Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


ENHMEΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-21

 

Κατόπιν της υπ.αρ. 8/06-02-2020 απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 13/18.2.2020 έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και της υπ.αρ.16/18-06-2020 απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής περιγράφονται κάτωθι τα σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019, που θα ισχύσουν για το ακαδ.έτος 2020-21:

 

Περίπτωση 1

Προκειμένου να χορηγηθεί στους μελλοντικούς αποφοίτους του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής η βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019, εντάσσεται  στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου και στις δυο Κατευθύνσεις μία ομάδα μαθημάτων επιλογής, με τίτλο «Ομάδα μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και εξασφαλίζουν τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής:

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα

Τύπος μαθήματος στο ΤΕΠ / Εξάμηνο

Παρατηρήσεις

Α.1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠ (Κορμού Α’ εξ.)

 

 

Επιλογής

Με βάση τους υπάρχοντες περιορισμούς του προγράμματος σπουδών μπορούν να επιλεγούν δύο (2) από τα μαθήματα Α1, Α2, Α3 και Α4.

Α.2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠ(Κορμού Α’ εξ.)

 

Επιλογής

 

Α.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠ (ΥΕ, Ε’ εξ.)

Επιλογής

 

Α.4

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΕ (ΣΤ-Η-επιλογής)

Επιλογής

Νέο μάθημα από άλλο Τμήμα-προσφέρεται από το ακαδ. 2020-21

Α.5

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΕΠ

Υποχρεωτικό-Κοινό- Α’ Εξ.

Προσφέρεται  ως μάθημα για διδακτική & παιδαγωγική επάρκεια από το ακαδ. έτος 2020-21.

Α.6

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠ

Κοινό Επιλογής (ΕΠ και ΔΤ)/ Η’ εξ.

Η «Διδακτική της Πληροφορικής" αντικαθιστά το «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών» (της ΕΤΥ), και στις 2 κατευθύνσεις.  Προσφέρεται ως μάθημα για διδακτική & παιδαγωγική επάρκεια

Α.7

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 

ΕΠ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης / Δ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν ως «ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ως «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Α.8

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι

ΕΠ          

Υποχρεωτικό / Στ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Α.9

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Α.10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Α.11

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000

Α.12

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

ΕΠ          

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Α.13

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

ΕΠ          

Επιλογής / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

 

Για τη λήψη της βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα πρέπει ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) τουλάχιστον μαθήματα από την παραπάνω Ομάδα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εκ των οποίων δύο (2) μαθήματα μπορούν να επιλεγούν από τα προσφερόμενα μαθήματα των άλλων Τμημάτων (Α1, Α2, Α3 και Α4 του  πίνακα)

 

Περίπτωση 2

Προκειμένου να χορηγηθεί στους παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής η βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019:

Χορηγείται βεβαίωση επάρκειας, χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, σε παλαιούς αποφοίτους, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) από τα παρακάτω μαθήματα:

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ)

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Τμήμα που προσφέρει το μάθημα

Τύπος μαθήματος στο ΤΕΠ / Εξάμηνο

Παρατηρήσεις

Β.1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ

 

ΕΠ

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Β.2

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι

ΕΠ

Υποχρεωτικό / Στ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Β.3

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Β.4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Β.5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000

Β.6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

ΕΠ

Επιλογής / Ζ’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Β.7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

ΕΠ

Επιλογής / Η’ εξ.

Το μάθημα προσφερόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

 

Σε καταφατική περίπτωση δηλαδή στην περίπτωση όπου οι απόφοιτοι έχουν περάσει πέντε (5) μαθήματα του πίνακα Β της περίπτωσης 2, θα χορηγείται βεβαίωση.

Σε αρνητική περίπτωση, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής, παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων του πίνακα Α της περίπτωσης 1. προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για την επιλογή, παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων για αποφοίτους.

Ειδικότερα για το ακαδ.έτος 2020-21 ο ανώτατος αριθμός των αποφοίτων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  που θα εγγραφούν για  παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του πίνακα Α της περίπτωσης 1., ανέρχεται σε 25 (είκοσι πέντε), βάσει της υπ.αρ.16/18-06-2020 απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.