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (CMOR Lab)" του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρόσφατα σύναψε δυο συμφωνίες ακαδημαϊκής (μνημόνια) συνεργασίας σε θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στα επιστημονικά πεδία Επιχειρησιακής Έρευνας και Υπολογιστικής Επιστήμης.

 

Οι συμφωνίες έχουν γίνει με τα

 

  1. Μαθηματικό Ινστιτούτο, της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, στο Βελιγράδι, της Σερβίας (http://www.mi.sanu.ac.rs)
  2. Εργαστήριο "Επιχειρησιακής Έρευνας", της Σχολής Οργανωτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, της Σερβίας (http://www.fon.bg.ac.rs/eng). 

 

Εκτός από τις προαναφερθέντες συνεργασίες, το εργαστήριο έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τα εργαστήρια:

 

  1. Center for Advanced Process Decision-Making (CAPD), Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University (http://capd.cheme.cmu.edu/)
  2. Laboratory for Analysis and Modelling of Decision Support Systems (LAMSADE), Université Paris-Dauphine (https://www.lamsade.dauphine.fr/en.html)
  3. Reliability Engineering Laboratory (RELab), Department of Financial and Management Engineering, School of Business, University of the Aegean.

 

Μέλη των δυο εργαστηρίων έχουν ήδη πραγματοποιήσει κοινές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά αλλά και επιμέλεια διεθνών τόμων από κοινού.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font